Вести


Др Пузовић: „Унапређивање система водоснабдевања наш приоритет“

Нови Сад , 03. март 2014.
-A A +AДр Пузовић: „Унапређивање система водоснабдевања наш приоритет“.

Нови Сад , 03. март 2014. .

У организацији Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, данас је у Скуштини АП Војводине представљена студија „Могућа решења водоснабдевања Бачке, северног и средњег Баната на бази микрорегионалних и макрорегионалних система“.

Покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине др Слободан Пузовић отворио је скуп, подсетивши на чињеницу да је Секретаријат од почетка схватао значај решавања проблема у области водоснабдевања у Војводини, те од свог оснивања 2002. године, активно учествовао у реализацији бројних пројеката у овој области са домаћим и међународним партнерима.

Др Пузовић је истакао да је познато да је питање водоснабдевања у Војводини, односно квалитет воде за пиће и количина те воде доступна становништву, један од великих вишедеценијских проблема, који је делимично решаван, а да велик изазови тек предстоје.

„Резултат сарадње су бројне студије и стратешки документи у овој области. Студијом потреба улагања у животну средину АП Војводине, идентификовано је да је у наредних десет година потребно уложити преко пет милијарди евра у сектору вода, пре свега са аспекта санације загађених водотока, али и побољшања квалитета воде за пиће. Суштински је битно наћи најбољи могући модел, да би унапређење квалитета вода за пиће и организовање система за водоснабдевање функционисало по економским принципима и задовољавало потребе локалног становништва. Доношењем документа Стратегија водоснабдевања и заштите вода у АПВ, који је израдио Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, утемељени су стратешки правци у овој области. Најугроженији региони издвајају северни и средњи Банат, западна и делом јужна Бачка. Како је проблем неадекватног квалитета воде за пиће заступљен и на територији Мађарске, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине реализовао је пројекат у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија под називом „Арсен и амонијак у води за пиће: имплементација прекограничне платформе за безбедну воду“-Аrsenicplatform. Резултат овог пројекта је студијa „Могућа решења водоснабдевања Бачке, северног и средњег Баната на бази микро и макрорегионалних система“, која сагледава стање дефинисаних угрожених региона, нудећи одрживе моделе водоснабдевања, чиме она даје смернице за доносиоце одлука у области водоснабдевања у Војводини“, истакао је ресорни секретар.

Др Слободан Пузовић је изнео уверење да ова студија представља корак даље у инплементацији развоја АП Војводине у овој области и имплемтације стратегије о водоснабдевању и заштити вода.

Проф. др Божо Далмација са Универзитета у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, представио је студију, у присуству представника војвођанских општина, комуналних предузећа и других надлежних институција у нашој покрајини.

Једно од квалитетних решења за унапређивање система управљања водама, примењиво на нашу покрајину, према проф. др Далмацији, јесте управљање из једног центра системом, значи то је више фабрика и једно управљање, као и постизање солидарних трошкова. Реч је о холандском моделу, који је нама најприхватљивији и економски најисплативији.

Према Националној стратегији Републике Србије за апроксимацију у области животне средине (2011.), сектору вода је дат највећи приоритет у уделу укупних трошкова апроксимације. Процењено је да је у овај сектор неопходно уложити 50% укупних средстава апроксимације у области животне средине.

Водоснабдевање у Војводини оријентисано је искључиво на коришћење подземних вода из различитих водоносних издани. Проблеми водоснабдевања у Војводини актуелизовани су последњих година првенствено због неадекватног квалитета испоручене воде за пиће. Природни квалитет вода карактерише изразита неуједначеност, од вода прихватљивог квалитета до вода које захтевају висок степен прераде. Најугроженији региони су северни и средњи Банат, западна и делом јужна Бачка, где квалитет воде одступа од законски прописаних норми као последица испуштања непречишћених и делимично пречишћених отпадних вода насеља и индустрије.

Хемијски састав вода основне издани на подручју западне и северне Бачке, северног и средњег Баната карактерише повишен садржај органских материја, арсена, гвожђа, мангана, амонијака. У регионима Бачке и Баната, већина становништва се снабдева водом за пиће у којој је садржај арсена и амонијака изнад законски прописаних норми. Око 40% становништва на подручју Бачке, северног и средњег Баната се снабдева водом која садржи више од 10 µg/l арсена (у већини случајева концентрација арсена креће се од 50-100 µg/l, али има и градова као што су Зрењанин и Темерин, где се концентрација арсена креће од 150-250 µg/l). Тако и 70% воде за пиће садржи амонијак изнад законски прописаних норми. Осим тога, ове подземне воде карактерише и висока вредност алкалитета, садржаја бора, натријума, гвожђа, мангана и др.

Од укупно захваћене подземне воде на територији Војводине само једна трећина се подвргава третману на постројењима за припрему воде за пиће.

Превасходно, неадекватан квалитет, а у појединим областима и недовољна количина воде, иницирали су разраду нових концептуалних решења водоснабдевања. Према проценама, до 2030. године укупна количина вода које ће бити потребно обезбедити за подручје Војводине из свих водоносних средина износи око 11 m3/s.

Проф. др Божо Далмација истакао је да се у решавање ових проблема мора кренути заједнички и уз приступ који заступа систем од микрорегионалних до регоналних, како нам стандард дозвољава. У зависности од опционих модела водоснабдевања, студија даје решења, која обухватају (сепаратни, микрорегионални и макрорегионални системи). На тај начин ова студија представља полазну основу за креирање дугорочне и одрживе политике водоснабдевања у АПВ.


Најаве

 

Тренутно нема најављених догађаја

Календар Све најаве

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs