Preşedintele Guvernului Provincial

Igor Mirović
021/487-4220
Bulevar Mihajla Pupina, 16
21101 Novi Sad
kabinetpredsednika@vojvodina.gov.rs
www.vojvodina.gov.rs


Expozeul lui Igor Mirović preşedintele Guvernului Provincial

La început, doresc să mulţumesc deputaţilor Clebului de deputaţi „Aleksandar Vučić – Serbia învinge“, pentru hotărârea de a mă propune candidat de preşedinte al noului Guvern Provincial.

La fel, doresc să-i mulţumesc şi preşedintelui Adunării P.A. Voivodina Pásztor István pentru propunerea concretă formală şi pentru laudele adresate cu prilejul prezentării biografiei mele. Mulţumesc aparte şi reprezentanţilor cluburilor de deputaţi care, pe parcursul consultărilor comune, au definit principalele trăsături ale politice provinciale viitoare. Unele dintre cluburile de deputaţi au anunţat că vor sprijini această politică, unele şi-au exprimat dorinţa de a critica noua politică şi obiectivele acesteia în viitorul mandat al Guvernului Provincial şi să fie opoziţie Guvernului Provincial.

Aş dori să vă prezint cu elementele principale ale planului noului Guvern Provincial pentru Voivodina, precum şi cu programul de activitate al Guvernului pe care-l voi conduce, în cazul în care veţi acorda încredere echipei mele – şi anume, în zece, cele mai importante domenii, pe care conform atribuţiilor, de bază sau încredinţate, conform dispoziţiilor Constituţiei, legii şi Statutului – sunt în sfera de activitate a acestei înalte camere a autonomiei teritoriale şi Guvernului Provincial.

Guvernul Provincial va aplica o nouă politică definită de nevoia de dezvoltare economică accelerată. De aceea, este foarte importantă stabilitatea politică în P.A. Voivodina, ceea ce se poate atinge doar prin modelul clar şi previzibil a poziţiei ei complete.

Insistând asupra respectării depline şi consecvente a Constituţiei Republicii Serbia, ghidaţi de dorinţa ca legea privind competenţele P.A. Voivodina şi legea privind finanţarea acesteia să fie adoptate cât mai curând, drept fruct al dialogului tuturor subiecţilor politici în Adunarea Naţională, precum şi aici la noi în Adunarea P.A. Voivodina, sperăm că vom coopera şi vom ajunge la consens ca şi atunci când am adoptat hotărârea privind noul Statut al P.A. Voivodina, ceea ce prezintă un exemplu excepţional al rezultatelor dialogului dintre partide şi grupuri politice diferite.

Bineînţeles, ne vom strădui să respectăm şi conformăm deosebirile în atitudinile şi activitatea Guvernului Provincial, respectând consecvent Constituţia Republicii Serbia, fără aventurism şi impunerea voinţei într-un fel sau altul. Instituţia dialogului parlamentar în Adunarea Naţională a Republicii Serbia, precum şi în Adunarea P.A. Voivodina ne va duce, sunt convins, la modelul trainic, la care va participa noul Guvern Provincial cu toate capacităţile sale.

Primul principiu al noii noastre politici va fi, deci, cadrul clar al divizării atribuţiilor, întemeiat pe Constituţia Republicii Serbia, precum şi stabilirea modelului previzibil de finanţare a dezvoltării economice şi nu a dezvoltării clasei parapolitice. Aceasta va fi ideea călăuzitoare principală, bineînţeles, cu respectarea deplină a principiului stabilităţii şi a criteriilor clare în adoptarea hotărârilor importante, pe care le aşteaptă cetăţenele şi cetăţenii care trăiesc în Provincia Autonomă Voivodina.

Rezultatele totale ale economiei Republicii Serbia foarte mult încurajează şi impun concluzia că fiind cea mai dezvoltată parte a acesteia – exceptând mai mult de cincisprezece comune, a căror dezvoltare a fost la marginea acţionării politice şi aconomice – avem datoria de a urma noile măsuri economice care dau rezultate, însă şi ca printr-o politică activă să să căutăm modele pentru o dezvoltare economică mai rapidă a Voivodinei, urmărind, bineînţeles, parametrii economici totali.

În acest sens este şi al doilea principiu în activitatea noului Guvern Provincial – principiul complementarităţii în adoptarea hotărârilor în sfera economică, mai ales când este vorba despre stimulări şi dezvoltarea regională uniformă.

Pe lângă aceasta, trebuie să insistăm asupra surselor de finanţare care vor depăşi sistemul de transfer stabilit, fără a-l desfiinţa, ci făcând eforturi ca prin surse suplimentare să se asigure mai mulţi bani pentru toate segmentele dezvoltării economice şi sociale a P.A. Voivodina în întregime. Contăm pe fondurile de stat şi creditele deja aprobate şi operative care se află în structura deficitului planificat şi aşteptat, apoi pe mijloacele din buget la toate nivelurile autorităţii şi fondurile internaţionale, mai ales fondurile Uniunii Europene. În acest fel, ajungem şi la al treilea princip al nostru – proiectele, suplimentar prin concesii, parteneriate privat-publice, apoi iniţiative private de toate formele – în model transparent şi legal.

Politica conflictelor dintre Guvernul provincial şi Guvernul Republicii Serbia trebuie să rămână doar parte a istoricului relaţiilor dintre ele şi nimic mai mult şi niciodată mai mult decât atât.

Noul Guvern Provincial va depune cea mai multă energie în atragerea investiţiilor autohtone şi străine. Aceasta va fi principala prioritate operativă. Succesul nostru se va măsura cu numărul de fabrici noi şi numărul de noi-angajaţi în ele.

În conformitate cu acest fapt, doresc să informez publicul din ţară şi străinătate că suntem pregătiţi ca fiecărui investitor a cărui investiţie aduce noi locuri de muncă, să-i punem la dispoziţie toate capacităţile administraţiei provinciale şi că suntem pregătiţi să asigurăm toate felurile de stimulări în vederea realizării obiectivelor comune.

Vom îndrepta investitorii în acele autoguvernări locale care se numără în mai puţin dezvoltate şi în acest fel vom reuşi ca în comunele respective să stimulăm dezvoltarea ambianţei de afaceri. Vom construi zone industriale şi de afaceri pentru investiţii grenfield şi mai multe decât până în prezent şi vom porni capacităţile închise astăzi pentru un număr mai mare de investiţii brownfield.

Nu le vom neglija nici pe celelalte autoguvernări, mai dezvoltate, prin principiul al patrulea al nostru – principiul competitivităţii prin criteriile economice clare cu influenţă politică minimă în procesul de adoptare a hotărârilor care au caracter economic.

În viitorii patru ani ne aşteaptă investiţii infrastructurale în Voivodina. Toate investiţiile planificate Guvernul Provincial le va împărţi în patru grupe mari şi fiecare grupă – fie mică sau mare – va fi condusă de echipe speciale de proiect.

Mai întâi, sunt marile investiţii de stat în teritoiul Voivodinei: calea ferată prin Voivodina – calea ferată Belgrad – Budapesta, pregătirea proiectelor şi începerea lucrărilor la construirea autostrăzii Novi Sad – Ruma, Belgrad – Zrenianin, Belgrad – Vârşeţ – Timişoara. Trebuie să fim pregătiţi pentru perioada când investiţiile la coridoarele X şi XI vor fi încheiate, aceasta aşteptându-se în următorii doi până la trei ani. Trebuie să concurăm cu proiecte complet pregătite, planurile urbanistice soluţionate, raporturile juridice patrimoniale încheiate. Dacă terminăm tot ceea ce are legătură cu condiţiile pregătitoare pentru realizarea acestor proiecte, vom putea să spunem că Guvernul Provincial a fost eficient.

Proiectele mari existente care sunt în curs, precum Podul Žeželj şi Teatrul Naţional din Subotica, va trebui să le încheiem repede, mai organizat şi mai eficient.

O atenţie deosebită vom acorda construirii noii clădiri a Raditeleviziunii Voivodinei, deoarece aceasta este cea mai mare şi mai importantă construcţie socială care nu fost reînnoită în urma bombardării ţării noastre în anul 1999.

Vom lucra şi la realizarea investiţiilor regionale mari: la şaseaua de centură în jurul oraşelor Novi Sad şi Subotica, reconstruirea drumurilor de rangul I şi II, noile sisteme de apă potabilă şi sistemele de epurare a apelor reziduale şi deşeurilor.

În categoria a treia vor fi investiţiile intercomunale, iar în cea de-a treia – investiţiile comunale care ridică calitatea generală a vieţii.

Pentru toate investiţiile vom stabili reguli şi criterii clare. Apartenenţa la partidele politice sau la orice tip de ierarhie nu va avea prioritate la pregătirea şi realizarea acestor investiţii.

Am dori ca economiei şi oamenilor de afaceri, mai ales în ramurile mai mari şi mai avansate ale turismului, întreprinderile familiale mici şi companiile eficiente existente, bineînţeles, în cadrul atribuţiilor sale, să le fim servic şi partener – eficace şi conform principiilor modelelor de afaceri.

Vom institui Agenţia de Dezvoltare a Voivodinei cu scopul ca stimulările să fie publice, previzibile şi durabile, în baza evaluărilor şi criteriilor obiective şi să fie îndreptate spre principiile profitului economic, creşterea întreprinderilor şi companiilor, în primul rând conform criteriilor ocupării forţei de muncă în companiile existente, dar şi în companiile care abia îşi deschid secţiile în Republica Serbia şi P.A. Voivodina.

În domeniul energeticii, vom ajuta la folosirea resurselor şi surselor regenerabile, prin stimularea noilor tehnologii. Fondul de până în prezent va funcţiona pe noi baze, cu noi elemente care vor urmări logica financiară şi va crea şi funcţiona pe principiile inovaţiilor şi ale progresului tehnologic real.

Agricultura necesită o conformare permanentă şi continuă în pregătirea măsurilor între nivelul central şi nivelul nostru provincial. Sunt convins că aceasta vom face mai eficace decât oricând în istoria apropiată, şi anume, din cauza: folosirii eficace a fondului de terenuri, stimularea dezvoltării agrobusiness-ului şi tuturor formelor de antreprenoriat – până la marile industrii de prelucrare, cu scopul cooperării mai puternice, capacitării gospodăriilor familiale mici, ceea ce va fi una dintre cele mai importante priorităţi în vederea stabilirii pregătirii cu privire la calitatea, standardul şi categoria de produse şi în vederea păstrării satului şi, mai ales, rămânerii tinerilor la sat în Voivodina.

Irigarea va fi a doua prioritate operativă principală. Electrificarea hotarelor, întreţinerea canalelor şi irigarea în întregime, vor fi sarcinile importante viitoare cărora li se va consacra întreaga componenţă a Secretariatului Provincial pentru Agricultură, Economie şi Silvicultură, Întreprinderea Publică de Economie a Apelor „Vode Vojvodineˮ şi toţi aceia cu care vom vorbi la Ministerul Agriculturii.

Trebuie să consolidăm service-urile care ajută gospodăriile la luarea de hotărâri în afaceri, având în vedere totul – de la informaţiile de pe piaţă până la protecţia culturilor.

Voivodina are şi branduri locale şi regionale ale produselor agricole şi viitoarea politică a Guvernului Provincial va fi de a le promova şi dezvolta.

În domeniul dezvoltării regionale şi cooperării interregionale vom consolida capacităţile noastre în ce priveşte schimbul de informaţii şi coordonarea birourilor locale pentru dezvoltarea economică, vom consolida capacităţile de creare a proiectelor şi potenţialelor locale şi, mai ales, condiţiile pentru atragerea investiţiilor prin fondurile IPA şi a altor fonduri care ne sunt la dispoziţie în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Modelul presupune un sistem integrat care îndreaptă agenţiile regionale şi locale spre modelul dezvoltării în întregime, care conform priorităţilor şi obiectivelor menţionate este integrat cu obiectivele Fondului „Activităţi europene“ şi Fondul „VIP“. Aplicarea acestui model presupune consolidarea potenţialului educativ în vederea aplicării standardelor Uniunii Europene, mai ales când este vorba despre pregătirea proiectelor care sunt pentru noi o mare şansă. Ne vom pregăti şi pentru o parte a fondurilor IPA pentru dezvoltarea rurală, deoarece acesta este o activitate care conform ritmului de aderare stă direct în faţa noastră.

Doresc să menţionez că în urmă cu zece zile am iniţiat ceva ce astăzi aş putea să propun din nou, şi anume, formarea unui comitet special al Adunării pentru protecţia mediului într-un timp cât mai scurt, în vederea participării mai active a deputaţilor provinciali în activitatea şi proiectele din domeniul păstrării şi protecţiei mediului. Acesta ar fi un pas intermediar la formarea unui secretariat aparte pentru protecţia mediului în perioada următoare. Cu privire la acest fapt aş dori să ajung la consens cu toate partidele politice din Adunarea P.A. Voivodina.

Noua politică în domeniul economiei presupune şi o nouă abordare – întemeiată pe conceptul economiei circulare şi pe atragerea donaţiilor şi investiţiilor destinate mediului. Guvernul Provincial aceasta va aplica intens. În acest domeniu nu vom fi fără o atitudine clară negativă când este vorba despre organismele modificate genetic.

Vom promova soluţii verzi – întotdeauna şi peste tot unde este posibil, deoarece aceasta este o necesitate şi o tendinţă în toate regiunile dezvoltate ale Europei spre care tindem.

Voi insista asupra cunoştinţelor şi profesionalismului în toate resorturile, iar legătura în procesul respectiv va fi Secretariatul Provincial pentru Învăţământul Superior şi Activitatea de Cercetare Ştiinţifică care potenţialele tuturor universităţilor din Voivodina şi a tuturor lucrătorilor ştiinţifici trebuie să le genereze şi orienteze spre scopurile comune din acest plan.

Este inacceptabilă presiunea, nepotismul, producerea necunoştinţelor, lipsa de responsabilitate pentru avansarea oamenilor de ştiinţă din generaţiile mai tinere, neconectarea cu economia inovativă şi pierderea criteriilor şi lipsa cursurilor calitative şi a ştiinţei la unele facultăţi noi.

Cuoştinţele şi aplicarea acestora în economie, mai ales în tendinţele moderne ale sectorului informaţional, căutarea noilor soluţii tehnologice în conceptele de administrare trebuie să vină şi ca rezultat al activităţii noastre comune.

În domeniul sănătăţii şi protecţiei sociale ne aşteaptă multă muncă. Am divizat competenţele şi sfera de atribuţii – nu din cauza atitudinii partidelor politice cu privire la resursele umane ale acestora, ci din cauza nevoii de a da răspunsuri mai bune şi mai calitative la multe probleme nerezolvate.

Din ce cauză nu avem un nou centru clinic? Din ce cauză în Voivodina o singură sală angiografică, când peste 45 la sută din boli are caracter de boală cardio-vasculară? Din ce cauză am oprit avansarea sistemului de ocrotire preventivă a sănătăţii? Din ce cauză există liste de aşteptare în toate instituţiile sanitare?

Răspunsurile la aceste întrebări prezintă, de fapt, planul operativ al noului secretar provincial pentru sănătate şi mişcarea clară şi vizibilă de la nivelul nult de organizare în sistemul ocrotirii sănătăţii în Voivodina. Avem specialişti eminenţi în domeniul sănătăţii în multe ramuri ale medicinei şi potenţialele acestora vor contribui, sunt convins, la a da răspunsuri la aceste întrebări.

Noul Guvern Provincial va prezenta până la sfârşitul acestui an şi începutul anului viitor planul de reconstruire a instituţiilor preşcolare existente şi construirea noilor instituţii preşcolare, şcoli elementare şi medii şi a căminelor pentru elevi şi studenţi. Dorim ca împreună cu autoguvernările locale să participăm la modernizarea tehnică a cursurilor. Dorim, mai ales, ca în domeniul educaţiei în limbile minorităţilor naţionale să avansăm condiţiile şi să promovăm cel mai larg cadru posibil în care copiii noştri, întotdeauna şi peste tot, în fiecare sat şi în cel mai mic din Voivodina, indiferent de dificultăţile financiare şi tehnice, vor putea să se şcolarizeze în limba maternă.

Şi în domeniul sportului şi tineretului vom prezenta un plan clar pentru stimularea dezvoltării sportului şcolar, pentru dezvoltarea şi construirea infrastructurii sportive şi aceasta conform criteriilor sportive.

În acest moment peste o sută de şcoli elementare şi medii din Voivodina n-au sală de sport. Din această cauză, în conformitate cu capacităţile financiare disponibile, vom face ca acest număr să scadă.

Aş dori să-mi exprim recunoştinţa faţă de sportivii de performanţă care-şi au originea în Voivodina şi care au atins şi încă mai ating rezultate remarcabile. Din această cauză, sportul de performanţă nu şi nu trebuie să-l neglijăm, însă, în acelaşi timp, trebuie să consolidăm şi afirmăm şi sportul şcolar, feminin, amatoricesc, muncitoresc şi al persoanelor cu dizabilităţi.

În domeniul culturii şi informării publice şi al relaţiilor cu comunităţile confesionale vom duce o politică de păstrare a valorilor culturale tradiţionale ale poporului sârb din Voivodina şi vom ajuta şi stimula întru totul cultivarea tradiţiilor şi patrimoniului cultural al minorităţilor naţionale în cooperare directă cu consiliile naţionale. Stimulări şi angajamente aparte vor fi în legătură cu programele pentru Matica srpska, Teatrul Naţional Sârb, Muzeul Voivodinei, Arhiva Voivodinei şi instituţiile culturale regionale. Aceasta va fi parte a activităţilor viitoare ale Guvernului Provincial. Pe lângă acestea, expresiile şi tendinţele culturale moderne, apoi festivalurile şi manifestările tradiţionale, unele dintre acestea fiind deja factori importanţi ai dezvoltării economice locale, vor fi şi peste tot în planul nostru. La fel, vom tinde spre finanţarea independentă, publică şi deschisă a celor mai importante producţii mass-media, conform criteriilor clare.

În final, cu toate că importanţa acestor relaţii impune ca peste tot şi întotdeauna să vorbim despre aceasta, cel mai mult şi cu cordialitate, vă amintesc despre politica noastră declarată clar în domeniul drepturilor minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale, politica care prezintă cel mai important pilon al întregii stabilităţi politice în Voivodina.

De aceea, egalitatea în drepturi, toleranţa, înţelegerea şi protecţia deplină, activă şi complexă a drepturilor minoritare, în activitatea de zi cu zi a Guvernului Provincial va prezenta cea mai expresivă fiinţare al acestuia- corpul şi spiritul lui.

De la afirmarea deplină şi sinceră a autoguvernării minoritare în domeniul educaţiei, culturii, informării şi uzului oficial al limbilor şi grafiilor în niciun caz nu vom renunţa.

La sfârşit doresc să apelez la d-voastră ca, înainte de toate, să sprijiniţi Voivodina, în pofida tuturor divergenţelor în atitudinile politice şi în pofida tuturor deosebirilor care sunt parte integrantă a vieţii noastre, această Voivodină a lui Mika Antić, Florica Ştefan şi Ferenc Fehér, Vojvodina lui Dositej Obradović, Veljko Petrović şi Mihajlo Pupin, cea mai bună din noi şi printre noi. Pentru noul pas va fi suficient să-i întindem cu toţii mâna, ca fiecare persoană care trăieşte şi munceşte în Voivodina să fie puţin mai eficientă, mai activă şi mai bună.

Voivodina va şti că noi - astfel uniţi dar diferiţi – ne împăcăm datoria faţă de cei care au creat de-a lungul secolelor valorile ei spirituale şi materiale.

Contact

Bulevar Mihajla Pupina, 16
21101 Novi Sad

Autonomna pokrajina Vojvodina
Republika Srbija

+381 21 487 40 00
presbiro@gmail.com


© 2019 Pokrajinska vlada