Вести


Презентован софтвер „Катастар напуштених копова на територији АП Војводине“

Нови Сад , 19. март 2015.
-A A +AПрезентован софтвер „Катастар напуштених копова на територији АП Војводине“.

Нови Сад , 19. март 2015. .

У Скупштини АП Војводине одржан је радни састанак на коме је презентован софтвер под називом: „Катастар напуштених копова на територији АП Војводине“, који је израдио тим стручњака Рударско-геолошког факултета из Београда, на иницијативу Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине. Презентацији су присуствовали, поред представника Секретаријата за енергетику и минералне и Рударско-геолошког факултета из Београда, представници ресорног министарства и представници Секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, као и представници Националног парка „Фрушка гора“.

Покрајински секретар за енергетику и минералне сировине, мр Ненад Станковић захвалио је представницима и стручном тиму Рударско-геолошког факултета на изванредно израђеном софтверу, чијим ће се коришћењем омогућити увид у сваки простор на коме је вршена експлоатација минералних сировина и где ће, у наредним корацима, бити извршена рекултивација. Секретар је истакао да су за израду овог пројекта коришћене најсавременије методе и алати за обраду података.

Продекан РГФ за финансије, проф. др Радуле Тошовић је истакао да је софтвер сачињен тако да представља добар темељ за надградњу, односно за анализу и приказ података из других области (заштите животне средине, пољопривреде, хидрологије, урбанизма, итд.), јер је читав пројекат веома сложен и мултидисциплинаран.

Презентацију је одржала проф. др Ранка Станковић са Рударско-геолошког факултета у Београду, која је била део тима за израду овог софтвера.

„Катастар напуштених копова“ је први софтвер овакве врсте израђен у нашој земљи. Израда софтвера је започета у октобру прошле године, а крајњи рок за завршетак је 1. април 2015.

С обзиром на то да до 2020. године постоји обавеза да се изврши рекултивација свих напуштених копова и деградираних површина у националним парковима и на подручјима под заштитом државе, циљ овог документа је да се прикупе и обраде сви релевантни подаци, на основу којих се обезбеђује увид у стање на терену, како би се дошло до крајње реализације пројекта рекултивације. Овим софтвером су обухваћени сви подаци, који представљају резултат систематизације и анализе постојеће електронске и папирнате документације, коју је радном тиму Рударско-геолошког факултета доставио Секретаријат за енергетику и минералне сировине. Паралелно са анализом и синтезом свих достављених података, извршена је даљинска детекција читавог простора Војводине. Други тим је радио на моделу података, а трећи је извео методе и технике за класификацију тих података. Упоредо су развијани различити ГИС алати за геопроцесирање и обраду, као и за преклапање свих ових података.

На основу даљинске детекције утврђено је много више деградираних површина, и њихов утврђени број је 997. Реч је о активним или напуштеним коповима, одлагалиштима, депонијама, али ти подаци се тачном класификацијом морају даље потврдити.

У Секретаријату за енергетику и минералне сировине је наглашено да се за сваку општину сакупе подаци, тако да ће у наредном периоду свака војвођанска општина те податке добити ради верификације, као и ради допуне одређеног садржаја, јер велики број подручја није евидентиран никаквом документацијом, што указује на врло често нелегалну експлоатацију.

Поред многобројних нивоа класификације података, картографских приказа, модела података, класификације аналитичке хијерархије процеса, овим софтвером обухваћене су и групе фактора, на које се обраћа посебна пажња. Реч је о факторима заштите животне средине, социолошким, техничко-технолошким, као и о геолошким факторима – који обухватају степен утицаја подземних вода на одређени коп, а такође, рече је и о фактору хидрогеологије, те о густини насељености одређеног подручја где је вршена експлоатација минералних сировина.

Како је на презентацији истакнуто, сачињена је интерактивна мапа, која ће бити јавно доступна на Интернету, а уз посебно логовање, приступ, ради уноса или измене постојећих података, након извршене рекултивације или утврђивања промена на терену, биће омогућен администраторима и едиторима, који ће приступити документу уз помоћ посебно утврђених шифри/лозинки.


Извор: Саопштење Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs