Вести


Саопштење са 142. седнице Владе АП Војводине

Нови Сад , 25. јануар 2012.
-A A +AСаопштење са 142. седнице Владе АП Војводине.

Нови Сад , 25. јануар 2012. .

Нови Сад, 25. јануар 2012. - Влада АП Војводине, на данашњој седници којом је председавао мр Томислав Стантић, размотрила је Информацију о спроведеним активностима у вези са имовином  АП Војводине и тим поводом задужила Управу за заједничке послове покрајинских органа да, у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Покрајинским секретаријатом за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, предузме све неопходне мере за утврђивање непокретности које су део капитала јавних предузећа чији је оснивач АП Војводина, односно непокретности које су у јавној својини АП Војводине, а користе их јавна предузећа "Воде Војводине","Војводинашуме",  "Национални парк Фрушка гора" и "Завод за урбанизам Војводине".Наиме, према Закону о јавној својини, право јавне својине  АП Војводине на непокретностима стиче се уписом у јавну књигу о непокретностима и правима на њима. У циљу прикупљања неопходне документације за упис права јавне својине, Управа за заједничке послове покрајинских органа  обратила се  покрајинским секретаријатима, са захтевом да доставе податке о  установама и другим организацијама чији је оснивач АП Војводина, а које су из њиховог  делокруга, Скупштини АП Војводине са захтевом да  се доставе подаци о установама и другим организацијама које су основане од стране АП Војводине,  јавним предузећима и фондовима чији је оснивач АП Војводина. У вези са регионалним путевима (државни путеви ИИ реда) упућен је захтев Покрајинском секретаријату за привреду ради прибављања података о дужини путева и прегледу катастарских општина и броју парцела преко којих се путеви простиру, а у вези са каналима и водним објектима који нису пловни, упућен је захтев Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство за достављање података о непловним каналима и објектима на њима. На наведени захтев Управе за заједничке послове, податке су до сада доставили Скупштина АП Војводине, Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање, Покрајински секретаријат за здравсто и социјалну политику, Гаранцијски фонд, Фонд за подршку инвестиција у Војводини, Фонд за развој АП војводине, Фонд за капитална улагања, ЈП „Војводинашуме" и ЈП „Завод за урбанизам Војводине". Ради отклањања дилема у вези са припремом података, са представницима ЈП „Национални парк Фрушка гора" одржан је састанак, на њихов захтев. Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине је дописом одговорио да нема установа и других организација које су из њиховог делокруга, а које користе објекте на којима може да се упише право јавне својине у корист АП Војводине. Према важећим прописима, све установе су биле дужне да Дирекцији за имовину Републике Србије доставе НЕП обрасце, којима су пријављивале непокретности на којима имају право коришћења. На тако евидентираним непокретностима, у поступку утврђеном Законом о јавној својини, АП Војводина стиче право јавне својине. Управа за заједничке послове покрајинских органа упутила је захтев установама да јој доставе копије НЕП образаца. Захтеви су упућени на адресе 239 установа: 62 захтева установама из области здравства и социјалне заштите, 11 захтева установама из области културе и 166 захтева установама из области образовања. До сада је 76 установа доставило копије НЕП образаца.Управа за заједничке послове покрајинских органа је поднела Дирекцији за имовину захтеве за издавање потврда да су непокретности пријављене за јединствену евиденцију непокретности у државној својини, као и потврде да за непокретности није поднета пријава у складу са Законом о пријављивању и евидентирању одузете имовине: за53 објекта који се налазе у евиденцији Управе за заједничке послове покрајинских органа  (административне зграде, репрезентативни објекти и станови) и за објекте које користи 76 установа чији је оснивач АП Војводина, на основу копија НЕП образаца које су установе доставиле Управи за заједничке послове покрајинских органа. Ове две потврде представљају услов за покретање поступка за упис права јавне својине АП Војводине.Пред надлежним органом  за упис права на непокретностима (Републички геодетски завод) покренут је поступак за упис права јавне својине АП Војводине на четири објекта за које је прикупљена комплетна документација: зграда Владе, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16;зграда правосудних органа, Нови Сад, Сутјеска бр.3; зграда административна, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.6 и зграда пословна, Нови Сад, Железничка бр.6. Покрајинска влада  размотрила је данас две информације из области социјалне заштите, које је образложио покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију др Атила Ченгери. У Информацији о потреби додатних облика подршке деци и омладини са поремећајем понашања која се налазе у систему социјалне заштите задужен је ресорни Секретаријат да финансира програме којима се превенира и сузбија развој асоцијалног понашања деце и омладине, доприноси стварању услова за здрав развој личности, спроводи укључивање у друштвену средину. Поред тога, Влада је задужила Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију да са Покрајинским заводом за социјалну заштиту сачини специјализоване програме прилагођене  потребама деце и омладине са испољеним поремећајем понашања у установама за децу без родитељског старања, што проистиче из досадашњих активности и иксустава. Циљ друге Информације односи се на активности Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију  на увођење нових и на развој постојећих социјалних услуга за стара лица, с обзиром на бројност старих у укупној популацији и неопходност пружања посебних облика подршке, што ће се у наредном периоду реализовати кроз финансирање адекватних пројеката и програма.
Ознаке:

Најаве

 

Тренутно нема најављених догађаја

Календар Све најаве

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs