Вести


Саопштење са седнице Покрајинске владе

Нови Сад , 25. новембар 2015.
-A A +AСаопштење са седнице Покрајинске владе.

Нови Сад , 25. новембар 2015. .

У оквиру активности које су покренуте ради уписа јавне својине АП Војводине на непокретностима које користе јавна предузећа чији је оснивач АП Војводина, Покрајинска влада је на данашњој седници разматрала информацију покрајинске Управе за имовину у којој је дат пресек стања о постигнутим резултатима, на дан 20. новембар 2015.

Кад су у питању Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ и каналска мрежа, покрајинска Управа за имовину је поднела 15.943 захтева Служби за катастар ради добијања извода из листа непокретности. До сада су добијена 5.743 извода из листа непокретности, која су затим упућена Републичкој дирекцији за имовину, како би се добиле потврде и како би се могао поднети захтев за укњижбу имовине. Од 5.743 захтева која су упућена Републичкој дирекцији за имовину, Управа за имовину Војводине до сада није добила ниједно мишљење.

Између осталог, „Воде Војводине“ користе 20 објеката, то су пословне зграде у Новом Саду и другим местима, као што су Апатин, Оџаци, Сремска Митровица. Након прикупљања потребних докумената, упућен је захтев Служби за катастар ради уписа права јавне својине на њима у корист АП Војводине. До данас, међутим, није добијено ниједно решење и након истека рока од 30 дана, Управа за имовину ће користити своје право, али и обавезу, да поднесе ургенцију код Службе за непокретности и, ако ни то не уроди плодом у наредних 30 дана, право да покрене управни спор.

Јавно предузеће „Војводинашуме“ користе 440 објеката на територији АП Војводине. Подаци су обрађени и упућени Дирекцији за имовину. Добијен је позитиван одговор за 94 објекта, те су за њих поднети захтеви за упис јавне својине у корист АП Војводине

Покрајинска влада је донела данас и Одлуку о образовању Комисије за грађевинско земљиште у јавној својини АП Војводине, која има задатак да сачини процену оправданости и целисходности, као и испуњености услова за припрему предлога и доношење аката о располагању грађевинским земљиштем у јавној својини АП Војводине.

На данашњој седници, Покрајинска влада је донела Одлуку о припајању издавачке установе „Мисао“ Заводу за културу Војводине. Статусна промена припајања извршиће се 31. децембра 2015. године, када ће Завод за културу Војводине у свој рад интегрисати програмске активности издавачке установе „Мисао“ и преузети запослене. Средства која се опредељују из буџета АП Војводине за финансирање програмске делатности Издавачке установе „Мисао” биће преусмерена Заводу за културу Војводине.

Постигнути резултати у АП Војводини у домену равноправности полова верификују се доделом Годишњег признања истакнутим појединцима/појединкама и организацијама. Ове године, Покрајинска влада додељује ово признање Ксенији Влаовић из Новог Сада и Удружењу „...Из круга – Војводина” из Новог Сада.

Ксенија Влаовић је предузетница из Новог Сада, чланица Уније послодаваца Војводине и извршна директорка предузећа „Футура” д.о.о из Петроварадина. Такође, Ксенија Влаовић је председница Војвођанског удружења предузетница (ВУП), а од 2015. године и амбасадорка Дана женског предузетништва, под покровитељством Уједињених нација. Ксенија Влаовић је својим активизмом постигла значајне резултате у остваривању политике једнаких могућности за жене и мушкарце у области предузетништва и јавног живота и пружила драгоцену подршку иницијативама за оснаживање жена из посебно угрожених група у АП Војводини. У свом деловању континуирано је доприносила развоју демократских процеса у друштву, а добијањем признања амбасадорке Дана женског предузетништва – постигла је и резултате који су препознатљиви и у међународним оквирима.

У Аутономној покрајини Војводини је мало организација које се баве проблемима жена са инвалидитетом. Удружење „...Из круга – Војводина” јесте женска невладина организација основана у марту 2007. године, чија је пажња усмерена на пружање подршке женама и деци са инвалидитетом изложеним насиљу и јачању друштвене свести о вишеструкој дискриминацији жена са инвалидитетом. Организација „...Из круга – Војводина” јесте чланица Мреже невладних организација „СОС Војводина”, која пружа услуге бесплатне психолошке подршке женама изложеним насиљу.


Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs