Guvernul Provincial

Guvernul Provincial este organul executiv al Provinciei. Activitatea Guvernului Provincial o direcţionează Adunarea P.A. Voivodina. Guvernul Provincial răspunde pentru activitatea sa Adunării P.A. Voivodina.

În baza Hotărârii Adunării Provinciei privind Guvernul Provincial se stipulează componenţa, mandatul, competenţele şi alte probleme de importanţă pentru activitatea Guvernului Provincial. Modul de activitate al Guvernului Provincial se stipulează în baza Regulamentului privind activitatea Guvernului Provincial.

Guvernul Provincial îl constituie preşedintele, unul sau mai mulţi vicepreşedinţi şi membrii Guvernului Provincial.

Preşedintele Guvernului Provincial conduce şi conformează activitatea Guvernului Provincial cu direcţiile Adunării, reprezintă Guvernul Provincial, semnează actele pe care acesta le adoptă, asigură aplicarea Regulamentului privind activitatea Guvernului Provincial şi efectuează şi alte activităţi stabilite prin Statut, hotărârea Adunării Provinciei şi Regulamentul privind activitatea Guvernului Provincial.

Membrii Guvernului Provincial pentru activitatea lor şi situaţia din domeniul sferei lor de atribuţii răspund Adunării, Guvernului Provincial şi preşedintelui Guvernului Provincial.

Pe lângă limba sârbă şi grafia chirilică, în organele P.A. Voivodina sunt în uz oficial şi limba maghiară, slovacă, croată, română şi ruteană şi grafiile acestora, în conformitate cu legea.

Competenţele Guvernului Provincial:

- execută hotărârile Adunării Provinciei şi alte acte generale ale Adunării;

execută legi dacă este autorizat pentru aceasta;

- adoptă ordonanţe provinciale şi alte acte generale în vederea executării legii şi a hotărârilor Adunării Provinciei, pentru care este autorizat în baza legii sau a hotărârii Adunării Provinciei;

- înfiinţează servicii de specialitate şi alte servicii pentru efectuarea activităţilor din sfera sa de atribuţii, în conformitate cu legea, Statutul şi hotărârea Adunării Provinciei;

- propune Adunării bugetul şi bilanţul;

- propune Adunării documentele de program, de dezvoltare şi de plan şi întreprinde măsuri pentru aplicarea acestora;

- propune Adunării hotărâri ale Adunării Provinciei şi alte acte generale;

- desemnează şi destituie funcţionarii provinciali pe care nu-i alege şi destituie din funcţie Adunarea;

- direcţionează şi conformează activitatea organelor provinciale ale administraţiei supraveghează activitatea acestora;

- supraveghează activitatea societăţilor comerciale şi a instituţiilor care exercită atribuţii publice şi alte activităţi cu privire la problemele de interes provincial, al căror fondator este Guvernul Provincial;

- administrează şi dispune de proprietatea publică a P.A. Voivodina, în conformitate cu legea, şi cu privire la acest fapt informează Adunarea cu regularitate;

- la solicitarea Adunării, organismului de lucru competent sau a preşedintelui Adunării acordă aviz consultativ privind proiectele de hotărâri ale Adunării Provinciei sau alte acte generale pe care le-a prezentat Adunării un alt propunător;

- dacă Adunarea nu poate să se întrunească adoptă acte generale şi întreprinde măsuri din competenţa Adunării în caz de calaminăţi naturale şi în alte situaţii extraordinare, în vederea înlăturării situaţiilor extraodinare respective, în conformitate cu legea;

propune Adunării încheierea acordurilor cu comunităţile teritoriale corespunzătoare ale altor state;

- prezintă cu regularitate Adunării raportul anual privind activitatea, iar la solicitarea acesteia şi rapoarte extraordinare privind activitatea;

- adoptă regulamentul privind activitatea Guvernului Provincial;

- efectuează şi alte activităţi stabilite prin lege, Statut şi hotărârea Adunării Provinciei.

Contact

Bulevar Mihajla Pupina, 16
21101 Novi Sad

Autonomna pokrajina Vojvodina
Republika Srbija

+381 21 487 40 00
presbiro@gmail.com


© 2019 Pokrajinska vlada