Вести


Председник и чланови Покрајинске владе о буџету АП Војводине за 2015. годину

Нови Сад , 23. децембар 2014.
-A A +AПредседник и чланови Покрајинске владе о буџету АП Војводине за 2015. годину.

Нови Сад , 23. децембар 2014. .

Покрајински буџет за 2015. годину пројектован је у износу од 62,47 милијарди динара.

Председник Покрајинске владе др Бојан Пајтић, обраћајући се посланицима Скупштине Војводине поводом предлога буџета за 2015. годину, говорио је о околностима у којима се доноси, програмском буџетирању које доприноси транспарентности и одговорности за трошење јавних средства.Председник Покрајинске владе др Бојан Пајтић нагласио је да предлог буџета АП Војводине за 2015. годину говори о високом уважавању које Покрајинска влада има у односу на покрајинске посланике, као представнике грађана Војводине, који су имали прилике да се са предлогом упознају и ставе своје примедбе.

"Ми предлог буџета за наредну годину нисмо упутили 48 сати раније, него 10 дана раније, да би имали прилику да амандмански дате конструктиван допринос овом кључном и, функционално и политички, суштинском акту кога доноси покрајински парламент", рекао је др Бојан Пајтић, у уводном говору поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2015. годину.

Наглашавајући да је програмско буџетирање ново и у покрајинском парлементу које доприноси додатној транспарентности, председник Покрајинске владе је рекао да је због тога важно да и остали нивои одговорности у овој држави следе такав принцип.

"Када следите такав принцип, онда је могуће и реализовати Упутство које је Министарство финансија упутило свим институцијама, да се изврши уштеда на нивоу од 15 одсто, у оквиру расхода планираних за робе и услуге. На жалост, у републичком буџету то Упутство није поштовано, негде је пробијено за 7,8 милијарди динара. Упркос томе што се не поштују Уставне обавезе према Војводини, ми смо поштовали чак и Упутство. И ту се, чини ми се, види разлика и у одговорности и у односу на поштовање принципа правне државе. Дакле, неко поштује и Упутство, а неко не поштује ни сам Устав", рекао је Пајтић.

Да би очувао дигнитет у оквиру Скупштине Војводине, председник Покрајинске владе је напоменуо да се за говорницом републичког парламента изговорила нетачна информација да се у покрајинском буџету троши више за службена путовања него у републичком.

"То је потпуно нетачно и то да је нетачно веома је брзо проверљиво. У републичком буџету је око 0,30 одсто намењено за службена путовања, то је 4.892.000 динара. У покрајинском буџету то је свега 0,17 одсто, око 109 милиона динара. Дакле, дупло мање, од чега је 40 одсто тих средстава намењено за трошкове путовања у области културе, за реализацију програмских активности", рекао је Пајтић.

"За разлику од републичког, у покрајинском буџету није могуће 10 одсто средстава реализованих од задуживања усмеравати према нахођењу владе. Ми за себе нисмо тражили ту врсту комодитета и мислим да је то погрешно и мислим да то није ни одговорно, ни према парламентарцима који за буџет гласају", рекао је Пајтић.

Председник Покрајинске владе осврнуо се на пројекте који су у Војводини до сада реализовани и који ће бити наставњени и у наредној години.

"До сада смо у Војводини реализовали пројекте девет индустријских зона, четири технолошка парка и, од јануара, локалне самоуправе ће моћи да конкуиришу за нове пројекте у овој области. Завршили смо радну зону у Руми и то је био последњи пројекат у овој години и очекујем да се,у следећој години, локалне самоуправе одазову позиву и да заједнички наставимо да привлачимо стране инвестиције. Током ове године било је око 15 страних инвестиција на нивоу 250 милиона евра. Затим, 64 водоводне мреже и 89 канализационих мрежа је реализовано широм покрајине. У јануару ће и за те пројекте бити отворен конкурс", навео је др Бојан Пајтић.

Председник Пајтић је рекао да је предлог буџета Војводине за 2015. годину транспарентан, развојан у оном омеру у коме уопште Покрајина има финансијски потенцијал и у ком се пребацују средства на рачун покрајине Војводине. Буџет је концентрисан на подршку развоју пољопривреде, привреде, инфарструктуре, а са друге стране на подизање нивоа образовања, нивоа лечења, реализације социјалних услуга у Војводини.

"Важно је нагласити да ће се подићи стандард у наредној години у болницама Сомбору, Суботици, Зрењанину, Панчеву - читавом низу здравствених институција. Планира се изградња хируршког блока у Дечјој болници и коначна реализација пројекта Каменица 2", рекао је др Пајтић.

"То су основне контуре овог буџета који је димензиониран у складу са оним што су објективне околности, а не са оним што је право грађана Војводине дефинисано Уставом, које вишеструко превазилази износ са којим може располагати овај парламент у овом тренутку", рекао је Пајтић и обећао да ће за сваки буџет, за разлику од неких других, Покрајинска влада предложити завршни рачун, поднети извештај и, како је рекао, за разлику од неких који то нису чинили у две године "нећемо каснити да положимо рачун овом парламенту и да укажемо на сваки утрошени динар јавних средстава".


Предлог Покрајинске скупштинске одлуке о буџету за 2015. годину, на данашњем заседању Скупштине АП Војводине образложио је покрајински секретар за финансије Зоран Радоман.

Своје уводно образложење, покрајински секретар за финансије Зоран Радоман је започео подсећањем да закон о финансирању Војводине још увек није донет, нити је Уставни суд Србије донео одлуку о иницијативи АП Војводине да се преиспита уставност појединих одредби Закона о буџетском систему. Према његовим речима, услед тога ће и ове године предложени буџет АП Војводине бити знатно мањи од оног што се Уставом гарантује."Предлагање буџета је одраз прихватања, али не и мирења са околностима у којима се налазимо. Услед тога, спремни смо да сами израдимо предлог закона о финансирању АП Војводине. Верујем да ће се оваква иницијатива наћи на дневном реду Скупштине Војводине у најкраћем року, која је овлашћени предлагач закона пред Народном скупштином Србије", нагласио је покрајински секретар за финансије.

Покрајински секретар за финансије Зоран Радоман је указао да је први пут покрајински буџет за 2015. годину припремљен по програмском моделу, а први пут садржи и родна обележја. Радоман је указао да је измењен начин на који ће се из покрајинског буџета вршити финансирање капиталних пројеката на територији Војводине.

"У припреми буџета за 2015. годину, због преласка на нови модел, кашњење буџетског циклуса била је отежавајућа околност, израженија него ранијих година. Постојао је још један проблем. Наиме, коначно дефинисање програмске структуре покрајинског буџета могуће је тек након што се утврди програмска структура на републичком нивоу, коју смо добили 26. новембра. У овом процесу, пресудну улогу је имао УСАИД, који је пружио подршку за израду програмског буџета и на покрајинском нивоу. Кашњење буџетског циклуса огледало се и у непостојању фискалне стратегије (рок је био јун 2014.) и касном објављивању (25. новембра) Упутства за припрему буџета за 2015. годину (рок је био јул 2014.). Предлог буџета Војводине за 2015. годину радили смо у условима у којима није био утврђен Предлог буџета Републике Србије. Рок је био 1. новембар, а објављен је 17. децембра. Предлог буџета АПВ за 2015. годину, Покрајинска влада утврдила је 12. децембра. Након утврђивања Предлога закона о буџету Републике Србије за 2015. годину, пре свега због потребе да се усагласи висина планираних трансфера за расходе за запослене у просвети на територији АП Војводине, Покрајинска влада је поднела седам амандмана на Предлог буџета и они су постали саставни део Предлога одлуке." рекао је Радоман.

Осврнувши се на измене и допуне Закона о буџетском систему, Зоран Радоман је указао на поједине одредбе. "Осврнућу се на једну занимљиву, којом се каже, да изузетно у 2015. и 2016. години, преусмеравања из буџета могу да се врше, одлуком Владе Србије, умањењем апропријација до 10 одсто. До сада је могућност преусмеравања била 5 одсто. Збуњујући делује зашто треба повећати флексибилност у условима програмског буџетирања, када је смисао овог преласка управо детаљније и одговорније планирање. Оваква одредба омогућава да акт који данас усвајате, претрпи измене у висини од око три милијарде динара у републичком буџету. Одлуком Владе Србије 150 милијарди динара може да се усмери супротно ономе што је Скупштина изгласала доношењем Закона о буџету за 2015. годину", рекао је Зоран Радоман.

Говорећи о предлогу покрајинског буџета за 2015. годину, Зоран Радоман је рекао да садржи, поред делова који су обавезни садржај оваквог акта, и друге елементе и извештаје који омогућавају лакше разматрање.

"То је, пре свега, преглед програма, програмских активности и пројеката који садржи и приказ корисника који учествују у спровођењу са финансијским показатељима, што је дато у члану 11. Овакав приказ није обавезујући по закону, није представљен ни предлогом буџета Републике, али сматрамо га изузетно корисним", нагласио је покрајински секртетар за финансије и изнео податке о буџету АПВ за наредну годину.

Покрајински буџет за 2015. годину пројектован је на нивоу од 62,47 милијарди динара, што је у односу на буџет за 2014. годину мање за 3,3 одсто или 2,16 милијарди динара.

Разлог је у значајном смањењу трансферних средстава за плате запослених у образовању, за четири милијарде динара, због примене Закона о привременом смањењу основица за плате и планираног задуживања емитовањем хартија од вредности (2,08 милијарди динара), које је Скуппштина Војводине одобрила још средином 2013. године.

Остале структурне компоненте приходне стране буџета имају стабилну тенденцију врло благог, готово занемарљивог раста у односу на ову годину.

Укупан фискални дефицит исказан је у износу од 5,4 милијарде динара, односно 9,92 процента, што је у складу са фискалним правилима. Средства за финансирање фискалног дефицита обезбеђују се из пренетих неутрошених средстава из ранијих година.

Предложеним буџетом за 2015. годину, настојало се да се распоред средстава за подршку привреди и запошљавању не умањује, те да се обезбеди и континуитет у реализацији мера и програма које Покрајинска влада реализује већ неколико година у домену социјалне подршке.

У структури проходне стране буџета АПВ за 2015. годину и даље доминантно учешће имају трансферна средства. Ова средства, у укупним средствима учествују са 54 одсто и износе 33,8 милијарди динара. У односу на текуће приходе, то је 61,7 одсто. Укупна изворна средства Покрајине су 28,7 милијарди динара.

Трансферна средства која се преносе из буџета Републике користе се за финансирање расхода за запослене у образовању на територији Војводине - 25,3 милијарде динара, за наменске и ненаменске трансфере јединицама локалне самоуправе - 8,4 милијарде динара, за вршење поверених послова пренетих Законом о утврђивању надлежности АПВ - 43,8 милиона динара.

Следећа група прихода, по обиму најзначајнија, су уступљени приходи, планирани у висини од 15,7 милијарди динара. Уступљени приходи планирани су из дела прихода од пореза на зараде и дела прихода од пореза на добит предузећа у износу од 14,8 милијарди динара.

Остали изворни приходи планирани су у износу од 849,7 милиона динара, од којих су најзначајнији приходи од камата (250 милиона динара) и накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса (235 милиона динара). У ову групу спадају и приходи од отплате дела добити јавних предузећа чији је оснивач АПВ, од административних такси, донација по основу рефундације предфинансираних пројеката по донаторским уговорима, као и приходи остварени употребом јавних средстава и други мешовити приходи.

Наменски приходи, односно јавни приходи чије је коришћење утврђено посебним секторским законима, планирани су у висини од 5 милијарди динара, што је за око 2 одсто више него ове године. Највећи део ових прихода планиран је из накнада из области пољопривреде, водопривреде, шумарства, водопривредне накнаде, закупа пољопривредног земљишта у државној својини, од накнаде у области шумарства и ловства. У овој групи планирана су и средства на основу Закона о електронским комуникацијама.

Предложеним буџетом планирана су и примања од продаје капитала субјеката приватизације са територији АПВ у износу од 200 милиона динара, примања од наплате потраживања угашеног Фонда за развој АПВ у висини од 243,7 милиона динара, примања од продаје капитала, односно акција "Тесла банке" од 57 милиона динара, пренета средства из ранијих година у озносу од 5,01 милијарда динара.

Структура проходне стране, добрим делом, опредељује и структуру расходне стране, па је 33,8 милијарди динара намењено за трансфере за плате установама образовања. Од 28,7 милијарди динара за вршење свих надлежности Покрајине, 15,2 милијарде динара је за капиталне пројекте или за расходе који имају капитални карактер, 2,7 милијарди динара за отплату јавног дуга, 2,8 милијарди за расходе за запослене, 231,6 милиона динара за текућу и сталну буџетску резерву, 217,2 милиона динара за кредитну подршку Фонда за развој пољопривреде и Развојног фонда Војводине, 7,46 милијарди динара за вршење свих функција и надлежности Покрајине.

Расходи за запослене планирани су у износу од 2,8 милијарди динара и у односу на 2014. годину су мањи за око 9 одсто. Планирана маса средстава за плате смањена је у односу на 2014. годину за 325 милиона динара, због примене закона о привременом смањењу основице за зараде од 10 одсто и додатног смањења од 2,5 одсто због планираног одлива броја запослених у 2015. години, у складу са програмом Владе Србије којим се предвиђа смањење броја запослених за 5 одсто до 1. јула 2015. године. Ту су планирана и средства за отпремнине.

Расходи за коришћење услуга и роба планирана су у износу од 2,1 милијарду динара, што је смањење за 537 милиона динара, односно за готово 20 одсто. За отплату камата и пратеће трошкове задуживања планирано је 500,5 милиона динара. Субвенције су планиране у износу од 7,46 милијарди динара, што је за око 7,9 одсто више у односу на 2014. годину и намењене су највећим делом за подршку развоју пољопривреде.

Расходи за социјално осигурање и социјалну заштиту планирана су у износу од 573,6 милиона динара и бележе раст од готово 35 одсто. Од тога, 547,5 милиона динара планирана су средства у оквиру Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, за програме подстицања рађања. Остали расходи планирани су у износу од 1,26 милијарди динара, од тога 15,5 милиона за редован рад политичких странака чији су кандидати изабрани за покрајинске посланике.

Планирана средства од 1,19 милијарди динара, као дотације невладиним организацијама, односе се на дотације спортским савезима и удружењима, програмско финансирање у области културе, дотације етничким заједницама, верским заједницама, националним саветима националних мањина.

Административни трансфери из буџета планирани су у износу од 232,1 милион динара. Издаци за нефинансијску имовину планирани су у износу од 2,56 милијарди динара, највећи износ од 2,08 милијарди динара за опремање Каменице 2, док је за залихе планирано 116 милиона динара. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине планирани су у износу од 2,45 милијарде динара.

На крају излагања, покрајински секретар за финансије је рекао да се можевидети да је предложени буџет Војводине за наредну годину развојан и приказан на транспарентан начин, те позвао посланике да га усвоје.


С обзиром на чињеницу да предложени буџет АП Војводине за 2015. годину уводи програмски модел буџетирања, покрајински секретари су упознали посланике са програмима и пројектима који су предложени, као и са буџетима који су предвиђени за њихову реализацију.

О томе су говорили:потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин
потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Бранислав Богарошки
потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине- националне заједнице Михаљ Њилаш
покрајински секретар за науку и технолошки развој Владимир Павлов
покрајински секретар за енргетику и минералне сировине мр Ненад СтанковићНајаве

 

Тренутно нема најављених догађаја

Календар Све најаве

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs