Вести


Прес конференција Зорана Радомана о буџету АП Војводине за 2016.и извештај државне ревизије за 2014.

Нови Сад , 24. децембар 2015.
-A A +AПрес конференција Зорана Радомана о буџету АП Војводине за 2016.и извештај државне ревизије за 2014..

Нови Сад , 24. децембар 2015. .

Обим буџета АП Војводине, који се предлаже за 2016. годину, износи 57,8 милијарди динара, изнео је представницима медија Зоран Радоман, покрајински секретар за финансије на данашњој конференцији за новинаре посвећеној овом питању. Представници медија упознати су овом приликом и са извештајем извршене ревизије консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину.

„Укупна средства којима ћемо располагати су два посто буџета Републике. Значи далеко смо од уставне обавезе, којом буџет Покрајине треба да буде минимално седам посто буџета Републике Србије. А још смо даље од могућности и обавезе да три седмине буџета употребимо за капитална улагања. На жалост ово ни теоретски није могуће“, нагласио је ресорни секретар представницима медија данас у Покрајинској влади.

Нацрт Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2016. наћи ће се данас на седници Покрајинске владе који ће, према речима ресорног секретара, након усвајања у форми предлога бити упућен на доношење Скупштини АП Војводине, која ће се о њему коначно изјаснити на седници најављеној за уторак, 29. децембар 2016.

„ Морам рећи да је то кашњење у односу на буџетски календар, те да је рок за усвајање буџета АП Војводине 20. децембар, али да је оно изазвано непостојањем системског решења за финансирање АП Војводине, па је било неопходно сачекати доношење Закона о буџету Републике Србије како бисмо знали колики ће бити приходи буџета АП Војводине у делу, пре свега, уступљених прихода. Поред тога морали смо сачекати да се донесе Фискална стратегија и Упутство за израду буџета који су такође, као и претходних година, доношени са значајним кашњењем или истовремено када и сам буџет Републике Србије.
Све то је изазвало ситуацију у којој ми нисмо имали могућност да испоштујемо законски рок за доношење буџета АП Војводине“, указао је Зоран Радоман на данашњој прес конференцији у Покрајинској влади.
„ Морам да кажем да је буџет АП Војводине за 2016 мањи него претходне године, када је био ребалансиран и износио 59,6 милијарди динара. То је сада већ тренд пада буџета АП Војводине, обзиром да је у 2013. години износио готово 67 милијарди и извршен у том обиму, у 2014. години 63,7 милијарди. Ово је пре свега изазвано мањим уступљеним приходима, пре свега мањим порезом на добит предузећа. Општа је тендеција да је овај порески облик из године у годину све мањи, а то говори о томе да је профитабилност српске привреде све нижа и нижа. У самој Фискалној стратегији министар финансија и Влада то наводе. Пад ових прихода је негде из године у годину је 40 одсто, изнео је ресорни секретар.
Говорећи о буџету за 2016. годину и његовим елементима, Зоран Радоман истакао је да на смањивање обима буџета утичу и мања планирана трансферна средства у републичком буџету.
„Реч је о средствима која нам се преносе и која ми истог или наредног дана усмеравамо јединицама локалне самоуправе или установама образовања на територији Војводине. Она су мања стога јер се примењује Закон о привременом уређивању плата у јавном сектору, па је тих дест одсто утицало да трансфери буду смањени. И због тога ће и обим буџета бити мањи. Ово на нас не утиче, јер тим средствима не управљам, али утиче на то да ће људи у Покрајини имати због тога негде мање 2,5 милијарде динара, и да ће толико мање и потрошити у Покрајини, а опет утуче даље на то да ће за толико неки други опет мање зарадити“, објаснио је ресорни секретар.

„ И оно што је још интересантније, та уштеда на платама људи запослених у Покрајини, неће остати у покрајинском буџету јер се не пребацује на наш рачун, већ ће се слити и остати у буџету Републике Србије“, указао је овом приликом Зоран Радоман.

„Што се тиче других извора средстава, они не одступају значајно од нивоа остварених ранијих година. Дефицит ће бити нешто већи од две милијарде динара и у целини ће бити покривен из пренетих средстава. Од укупно 57 милијарди динара, трансферна средства чине 35,5 милијарди динара или 61 одсто. Покрајински посланици дакле неће длучивати о трошењу ових средства, а ни Покрајинска влада не може да утиче како се троше обзиром да ће само „прошетати“ кроз рачун буџета Покрајине и бити пренета тамо где Република има обавезе. Остали део средстава износе око 20 милијарди динара. Од тога нова средства која чине уступљени приходи, планирана су у висини од свега око 11,1 милијарде динара. Оно чиме ћемо, такође, расплагати јесу наменски приходи, а то су средства која се наплаћују од накнаде за одводњавање и накнаде за закуп државног пољопривредног земљишта. Та средства ће се слити у буџет Покрајине у висини од неких 5,9 милијарди динара. Она су до сада била намењене за санацију и насипа и водотокова и одбране од поплава, наводњавање и друге сличне мере, као и у погледу унапређивања квалитета земљишта у државној својини. Међутим најновијим изменама Закона у буџетском систему ова средства немају више наменски карактер, што значи да се као и сва друга средства могу користити она могу користити за различите намене. Ово значи да нико нема обавезу да средства која се прикупе, на пример, као водни допринос користе и за одбрану од поплава, већ их може користити за било шта друго, отплату дуга или нешто слично“, навео је Зоран Радоман истакавши да је то лоше за српске финансије.Како је тим поводом најавио, Покрајина планира да ова средства користи за досадашње намене. Како је ресорни секретар навео, није реч само о прописаној обавези већ нужној потреби. Оваквом поступању у прилог говоре и ситуације од пре годину дана, када због правовременог деловања Покрајина није имала проблем са поплавама, као што су други делови наше територије имали.
„ И морам да кажем да ово чиме ћемо ми располагати, приближно средствима која су издвојена за покриће губитка Железаре Смедерево или идентично што је крајем прошле године уплаћено ЈАТ-у за санацију старих дугова или оно што су обавезе Србијегаса, које су претворене у јавни дуг, па ћемо сви то плаћати или знатно мање од оног што је Влада Републике Србије себи омогућила, а то је да 25 милијарди динара пренесе у текућу буџтеску резерву и тако их потроши на начин, који ће само она знати, обзиром да Народна скупштина Републике Србије неће имати о томе сазнање, обзиром да јој се извештај о завршном рачуну не подноси. Дакле обим средстава којим Покрајина располаже у 2016. години ће бити знатно нижи од поменутог, којима се у јавним финансијама Републике Србије располаже на потпуно нетранспарентан начин. А због мањег обима буџета у Покрајини, биће и мање активности покрајинских секретаријата и улагања у капиталне инвестиције“, поновио је Зоран Радоман, нагласивши још једном да је реч о предложеном буџету који није у складу са Уставом, који је знатно мањи него раније и не може другачије изгледати јер Покрајина нема самосталност у доношењу буџета, односно креирању прихода.

Када је реч о извештају државне ревизије за 2014, Зоран Радоман је истакао да је задовољан извештајем.

„Задовољни смо извештајем који нам је доставила Државна ревизорска институција, јер се из њега може закључити да је покрајинска администрација радила у складу са законом и другим републичким прописима, уз пуно поштовање аката које су донеле Покрајинска влада и Скупштина АП Војводине“, истакао је покрајински секретар за финансије Зоран Радоман, који је обавестио јавност да је јуче, 23. децембра, Државна ревизорска институција доставила председнику Покрајинске владе Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања АП Војводине за 2014 годину. Поред тога, достављени су и извештаји о ревизији финансијских извештаја завршног рачуна и правилности пословања Српског народног позоришта, Музеја Војводине и Фонда за капитална улагања, који су као значајни индиректни корисници посебно ревидирани, али су саставни део целокупне ревизије.

Према речима Зорана Радомана, поступак ревизије је започет 5. марта 2015. године. Током скоро 10 месеци, државни ревизор је контролисао рад покрајинске администрације, а контролом су обухваћени консолидовани финансијски извештаји 23 директна и 21 индиректног буџетског корисника и промене евидентиране на 95 динарских подрачуна консолидованог рачуна трезора АП Војводине и 41 девизног рачуна који се воде код Народне банке Србије.

Како је ресорни покрајински секретар навео, у извештају државног ревизора нема налаза, нити констатација да је извршено ненаменско трошење буџетских средства, да су јавна средства трошена нетранспарентно, да су пробијене апропријације одобрене одлуком о буџету, да је наплата јавних средства била мимо званичних новчаних токова, да наплата јавних средства није евидентирана, да смо запослили више људи од законом дозвољеног, да нисмо усагласили обавезе и потраживања, нити да финансијски извештаји нису сачињени у складу са законом и другим прописима. Такође, нема констатација да нису спроведени поступци јавних набавки, осим у изузетним случајевима када је у питању набавка електричне енергије и телефонских услуга, а нема ни констатација да нису евидентиране све пословне трансакције.

„Значајна замерка, са којим се ми не слажемо, јесте то што нам се оспорава начин на који смо утврдили износ дотација за редован рад политичких субјеката, а реч је о износу у висини од 53 милиона динара“, рекао је Радоман и додао да су у овом случају доследно примењиване законске одредбе.

„С обзиром да се одредба Закона о буџетском систему није односила на локалну власт нисмо могли ни да је примењујемо нити смо могли да дозволимо себи да примењујемо аналогно тумачење, већ смо у овом случају примењивали одредбу Закона о финансирању политичких активности, која је била јасна и недвосмислена. А да је законодавац схватио да је начинио грешку у Закону о буџетском систему, потврђује и његова измена од 26. децембра 2014, којом је непрецизна одредба усаглашена са одредбом Закона о финансирању политичких активности.

Државни ревизор је констатовао и да је Фонд за капитална улагања извршавао издатке по основу обавеза преузетих на основу уговора о финансирању закључених у реализацији одлука о додели средстава које су донете од Управног одбора Фонда за капитална улагаља Аутономне покрајине Војводине „без јасно утврђених појединачних критеријума који се могу квантификовати и учинити мерљивим“.

„Ни са овим нисмо сагласни, јер овде није реч о ненаменском трошењу средстава, нити о злоупотреби службеног положаја, нетранспарентности или о незаконском поступању, већ је у питању оцена ревизора да критеријуми којима се Фонд руководио нису били мерљиви“, навео је Радоман и додао да су сви пројекти прошли процедуру стручних савета, стручних служби и комисије за оцену пројеката, пре него што је о њима одлучивао Управни одбор фонда. Тако да је питање мерљивости критеријума дискутабилно, и може се рећи чак ствар субјективне оцене ревизора.

С друге стране, у извештају је констатовано и да финансирање АП Војводине није утврђено системским законом, те да је потребно да се то питање реши у складу са Уставом.

„У потпуности смо сагласни са ставом државног ревизора да би се доношењем закона којим би се уредило финансирање АП Војводине унапредило планирање, припрема, доношење и извршење буџета АП Војводине. Истовремено, тиме би се, посматрано на дужи рок, обезбедили сигурнији извори финансирања покрајине и омогућило дугорочно планирање циљева и програма њеног развоја, а тиме створиле могућности да покрајина унапреди своје јавне финансије“, казао је Зоран Радоман и изразио жаљење што државни ревизор, осим што је навео законске и уставне одредбе, није ценио да ли је Република Србија испоштовала уставну одредбу и обезбедила да буџет АП Војводине износи 7 одсто буџета Републике Србије и да 3/7 тог износа буде уложено у капитална улагања на територији покрајине.

Радоман је на крају констатовао да је сарадња са државним ревизором била обострано на високо професионалном и стручном нивоу.

„Извештај који смо добили, првенствено је резултат добре организације рада покрајинске администрације, стручности њених кадрова и транспарентности у поступању приликом доделе буџетских средстава“, навео је Радоман и додао да би прихватање сугестија покрајинске администрације да се иницирају измене закона и других прописа које доводе до различитог тумачења и примене у пракси, довело до побољшања стања у јавним финансијама.


Најаве

 

Тренутно нема најављених догађаја

Календар Све најаве

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs