Tartományi Kormány

A Tartományi Kormány a tartomány végrehajtó szerve. Munkáját Vajdaság AT Képviselőháza irányítja. A Tartományi Kormány Vajdaság AT Képviselőházának felelős a munkájáért.

A Tartományi Kormányról szóló tartományi képviselőházi rendelet szabályozza az összetételét, mandátumot, hatásköröket és más a Tartományi Kormány munkája szempontjából fontos kérdéseket. A Tartományi Kormány működésének módját a Tartományi Kormány ügyrendje szabályozza.

A Tartományi Kormányt az elnök, egy vagy több alelnök és a Tartományi Kormány tagjai alkotják.

A Tartományi Kormány elnöke vezeti és összehangolja a Tartományi Kormány munkáját a Képviselőház irányvonalával, képviseli a Tartományi Kormányt, aláírja az aktusokat, melyeket az meghoz, gondoskodik a Tartományi Kormány ügyrendjének alkalmazásáról és más munkákat lát el a Statútummal,a tartományi képviselőházi rendeletekkel és a Tartományi Kormány ügyrendjével összhangban.

A Tartományi Kormány tagjai munkájukért és tevékenységi körükhöz tartozó területek állapotáért a Képviselőháznak, a Tartományi Kormánynak és a Tartományi Kormány elnökének tartoznak felelősséggel.

A szerb nyelv és cirill írásmód mellett, Vajdaság AT szerveiben egyenjogú hivatalos használatban van a magyar, szlovák, horvát, román és ruszin nyelv és írásmód a törvénnyel összhangban.

A Tartományi Kormány hatáskörei:

- A Képviselőház tartományi képviselőházi rendeleteit és más aktusokat hajt végre,

- végrehajtja a törvényeket, ha meg van rá hatalmazva,

- tartományi rendeleteket és más általános aktusokat hoz a törvény és a tartományi képviselőházi rendeletek végrehajtása miatt, amire törvényesen vagy tartományi képviselőházi rendeletben meghatalmazott,

- szakmai és más szolgálatokat alakít az illetékességébe tartozó munkák elvégzésére a törvénnyel, a Statútummal és tartományi képviselőházi rendelettel összhangban,

- a Képviselőház elé terjeszti a tartományi költségvetést és a zárszámadást,

- program-, fejlesztő- és tervdokumentumokat terjeszt elő a Képviselőháznak és intézkedéseket foganatosít a végrehajtásukra,

- tartományi képviselőházi rendeletet és más általános aktusokat terjeszt elő a Képviselőháznak,

- kinevezi és felmenti azokat a tartományi tisztségviselőket, akiket nem a Képviselőház választ ki és ment fel,

- irányítja és összehangolja a tartományi közigazgatás szerveinek működését és felügyeli a munkájukat,

- felügyeli a gazdasági társaságok és intézmények munkáját, akik tartományi jelentőségű közmeghatalmazásokat és más, tartományi jelentőségű munkákat végeznek, és amelyek alapítója Vajdaság AT,

- Vajdaság AT közvagyonát igazgatja és rendelkezik róla, a törvénnyel összhangban, amiről rendszeresen tájékozatja a Képviselőházat,

- a Képviselőház, az illetékes munkatestület vagy a Képviselőház elnökének kérésére véleményezi a tartományi képviselőházi rendeletjavaslatokat vagy más alapvető aktusok, amelyeket más előterjesztő nyújtott be a Képviselőház felé,

- ha a Képviselőház nem tud összeülni, a Képviselőház hatáskörébe tartozó általános aktusokat hoz és intézkedéseket foganatosít elemi csapások és egyéb rendkívüli helyzetek esetén, a rendkívüli helyzetek megoldása érdekében a törvénnyel összhangban,

- Képviselőháznak javasolja megállapodások megkötését más országok területi közösségeivel,

- rendes évi munkabeszámolót nyújt be a Képviselőháznak, annak kérésére pedig rendkívüli munkajelentéseket is,

- meghozza a Tartományi Kormány ügyrendjét,

- más törvényben, Statútumba és tartományi képviselőházi rendeletben foglalt munkákat végez

Kontaktus

Mihail Pupin Boulevard, 16
21101 Újvidék

Vajdaság Autonóm Tartomány
Szerb Köztársaság

021/487-40-00
presbiro@gmail.com


© 2019 Pokrajinska vlada