Вести


Саопштење са 128. седнице Владе Војводине

Нови Сад , 30. новембар 2011.
-A A +AСаопштење са 128. седнице Владе Војводине.

Нови Сад , 30. новембар 2011. .

Нови Сад, 30. новембар 2011. - Влада Војводине одржала је данас своју 128. седницу на којој је усвојен предлог Покрајинског секретаријата за спорт и омладину о именовању чланова Одбора за доделу награде „Вихор", годишњег признања најбољем спортисти у Војводини за 2011. годину. По речима покрајинског секретара за спорт и омладину Модеста Дулића, ова награда ће бити додељена по девети пут, а састоји се од фигурине и новчаног износа. Одлуку о награђенима треба да донесе Одбор за доделу признања у области спорта, чији се чланови сваке године бирају из редова заслужних спортиста, тренера и спортских радника, док је председник представник Покрајинског секретаријата за спорт и омладину. Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију припремио је „Информацију о стању делатности социјалне заштите и постојећим посебним програмима са аспекта популационе политике у предшколским установама АПВ." Подсекретар у секретаријату, Новка Мојић изнела је податке о потреби унапређивања свих видова социјалне заштите у покрајинским предшколским установама, која уз васпитно-образовну, треба да пронађе своје место у раду са децом. Тренутно само девет општина у својим предшколским установама има овај облик заштите и праћења деце у вртићима, које финансира локална самоуправа, а начин остваривања програма потврђују министар надлежан за социјалну политику и Министарство просвете. Програми социјалне заштите деце, било да се ради о облицима злостављања, занемаривању или недовољне социјалне сигурности требало би да буду доступни у свим срединама. За такав рад који посебно обухвата и превенцију различитих тешкоћа код деце, било да је реч о индивидуалном, групном или раду на нивоу породице, потребно је у предшколским установама обезбедити и одговарајуће кадрове - социјалне раднике.

На данашњој седници Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине поднео је покрајинској Влади „Информацију о раду на пословима у првостепеном управном поступку у 2011. години - давања сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину и давање сагласности на стратешку процену утицаја на животну средину." По речима подсекретара др Слободана Пузовића, Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине је одређен као орган одговоран за спровођење поступка процене утицаја за пројекте за које одобрење за извођење издаје орган АП Војводине.
У извештајном периоду примљено је 51 захтева за одлучивање о потреби процене утицаја, 20 захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја и 16 захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину. Од укупног броја поднетих захтева за одлучивање о потреби процене утицаја, за 4 захтева донето је Решење о потреби процене утицаја, а за 16 Решење о неприступању изради студије. Што се тиче захтева за давање сагласности на студију, 3 захтева је позитивно решено, док је 1 пројекат одбијен. Процена утицаја на животну средину се врши за пројекте који се планирају и изводе, промене технологије, реконструкције, проширење капацитета, престанак рада и уклањање пројекта који могу имати значајан утицај на животну средину.

Стратешка процена врши се за планове, програме и основе (у даљем тексту планове и програме) у области просторног и урбанистичког планирања или коришћења земљишта, пољопривреде, шумарства, рибарства, ловства, енергетике, индустрије, саобраћаја, управљања отпадом, управљања водама, телекомуникација, туризма, очувања природних станишта и дивље флоре и фауне, којима се успоставља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину. Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине води евиденцију о спроведеним поступцима и донетим одлукама као јавну књигу, а према Правилнику, којим је дефинисано да се упоредо са вођењем јавне књиге формира и електронска база података. Електронска база података садржи све податке везане за поступак процене утицаја на животну средину (до сада је унето 290 обрађених захтева) доступна је јавности путем интернета на адреси хттп://www.ековојводина.гов.рс/.   
Ознаке:

Најаве

 

Тренутно нема најављених догађаја

Календар Све најаве

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs