Вести


Одржан састанак поводом завршетка грејне сезоне 2014/2015. године

Нови Сад , 15. мај 2015.
-A A +AОдржан састанак поводом завршетка грејне сезоне 2014/2015. године.

Нови Сад , 15. мај 2015. .

У организацији Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине одржан је састанак са представницима топлана и предузећа за дистрибуцију природног гаса са територије АП Војводине, као и са представницима ПД "Електровојводина" д.о.о., ПД "Панонске ТЕ-ТО" д.о.о., НИС АД, ЈП „Србијагас“, Подземно складиште „Банатски Двор“, ПУ „Војвођанске топлане“, а састанку су присуствовали и представници Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана и Агенције за енергетику града Новог Сада. Домаћин састанка био је покрајински секретар за енергетику и минералне сировине, мр Ненад Станковић.

Циљ састанка је био да се Покрајинска влада информише о протеклој грејној сезони 2014/2015. године, као и да се сагледају досадашњи проблеми и размотри начин њиховог решавања.

На састанку су представљени извештаји за протеклу грејну сезону 2014/2015. године, као и план за наредну грејну сезону 2015/2016. годину у топланама и дистрибуцијама гаса, нова законска регулатива, а представљен је и извештаја о вршењу комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије од стране енергетских субјеката на територији АПВ у поступцима по захтевима купаца за искључење са дистрибутивног система, односно отказа уговора о продаји топлотне енергије, о чему је извештавао покрајински омбудсман. Такође, представљен је пројекат примене обновљивих извора енергије у топлани у Руми, у оквиру кластера Ecopanonia.

Руководилац управљања у ПД „Електровојводина“ Момчило Шешлија нагласио је да је, осим три дана напонских редукција, протекла грејна сезона била задовољавајуће. Посебног догревања није било, јер је и даљинско грејање било задовољавајуће, као и испорука гаса. Гледајући укупну ситуацију, истичу се проблеми из маја прошле године, због поплава, када је село Јамена било без електричне енергије неколико дана, али све је санирано и ситуација је стабилна, и као таква је одржана током читаве сезоне. Свеукупно је прошле године било смањења потрошње електричне енергије за 3,49 посто, али током протекла четири месеца забележено је повећање од 4,17 посто. Припреме за грејну сезону прошле су изузетно добро, уз потпуно ремонтовање мреже.
Шешлија је нагласио да ни наредна грејна сезона неће бити мање квалитетна од претходне. Ипак, постоје два проблема на која се мора скренути пажња, а то је крађа опреме са објеката и губици електричне енергије. Највећи проблем с крађом опреме током последњих дана забележен је у Банату, на територији зрењанинске општине. „Електровојводина“ је уложила значајне напоре да се смање губици електричне енергије, што се огледа у прошлој години, када су смањени на 10,53 %, док су губици на нивоу ЕПС-а су били око 15 посто.

Извршни директор за комерцијалне послове ЈП „Србијагас“ Драган Вучур је рекао да је грејна сезона прошла без већих проблема, уз редовно снабдевање свих купаца, како у домену даљинских система грејања, тако и у домену дистрибуције природног гаса. Испоручено је даљинским системима грејања у покрајини око 117 милиона кубика гаса, дистрибутерима гаса око 216 милиона кубика гаса, што је било на нивоу планираног. Вучур је истакао да је задовољан исходом грејне сезоне, али да се јавља проблем наплате, јер наплата нарочито у домену јавних снабдевача природним гасом, проузрокује проблеме који се могу одразити на крајњег купца, који можда измирују своје обавезе према јавним снабдевачима, али јавни снабдевачи не измирују обавезе према „Србијагасу“. Ту се јавља велики проблем да се због нагомиланих дугова прекине испорука гаса одређеним снабдевачима или јавним снабдевачима. Вучур је апеловао на обавезе дистрибутера гаса, јер од њих зависи пословање овог предузећа и могућност да се измире обавезе према добављачима и онима код којих се закупљује транспортни систем кроз Мађарску.

Као заједнички проблем војвођанских топлана истакнуто је велико дуговање топлана ЈП „Србијагасу“, због којих ово предузеће шаље упозорење да ће им гас бити искључен. Проблем се јавља због тога што се гас испоручује шест месеци, а наплата се врши током читаве године. Ако би се сада искључио гас, наплата би нагло опала, а и грађани би били у дилеми како да поступају, одлучили би се за друге енергенте, или не би више измиривали своје обавезе.

Врло драстичан пример изнео је технички директор ЈКП „Грејање“ из Панчева, када се у фебруару ове године појавио проблем са дистрибутером гаса. У децембру је потписан уговор са ПД „Србијагас“ када је добијена цена од 44,76 динара по м3, а следећих месеци је та цена варирала до 54 динара по м3. Такође, цена капацитета је поскупела за 1045%. У децембру 2014. је износила 52 динара по јединици мере, а од фебруара, поскупела је на 548 динара, што значи да ЈКП „Грејање“ из Панчева плаћа капацитет 74 милиона динара, што је износ који прекорачује укупна годишња улагања у одржавање и инвестиције у систему. Укупно годишње се улаже у систем око 40 милиона динара. До сада је тај износ за капацитет износио 9 милиона, а сада је 74 милиона. Због тога ће ово предузеће одустати од свих инвестиција, јер у плану нема средстава.

Такође, истакнут је и проблем разлике у набавној и продајној цени гаса, која је била велика. У општини Темерин је у јануару 2015. године разлика у цени износила 6 динара, док је у децембру 2014. била 3,5 динара. Због тога је следећа грејна сезона под знаком питања, уколико се не помогне дистрибутерима гаса да се формира тржишна цена. Проблем око наплате услуга јавља се и због курсних разлика, јер „Србијагас“ фактурише цену по цени долара, али курсне разлике пребачене су на дистрибутера.
Представник Агенције за енергетику је објаснио да је од 1. фебруара 2015. примењена нова методологија за транспорт, а истовремено је „Србијагас“ поднео захтев за промену цене мрежарине, транспорта и дистрибуције. Цене транспорта су повећане, али су и даље нешто ниже него у региону. Цене дистрибуције „Србијагаса“ су биле најниже од свих дистрибутера, најнижа цена била је 1,67 динара по м3, док има дистрибутера код којих је цена и 7 динара по м3. До сада је капацитет наплаћиван око 30 посто, сада је тај однос промењен, и износи 70 посто, што је довело до великих промена. Цена мрежарине по новом рачунању износи до 20 посто укупних трошкова гаса, а цена гаса је нешто на шта Агенција за енергетику не може да утиче, као што не може да утиче ни на цену долара, која је такође повећана у фебруару. Тенденције говоре да би цена у доларима требало да се смањи од 1. јула, а од 1. октобра, када почиње грејна сезона и већа потрошња гаса, доларска цена би требало да буде на нивоу садашње. Повећање у фебруару је изведено због тога што је био велики притисак из Министарства енергетике и ММФ-а, јер је Република Србија преузела обавезу да се „Србијагас“ у 2015. години више не задужује, односно да буде солвентан, а да би се то постигло, морају бити реални трошкови мрежарине и ово предузеће мора да наплаћује своје обавезе.

Секретар мр Ненад Станковић је резимирајући стање, указао на два општа проблема – на проблем топлана и дистрибутера гаса. Он је нагласио да методологију одређивања капацитета одређује Агенција за енергетику.

„Повећање цена на локалу доводи нас до питања да ли је енергија социјална категорија или тржишна. Када су у питању дистрибутери гаса, „Србијагас“ има форму за одређивање цене самог енергента који зависи од неколико елемената, и део који се одређује на основу прописа Агенција, а односи се на цену транспорта. С обзиром на то да је „Србијагас“ једини добављач гаса, који се понаша тржишно, и цену гаса одређује на основу светских цена и у складу с ценом за транспорт, а дистрибутери гаса имају регулисане цене за крајњег купца. Ове две ствари нису у складу и могу да доведу до озбиљних проблема, који се морају решавати. Такође, проблем је и то што се цена гаса смањује у току летње сезоне, када се проток гаса смањује на 10-20 посто, у односу на зимски период када је највећа потрошња и највиша цена“, рекао је мр Станковић.

Представник Заштитника грађана – покрајинског омбудсмана, Милан Дакић, говорио је о обавезама енергетских субјеката у вези са прописима, као и одговарајућим механизмима контроле, као што је инспекцијски надзор, који ће се морати поштовати, што ће довести до тога да више неће моћи да се дође у сличне ситуације као до сада. Дакић је истакао да свака нова грејна сезона доноси незадовољство грађана, који се обраћају Покрајинском омбудсману, због неодговарајућег квалитета, обима, доступности грејања, односа извршене услуге и цене. Најчешћи проблем са којим се Покрајински омбудсман сусретао је био велики број притужби грађана на немогућност искључења са дистрибутивног система по отказу уговора о продаји топлотне енергије. Због тога је Покрајински омбудсман спровео истраживање које је обухватило три грејне сезоне (2011 – 2014. године). Резултати су показали да је енергетским субјектима у 18 градова и општина у Војводини поднето 2067 захтева за искључење, односно, за отказ уговора, и чак 1132 је одбијено. Што се тиче самих прописа, неке одлуке су се промениле, али оно од чега треба почети, између топлана и крајњег купца јесте уговорни однос. Још увек неке од локалних самоуправа прописују обавезу закључивања уговора и казнене одредбе уколико купац не пристане да потпише уговор. То је проблем који се мора решавати на основу закона и прописа, и мора да важи на нивоу читаве АП Војводине.

На крају састанка, учесници скупа позвани су да 22. и 23. маја 2015. године, учествују у Међународној конференцији „Дани геотермалне енергије у Војводини 2015“, која ће бити одржана у Скупштини АП Војводине, а чији су организатори Скупштина АП Војводине, Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине и Скупштина Европских региона (Assembly of European Regions). Овом скупу обратиће се, између осталих и стручњаци из Мађарске, Немачке и Турске, који ће изнети своја дугогодишња искуства у пракси.

Сви заинтересовани могу да потврде долазак на телефон 021/4874431 или електронском поштом на gte@skupstinavojvodine.gov.rs.

Више информација о овом скупу, заитересовани могу добити на веб страници: http://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Strana.aspx?s=geotermalnaenergija.


Извор: ПС за енергетику и минералне сировине

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs