Вести


Презентација пројекта: "Израда базе података катастар напуштених копова на територији АП Војводине"

Нови Сад , 25. јун 2015.
-A A +AПрезентација пројекта: "Израда базе података катастар напуштених копова на територији АП Војводине".

Нови Сад , 25. јун 2015. .

У Покрајинској влади одржана је презентација софтвера „Kатастар напуштених копова на територији АП Војводине“, што је први пројекат овакве врсте у нашој земљи.
Реч је о пројекту који је реализовао Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, на иницијативу Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине, који је финансирао пројекат.
Домаћин скупа био је покрајински секретар за енергетику и минералне сировине, мр Ненад Станковић, а у делегацији Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду били су декан РГФ-а проф. др Иван Обрадовић, продекан за финансије проф. др Радуле Тошовић, проф др Радмила Павловић, и проф. др Ранка Станковић, која је презентовала софтвер.
Покрајински секретар за енергетику и минералне сировине мр Ненад Станковић је, захваливши стручњацима са Рударско геолошког факултета Универзитета у Београду на успешно реализован пројекту, истакао да подаци до којих се дошло у досадашњем раду указују на то да од 21,5 хиљаде км2 површине АП Војводине, преко 200км2 су деградиране површине. Да би се ушло у озбиљно решавање проблема деградираних површина, где се у првом реду убрајају напуштени копови са или без титулара, депоније и на други начин деградиране површине, неопходно је било установити базу, како би се кренуло у системско решавање проблема. С обзиром на то да је до 2020. године, просторним планом Републике Србије и регионалним просторним планом АП Војводине предвиђено да се у првом реду санирају деградиране површине на територији националних паркова и других заштићених подручја, Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине до сада је расписивао конкурсе за рекултивацију напуштених копова, што ће чинити и убудуће. На овај начин, средства за реализацију пројекта рекуклтивације девастираних подручја биће обезбеђена, а први корак је свакако организовано и систематско решавање проблема, истакао је мр Станковић.
Декан РГФ-а, проф. др Иван Обрадовић је истакао да је овај Факултет, као установа која пружа образовне и научноистраживачке активности и експертске услуге, за израду пројекта „Kатастра напуштених копова“ учествовао са мултудисциплинарним тимом, уз примену најсавременије технологије, како информационих технологија, тако и технологије које су важне за геоинформационе системе за даљиснку детекцију. Радећи као тим, овим пројектом понуђен је детаљан снимак стања напуштених копова у АПВ, а о даљој судбини копова, одлучиваће се на нивоу покрајине.
Приликом презентације Kатастра, проф др Ранка Станковић истакла је да је мотив за израду Kатастра напуштених копова на територији АП Војводине проистекао из потребе обезбеђивања сигурних и поузданих података, неопходних за спровођење Закона о рударству и геолошким истраживањима. С обзиром на то да нису постојали систематизовани подаци о броју, географском положају, статусу, стању, спроведеним мерама санације и рекултивације, наметнула се потреба израде инвентара ових тзв. “црних тачака”. У бази су евидентирани напуштени копови са поделом на две групе: копови без познатог титулара и напуштени копови изван активног експлоатационог поља чији је титулар познат.
Успешно обављене пројектантске активности обухватиле су израду базе података Kатастра напуштених копова Војводине и пратеће WebGIS апликације. Сложен и обиман посао је обавио мултидисциплинарни тим од 16 универзитетских професора експерата геолошке, рударске, економске, еколошке, информатичке, математичке и других струка. Посебна пажња посвећена је високом нивоу и квалитету пројектантског рада, како у делу са квалитетом података и информација, тако и у делу са квалитетом структурне везе и релација међу подацима. Исто тако испоштован је и потребан квалитет корисничких погодности у погледу лаког и једноставног претраживања и приказа структурираних података, који су јавно доступни за сва заинтересована лица на домену http://kanakov.vojvodina.gov.rs. Такође, и преко веб странице Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине www.psemr.vojvodina.gov.rs свим заинтересованим стучњацима, инвеститорима, али и грађанима биће доступне информације и подаци у вези са Деградираним површинама у АП Војводини.
За укупно 217 напуштених копова на територији АПВ евидентирано је тренутно стање, као полазна основа за даље вођење евиденције о напуштеним коповима, планирању средстава за решавање питања санације и рекултивације и вођења евиденције о санираним и рекултивисаним рудницима, а све у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима. Инвентар напуштених рудника обухвата геобазу са подацима о називу, просторном положају, административној припадности, димензијама, геолошкој грађи, историјату, статусу и стању, спроведеним мерама санације и рекултивације са пратећим мултимедијалним записом (фотографијом) за сваки напуштени рудник на територији АПВ понаособ. По појединачним атрибутима су дати детаљнији подаци, нпр. титулар, подаци о експлоатацији-сировини, години отварања/затварања рудника или нпр. обављена спонтана природна, делимична или потпуна рекултивација, постојање одлагалишта/јаловишта итд. Софтверско решење омогућава класификацију напуштених рудника по приоритетима на основу дефинисаних критеријума и њихово једноставно претраживање. У првој фази рада је примењена савремена метода даљинске детекције са регистровањем преко 1000 потенцијалних објеката за предузимање одређених активности. Након укрштања са постојећим подацима извршена је селекција и класификација свих објеката, ради евидентирања напуштених копова, јер је међу регистрованим објектима било и различитих врста депонија. Након тога је уследио теренски обилазак изабраних локалитета и конкретна провера података и стања на терену. При томе је посебна пажња посвећена напуштеним коповима на простору Националног парка Фрушке горе.
Апликативни аспекти овог Пројекта су вишеструки и не везују се само за ресорне секторе рударства и геологије при Секретаријату за енергетику и минералне сировине, већ исто тако и за секторе економије, урбанизма, просторног планирања, пољопривреде, хидрологије, екологије, безбедности и др. при другим секретаријатима Покрајинске владе. Постоји објективна потреба наставка започетих пројектантских активности, како би се кроз доградњу и даљу функционалну разраду Kатастар напуштених копова ставио у функцију, менаџмента минералним ресурсима, менаџмента природним ресурсима, еколошког менаџмента, али и менаџмента у државним органима, како би успешно био спроведен концепт одрживог развоја на подручју АП Војводине.


Извор: ПС за енергетику и минералне сировине

Преузмите документа:

File Prezentacija katastra napuštenih kopova.pptx

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs