Вести


Са 11. седнице Скупштине АП Војводине

Нови Сад , 14. децембар 2012.
-A A +AСа 11. седнице Скупштине АП Војводине.

Нови Сад , 14. децембар 2012. .

Нови Сад, 14. децембар 2012. године -  Скупштина АП Војводине је на данашњој XИ седници, којом је председавао Иштван Пастор, донела Декларацију о осуди злочина учињених над припадницима српског народа на просторима бивше Југославије. Декларацијом се изражава незадовољство и огорченост грађана пресудама Хашког трибунала оптуженима за ратне злочине над Србима на просторима бивше Југославије. Скупштина АП Војводине Декларацијом осуђује злочине учињене над припадницима српског народа на просторима бивше Југославије и позива све релевантне институције и појединце како у Републици Србији, тако и у окружењу да осуде ове злочине, као и да, једнако ценећи вредност сваког људског живота, изразе поштовање према српским жртвама. Декларација истиче да Скупштина Војводине пружа пуну подршку свим државним органима Републике Србије и институцијама у чијој је надлежности да истраже злочине учињене над припадницима српског народа, прикупе доказе о овим злочинима у складу са највишим кривичноправним стандардима, предузму гоњење у складу са законима и остваре сарадњу са органима других држава у истом. Такође, на овај начин инсистира се да српске жртве имају исти третман као и све друге, а да починиоци злочина буду изведени пред лице истинске правде.
Декларацијом Скупштине Војводине се изражава жаљење и за жртве, припаднике и свих других народа и осуђују злочине који су над њима почињени. Како се истиче, чуваће се трајно сећање на жртве ових погрома и стално подсећати јавност на ове стравичне догађаје. Овим документом потврђује се спремност и непоколебљива решеност да сваком прогнанику Аутономна Покрајина Војводина представља сигурно уточиште, и уколико он то жели да буде нови завичај. Скупштина АП Војводине Декларацијом о осуди злочина учињених над припадницима српског народа на просторима бивше Југославије,даће свој допринос, следећи политику Републике Србије, успостављању трајног мира у региону и превазилажењу сукоба из прошлости, али јасно указује да тога не може да буде и неће бити, на основу порицања или величања злочина. Скупштина АП Војводине је прихватила предлог да буде предлагач Закона о Развојном фонду АПВ и утврдила Предлог закона, те закључила да га упути Народној скупштини Републике Србије на разматрање и доношење по хитном поступку. Поводом ове тачке дневног реда, уводним излагањем, покрајинским посланицима обратио се покрајински секретар за финансије Зоран Радоман, који је истакао да су вишеструки разлози за доношење оваквог акта. Ресорни секретар је подсетио да су, поред Владе АП Војводине, у изради Нацрта закона о Развојном фонду АП Војводине, учествовали Министарство финансија Републике Србије, Народна банка, Агенција за осигурање депозита, Одбор за законодавство Републике Србије и тим адвоката. Покрајински секретар је указао да су бројни разлози за доношење овог закона и, како је нагласио, први проистиче из обавеза одредбе члана 10. Споразума о решавању статуса Развојне банке Војводине, који су Влада Републике Србије, са једне стране и Влада Аутономне Покрајине Војводине, са друге стране, потписале почетком децембра ове године, а којим је уређен пренос имовине и обавеза Развојне Банке Војводине на банку преузимаоца и на Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине, те додао: „Одредбама овог Споразума је регулисано да ће Аутономна Покрајина Војводине иницирати доношење закона о Развојном фонду Војводине по хитном поступку, као и да ће Влада Републике Србије прихватити доношења оваквог закона по хитном поступку и уврстити предлог овог закона на прву наредну седницу Скупштине Републике Србије. Други, много важнији разлог, зато што је  овај Предлог закона данас предмет разматрања, јесте тај што је АП Војводина оснивање Развојног фонда добија полугу за остваривање циљева дефинисаних и овим Предлогом закона, а то су: развој привреде, посебно пољопривреде, подстицање оснивања малих и средњих предузећа и развој предузетништва, подстицање запошљавања, подстицање извоза и подстицање равномерног регионалног развоја". Како је покрајински секретар Радоман истакао, овим Законом о Развојном фонду АП Војводине уређује се оснивање, положај, начин финансирања, послови управљања,  надзора и друга питања од значаја за рад Развојног фонда АП Војводине. Законом је предвиђено да се Фонд  оснива у складу са Законом о привредним друштвима, као друштво са ограниченом одговорношћу. Основни капитал Развојног фонда  је новчани улог у укупном износу од 10 милиона динара, сразмерно улозима оснивача као и неновчани улог. Вредност неновчаног улога утврдиће се уговором о оснивању између оснивача. У основном капиталу Развојног фонда АП Војводине, Покрајина учествује са 78,11 одсто, а  Република Србија учествује са 21,89 одсто. Влада АП Војводине и Влада  Републике Србије ће на основу овог Закона, у року од 8 дана од  његовог ступања на снагу, закључити уговор о оснивању Развојног фонда АП Војводине, који ће бити уписан у Регистар агенције за привредне субјекте. Како је истакнуто, Развојни фонд ће бави пословима који  се односе на одобравање кредита, трговину хартијама од вредности, стицање акција и удела на основу правних послова, укључујући и конверзију потраживања, и другим пословима у складу са Законом. Средства за обављање послова Развојног фонда АПВ могу се обезбеђивати из прихода самог Фонда, буџета оба оснивача, донација и помоћи страних и домаћих правних и физичких лица, те промета хартијама од вредности и других извора у складу са законом. Фонд је дужан да одржава основни капитал ради стабилног и сигурног пословања и идентификује мере и процењује ризике који се односе пре свега на ризике ликвидности, кредитне, тржишне, и др. Органи управљања Развојним фондом су Скупштина, Надзорни одбор и директор.Тако је предвиђено да надзорни одбор врши надзор над пословањем Развојног фонда, о чему једном годишње извештава Скупштину Развојног фонда, Владу Републике Србије и Владу АП Војводине. Чланови Надзорног одбора Развојног фонда по функцији су министар надлежан за послове финансија, потпредседник Скупштине  АП Војводине, председник и потпредседник покрајинске Владе, покрајински секретар надлежан за послове финансија, покрајински секретар надлежан за послове привреде, као и један представник Републике Србије, којег именује републичка Влада. Директор Развојног фонда, представља и заступа Фонд у мандатном периоду од четири године, а именује га Надзорни одбор. Покрајински секретар за финансије истакао је да је овај Закон, којем је претходио споразум две владе, продукт једног озбиљног рада и, како је нагласио, није ничија победа ни пораз, већ израз једне добре сарадње, и доброг решења. Са тим у вези изнео је уверење да треба подржати овакав Закон, чији ће предлагач бити Скупштина АП Војводине, те да буде достављен Народној скупштини Републике Србије ради  доношења по хитном поступку како је то предвиђено Споразумом између две владе. 

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs