Вести


Одржана 18. седница Скупштине АП Војводине

Нови Сад , 13. јун 2013.
-A A +AОдржана 18. седница Скупштине АП Војводине.

Нови Сад , 13. јун 2013. .

Нови Сад, 13. јуни 2013. године - Посланици Скупштине АП Војводине донели су на данашњој седници Одлуку о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2012. годину са Извештајем о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине.Покрајински буџет за 2012. утврђен је на укупно 82,9 милијардидинара, а извршени расходи су износили 64,6 милијарди или око 78 одсто. Приходису били укупно 69,5 милијарди, што је око 84 одсто од планираног.Предлог одлуке о завршном рачуну за прошлу годину образложио је покрајински секретар за финансије Зоран Радоман, који је истакао да је 2012, што се тиче буџета, била динамична, турбулентна и са много изазова, а то се пре свега огледа у неиспуњавању уставне обавезе обима буџета АП Војводине у висини од 7 одсто, у односу на буџет Републике Србије. То је, између осталог, резултирало амандманима које је Скупштина Војводине утврдила на Закон о буџетском систему, у погледу основице на коју се рачуна 7 одсто, односно да ли су то укупни приходи и примања у буџету или порески приходи. Такође, резултат неиспуњавања те уставне обавезе су и амандмани на Закон о буџету за 2013.


Образлажући Предлог одлуке, секретар Радоман је додао да је током 2012. године дошло до извесних организационих промена у Влади Војводине, односно смањен је број покрајинских секретаријата на 11, чиме је дошло до преноса неких надлежности из секретаријата у секретаријат.
"Прошле године основана је и Служба за интерну ревизују у Влади Војводине, што је била наша законска обавеза", рекао је Радоман и додао да та служба треба да унапреди рад и интерне контроле, повећа поузданост и сврсисходност трошења буџетских средстава. Радоман је подсетио и да је 2012, решаван статус Развојне банке Војводине у сарадњи са Републиком Србијом и Народном банком Србије. У том смислу, извршена је и прва емисија обвезница АП Војводине. Такође, створени су услови за оснивање Развојног фонда Војводине, односно направљен је споразум са Републиком Србијом, као другим оснивачем. Такође, предложен је и усвојен закон о Развојном фонду Војводине.
"Током 2012, смањен је и број запослених у покрајинској администрацији за 117 запослених, односно за око 10 одсто од укупног броја запослених", навео је Радоман додавши да су прошле године по први пут издвојена и средства за подршку ИПА пројектима, који се финансирају из фондова Европске уније.
Према речима Зорана Радонама додатне турбуленције донела је одлука Уставног суда о неуставности појединих надлежности Закона о надлежностима АП Војводине. Измене Закона о буџетском систему, којим се укидају сопствени приходи буџетских корисника и обавезе отварања рачуна у КРТ-у (консолидовани рачун трезора), за све кориснике буџетских средстава, такође су довеле до нових активности у погледу извршавања буџета. У 2012, било је и задуживања преко Фонда за капитална улагања, по програму Владе Републике Србије за помоћ грађевинској индустрији у време глоналне економске кризе.


"Све навдено, као и бројне друге околности, довеле су до реализације два ребаланса буџета у 2012, у фебруару и октобру, тако да је буџет АП Војводине утврђен у висини од 82,9 милијарди динара", навео је Радоман. Према његовим речима, приходи и примања у буџету у 2012. години остварени су у износу од 66,3 милијарде динара, што, са три милијарде пренете из ранијих година, чини укупано остварена примања од 69,5 милијарди динара или 83 одсто од планираног. Расходи и издаци извршени су са 64,6 милијарди динара или 77,9 одсто од планираног.
Остварени приходни односе се, пре свега на: уступљене пореске приходе (11,5 милијарди динара), остале буџетске приходе (5,5 милијарди динара), наменске приходе (3,9 милијарди динара), приходе остварене у употреби јавних средства (50 милиона динара), трансферна средства из републичког буџета (40 милијарди динара), приходе од продаје нефинансијске имовине (57,7 милиона динара), домаће задуживања (4,3 милијарде динара), приходе од приватизације (603 милиона динара), текуће приходе од додатних средстава (666 милиона динара), те пренета средства из претходних година (182 милиона динара).
Укупни издаци покрајинског буџета за 2012. годину планирани су у износу од 82,9 милијарди динара, а извршени са 64,6 милијарди динара. Расходи за запослене износлили су 3,1 милијарду динара, за коришћење услуга и роба потрошене су 2,2 милијарде динара, док је за амортизацију потрошено 6,2 милиона динара. Такође, за отплату камата и пратећих трошкова задуживања потрошена су средства у висини од 156 милиона динара, за субвенције је потрошено 3,8 милијарди динара, за донације, дотације и трансфере 39 милијарди динара, за социјално осигурање и социјалну заштиту 324 милиона динара. За издатке за основна средства потрошен је 201 милион динара, за залихе 174,8 милиона динара, за нефинансијску имовину која се финансира из средства за реализацију капиталних улагања потрошено је 5,6 милијарди динара, за издатке за отплату главнице 243,5 милиона динара, док је за издатке за набавку финасијске имовине потрошено 8,6 милијарди динара.
Приходи и примања у 2012, већи су од прихода у 2011. за 15,5 милијарди динара, односно за 30,65 одсто. Укупни расходи и издаци у 2012, већи су за 14,3 милијарде динара у односу на 2011, односно за 27,3 одсто. У 2012, утврђен је суфицит од 3,1 милијарду динара.
У 2012, финансирани су програми за развој привреде, пољопривреде, образовања, културе, информисања јавности и здравства. Такође, финансирани су и програми у области управе и финансирања етничких заједница и националних мањина, међурегионалне сарадње и локалне самоуправе, архитектуре и урбанизма, заштите животне средине, демографског развоја и социјалне заштите, науке и технолошког развоја, енергетике и минералних сировина, спорта и омладине, рада и запошљавања.


На данашњој седници Покрајинског парламента донесена је и Одлука о изменама Одлуке о оснивању Фонда за капитална улагања. Предлог одлуке образложио је покрајински секретар за финансије Зоран Радоман који је истакао да је потреба за изменама Одлуке о оснивању Фонда за капитална улагања проистекла из доношења решења Агенције за борбу против корупције, којим су одбијени захтеви посланика Скупштине АП Војводине за вршење друге јавне функције, односно функције члана Надзорног одбора Фонда за капитална улагања АП Војводине. Наиме, у образложењу Агенције наводи се да је вршење јавне функције члана Надзорног одбора Фонда за капитална улагања АП Војводине у сукобу са јавном функцијом посланика Скупштине АП Војводине, те да представља сукоб интереса с обзиром на то да између наведених функција постоји однос зависности надзора и контроле.


Посланици Скупштине Војводине изгласали су на данашњој седници и Одлуку о доношењу Програма имплементације Регионалног просторног плана АП Војводине за период од 2013 до 2017. Према речима покрајинског секретара за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине др Слободана Пузовића, доношење Програма имплементације је неопходно, јер без тог документа, Регионални просторни план не може адекватно да се примени. Пузовић је додао да су Регионални просторни план АП Војводине и Програм имплементације усклађени са Просторним планом Републике Србије и његовом Програмом имплементације. "Програм имплементације је усклађен са кључним циљевима дефинисаним у Регионалмом просторном плану, као што су: смањење субрегионалних разлика у економском и социјалном погледу, рационално активирање територијалних капацитета, јачање позиције села, уређење и одрживо коришћење природних ресурса и културног наслеђа, те интересно и функционално умрежавање региона Војводине са другим регионима у Европи", навео је др Слободан Пузовић додавши да је у Програму дефинисано 66 стратешких приоритета, чији је крајњи циљ да се обезбеде услови за бољи живот становништва у Војводини.


Скупштина Војводине прихватила је и Извештај о пословању Гаранцијског фонда Војводине за 2012. Такође, прихваћени су и извештаји о пословању са завршним финансијским рачунима за 2012. годину Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима и Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завода за урбанизам Војводине".

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs