Вести


Војводина - добар модел очувања језика и традиције

, 21. фебруар 2012.
-A A +AВојводина - добар модел очувања језика и традиције .

, 21. фебруар 2012. .

Ковачица/НовиСад, 21. фебруар  2012. године - "Војводинаје добар модел очувања језика и традиције националних заједница, не само уСрбији већ и у целом свету", једна је од порука са данашње свечаности поводом обележавањаМеђународног дана матерњег језика у Србији, која је одржана у Галерији "Бабка", у Ковачици. На почеткусвечаности ученици основне школе у Ковачици су на 16 језика прочитали мотоовогодишњег скупа : "У галаксији језика свака реч је звезда ", а потом суотворене три изложбе и дводневна конференцијом под називом "Усменатрадиција националних мањина као део нематеријалног наслеђа Србије".Међународни дан језика прокламовалаје Генерална скупштина Унеска 1999. године, као сећање на студенте који су 21.фебруара 1952. године убијени у Даки у Источном Пакистану, данас Бангладешу,јер су протестовали због тога што њихов матерњи језик није проглашен зазванични.
Према проценама, готово свакодневноу свету нестане по један језик, а лингвисти прогнозирају да ће од око 6 хиљадајезика, до краја 21. века одумрети више од половине. Највише су угрожени језициса малим бројем говорника од неколико стотина или десетина, и језици којиприпадају малим заједницама које нису цивилизоване са становишта западнихстандарда и немају институције.
Поводом ове значајне међународнеманифестације присутне су поздравили покрајински секретар за културу и јавноинформисање Милорад Ђурић, председник Националне комисије Унеска Триво Инђић, сталникоординатор Уједињених нација у Србији Вилијам С. Инфанте и амбасадор Словачкеу Србији др Јан Варшо. Покрајински секретар закултуру и јавно информисање Милорад Ђурић истакао је да је Међународни данматерњег језика важан празник, јер скреће пажњу на један од најважнијихпроблема са којим се суочава човечанство, а то је очување културнеразноликости и разноликости језика.
- Данас живимо у изузетно мултикултуралномсвету - рекао је Милорад Ђурић и додао да су Војводина и Србијамултикултуралност задржале захваљујући мукотрпном раду.  Уполитици Војводине, према Ђурићевим речима, очувањемултикултуралности заузима значајно место, па је тако  18 заједница у Покрајини обухваћено различитимпрограмима, 59 одсто буџета за културу иде за мултиетничке програме, а 68медија излази или објављује информације на различитим језицима.
- Велики изазов за све нас данас јесте дапостигнемо то да мале културе не буду затворене и да међусобно комуницирају -додао је покрајински секретар Милорад Ђурић.

Председник Националнекомисије Унеска Триво Инђић рекао је да Унеско сматра да бранећи језик браниправо свих на културни идентитет и образовање.
- Језик који употребљавамо преноси културнонаслеђе и тиме увећава нашу креативност и треба поштовати језички идентитет каоосновно људско право - рекао је Инђић и додао да је језик најмоћнији знакраспознавања једног колектива и средине, те да  обележава и културни потенцијал једнезаједнице. Инђић је истакао да је овај циљ Унеска у многоме остварен у Србијии да је много учињено на заштити свих језика који се говоре у Србији.Стални координатор УН уСрбији Вилијам С. Инфанте је истакао да треба радити на томе да се поштовањемразличитости постигне кохерентност заједница.
- Мото манифестације који јеизговорен на на 16 различитих језика, показује како језици сами говоре оразличитости, култури, и традицији - рекао је Инфанте и додао да ћ уједињененације наставити да раде на очувању традиције и језика.
-  Војводина је заист добар модел очувања језикаИ традиције националних заједница, не само у Србији већ и у целом свету -поручио је Инфанте.
У оквиру свечаности поводомобележавања Међународног дана матерњег језика у Галерији "Бабка" отворене суи три изложбе. Поставка "Осликане тикве" обухвата дела аутора чији јематерњи језик албански, ашкалијски, бошњачки, бугарски, влашки, грчки,египатски, мађарски, македонски, немачки, ромски, румунски, русински, словачки,словеначки, украјински, хрватски, чешки и хебрејски. Отворена је и изложба"Ковачица - Мека светске наиве" етнолога др Зузане Другове, као истална поставка "Наивно сликарство Словака у Србији као део нематеријалногкултурног наслеђа Србије", коју ће посетиоци моћи да погледају у нареднихгодину дана.
У организацијиМинистарства културе и Фонда "Међународни етно центар Бабка"организована је дводневна конференција под називом "Усмена традицијанационалних мањина као део нематеријалног наслеђа Србије". У радуконференције учествују представници Министарства културе, информисања иинформационог друштва, Националне комисије Србије за сарадњу са Унеском,Балканолошког института САНУ, Етнографског музеја у Београду и представницинационалних мањина у Србији.Циљ конференције је да сепредставници и носиоци културних програма националних мањина у Србији упознајуса Конвенцијом о очувању нематријалног културног наслеђа Унеска, како би лакшепрепознали део свог нематеријалног културног наслеђа и припремили својепредлоге за упис на Националну листу нематеријалног културног наслеђа РепубликеСрбије.
Ознаке:

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs