Вести


Заседали посланици Скупштине Војводине

Нови Сад , 14. фебруар 2013.
-A A +AЗаседали посланици Скупштине Војводине.

Нови Сад , 14. фебруар 2013. .

Нови Сад, 14. фебруар 2013. године - Скупштина АП Војводине изабрала је чланове Савета националних заједница. Овај Савет је посебно тело Скупштине Војводине које има 30 чланова.
Посланици су донели три Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад; Јавном предузећу „Војводинашуме" и о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине". Основни разлог за доношење ових Покрајинских скупштинских одлука је потреба њиховог усклађивања са новим Законом о јавним предузећима. Уводно излагање су имали потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Горан Јешић и покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине др Слободан Пузовић."Законодавац је направио оквир с идејом да обезбеди већу професионализацију у јавним предузећима, што сви заједно треба да подржимо", поручио је посланицима Горан Јешић. "Нови Закон покушао је да смањи волунтаризам и утицај партија и политичких организација на управлајње у јавним предузећима. Покушали смо да у складу са Законом и по аналогији са републичким нивоом, уподобимо и покрајинске скупштинске одлуке. Том приликом, отворена су нека питања, као што је учешће Скупштине у процесу одлучивања у предузећима чији је оснивач. Сам законодавац је неке надлежности пренео на Владу. Скупштина, као и до сада, усваја извештаје о раду тих предузећа, али не доноси одлуку о расподели добити. Скупштина више не бира директора и надзорни одбор. То ради Влада која именује петочлану комисију, а ресорни секретаријат обавља процес кандидовања директора. Добро је што се спајају управни и надзорни одбор и смањује број чланова, који морају да буду професионалци. За директоре јавних предузећа везује се чист професионализам и одговарајућа стручна спрема, да би ти људи могли успешно да воде предузеће".Покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине др Слободан Пузовић је рекао да је нови Закон о јавним предузећима дао кратак рок од два месеца да сва јавна предузећа морају да ускладе своја оснивачка акта. Уложен је велик напор да се на најбољи начин конципирају предлози покрајинских скупштинских одлука за наша три јавна предузећа, који ће омогућити да квалитетно раде свој посао, рекао је Пузовић. Предложено је да све три одлуке ступе на снагу даном доношења.Пузовић се осврнуо и на Јавно предузеће Национални парк Фрушка гора: "У припреми је документ који ће, надам се наредних дана, потписати представници Владе Војводине и Владе Србије, којим ће се уредити даља заједничка координација и сарадња на функционисању Националног парка Фрушка гора и, што нам је посебно важно, на сповођењу Просторног плана посебне намене Националног парка Фрушка гора и на имплементацији Мастер плана развоја Фрушке горе, што је од суштинског значаја за заштиту и унапређење стања и одрживог коришћења природних ресурса ширег простора Фрушке горе".Скупштина Војводине донела је Покрајинску скупштинску одлуку о престанку важења Покрајинске скупштинске одлуке о покретању и начину спровођења поступка емитовања дугорочних хартија од вредности ради јачања финансијског потенцијала Развојне банке Војводине и Покрајинску скупштинску одлуку о покретању и начину спровођења поступка задуживања емитовањем дугорочних хартија од вредности. Уводно излагање за обе тачке дневног реда имао је покрајински секретар за финансије Зоран Радоман:"Због проблема у пословања Развојне банке Војводине, владе Републике Србије и АП Војводине су 6. децембра 2012. године закључиле Споразум о преносу имовине и обавеза Развојне банке Војводине којим су се споразумеле да се проблеми у пословању Развојне банке Војводине, који прете да угрозе финансијску стабилност Републике Србије, реше применом Закона о преузимању права и обавеза одређених банака ради очувања стабилности финансијског система Републике Србије, као и да се оснује Развојни фонд АП Војводине на који ће се извршити пренос дела активе из Развојне банке Војводине. Од периода непосредно пре потписивања Споразума до данас, показатељи пословања РБВ настављају негативан тренд који је интензивиран негативном кампањом која се дуже време водила када је РБВ у питању", рекао је Зоран Радоман.Он је подсетио да је Законом о Развојном фонду АП Војводине, који је ступио на снагу 30. децембра 2012. године, и Уговором о оснивању Развојног фонда покрајине Војводине закљученим 5. фебруара 2013. године, основан Развојни фонд Војводине који је уписан у регистар Агенције за привредне регистре и од 12. фебруара 2013. године има пуни легитимитет.„Споразумом о преузимању имовине РБВ, две Владе су се обавезале на издавање обвезница, у износу разлике између вредности активе и вредности осигураних и неосигураних депозита који се преносе на банку преузимаоца, а којима ће се посредно увећати вредност удела у Развојном фонду. Обвезнице ће бити емитоване у односу, који је утврђен на основу учешћа у укупном капиталу Развојне банке, и то: 21,89% Република Србија и 78,11% АП Војводина. Применом ове сразмере у укупној емисији обвезница процењује се да ће обвезнице које је потребно да емитује АП Војводина износити до седам милијарди динара", рекао је Радоман.Према његовим речима, с обзиром да емитовање обвезница у складу са Законом о јавном дугу представља задуживање, донета је Покрајинска скупштинска одлука о покретању и начину спровођења поступка задуживања емитовањем дугорочних хартија од вредности, којом је овлашћена Влада АП Војводине да предузме све активности и донесе акта о емисији обвезница до седам милијарди, а на период до пет година са полугодишњом амортизацијом. Коначна одлука о емисији обвезница Влада ће донети у наведеним оквирима, а у зависности од избора најповољније понуде банке - потенцијалног преузимаоца. Због оцене од стране НБС И МФП, упозорио је Радоман, да докапитализација банке, емитовањем обвезница неће допринети побољшању њене ликвидности и осталих параметара, као и оцене неодрживости даљег пословања, истовремено са доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о задуживању емитовањем дугорочних хартија од вредности, донета је Покрајинска скупштинска одлука о престанку важења покрајинске скупштинске одлуке о покретању и начину спровођења поступка емитовања дугорочних хартија од вредности ради јачања финансијског потенцијала РБВ.Скупштина Војводине донела је одлуку о именовању Томе Јошанова за директора Дирекције за робне резерве Војводине на период од четири године. Тома Јошанов је ту функцију обављао и у претходном мандату. Такође, усвојене су одлуке о именовању директора Педагошког завода Војводине и председника Скупштине "Дневник" Холдинга АД за новинско-издавачку делатност у реструктуирању. Покрајински посланици усвојили су Одлуку о допуни Одлуке о именовању чланова Савета технолошког факлултета у Новом Саду.

Најаве

 

Тренутно нема најављених догађаја

Календар Све најаве

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs