Вести


Са 4. седнице Скупштине АП Војводине

Нови Сад , 20. септембар 2012.
-A A +AСа 4. седнице Скупштине АП Војводине.

Нови Сад , 20. септембар 2012. .

Нови Сад, 20. септембар 2012. - На данашњој, 4. седници Скупштине АП Војводине, којом је председавао председник Иштван Пастор, усвојен је Завршни рачун буџета АП Војводине, са Извештајем о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2011. године, о којој је говорио покрајински секретар за финансије Зоран Радоман.Према овом извештају обим буџета у 2011. години дефинисала су следећа акта:
1. Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2011. годину којом је предвиђен укупан обим буџета у износу од 60,705 млрд.
2. Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета донета на седници одржаној 1. јуна 2011. године којом је обим буџета повећан за око 1,12 млрд и износио је 61,823 млрд динара.
3. Решења о измени планираних апропријација, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему у укупном износу од 879 мил динара.
Укупно пројектован обим буџета за 2011. годину, на дан 31.12.2011. године, износио је 62,703 млрд динара.
Ревизор је изразио позитивно Мишљење на финансијске извештаје који чине Завршни рачун покрајинског буџета за 2011. годину.
Текући приходи и примања буџета су у 2011. години остварена у износу од 50,809 млрд (84,12% од планираних 60,397 млрд), што са пренетих 2,962 млрд из ранијих година чини укупно остварене приходе, примања и пренета неутрошена средства у износу од 53,772 млрд или 85,76% од планираних 62,703 млрд.
Расходи и издаци буџета су извршени са 50,603 млрд или 80,70% од планираних 62,703 млрд, односно 94,09% од остварених 53,772 млрд укупних прихода и примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година.
Остварен је буџетски дефицит у износу од 746 мил динара што чини 41,31 % дефицита планирог у износу од 1,805 млрд.
Буџетски дефицит је покривен у току израде завршног рачуна износом од 1,703 млрд динара, те је тако утврђен буџетски суфицит у износу од 957 мил динара који је предложен за расподелу у буџету за 2012. годину.
Остварене приходе, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 49,323 млрд (88,65% од планираних 55,635 млрд) чине:
1. Уступљени порески и остали буџетски приходи - 9,425 млрд динара (96,64% од планираних 9,753 млрд):
- Уступљени порески приходи остварени су са 8,754 млрд динара што чини 94,13% од планираних 9,3 млрд (порез на зараде 5,157 млрд динара или 99,17% од планираних 5,200 млрд и порез на добит предузећа 3,597 млрд или 87,74% од планираних 4,100 млрд);
- остали буџетски приходи ( приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, мешовити и неодређени приходи, меморандумске ставке за рефундацију расхода и средства стамбеног фонда) 671 мил или 148,09% од планираних 453,3 мил;
2. Трансферна средства из републичког буџета су остварена у износу од 36,441 млрд (83,3% у односу на планираних 43,741 млрд) и чине 67,77% укупно оствареног буџета у 2011. год. текући трансфер - 1,011 млрд динара (40,27% од планираних 2,511 млрд);
наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самопуправе 7,699 млрд (86,90% од планираних 8,860 млрд);
наменски капитални трансфери - 2,000 млрд (30,77% од планираних 6,500 млрд);
трансфери за поверене послове - 33,02 мил динара (35,35% од планираних 93,4 мил );
трансфери за расходе за запослене у образовању - 25,698 млрд (99,69% од планираних 25,777 млрд);
3. Примања од продаје нефинансијске имовине ( покретне имовине и непокретности) 56,3 мил (50,59% од планираних 111,4 мил);
4. Приходи од приватизације-1,052 млрд (526,14% од планираних 200 мил);
5. Пренета средства из ранијих година износе 2,344 млрд и то:
- пренети порески и стали приходи 1,269 млрд;
- пренета примања од приватизације 1,075 млрд.
Б. Остварене приходе и примања из додатних активности у износу од 4,449 млрд (62,95% од планираних 7,068 млрд ) и то:
- текући приходи из додатних активности 3,833 млрд (58,15% од плана)
- пренета средства из ранијих година 617 мил.
Из покрајинског буџета током 2011. године финансирани су следећи програми, пројекти и инвестиције:
- програми развоја привреде са око 295 мил,
- у области пољопривреде издвојено је око 3,7 млрд динара,
- у области образовања издвојено је око 486,9 мил динара:
- у области културе у укупном износу од 1,5 млрд финансирани су пројекти и програми у области културе и савременог уметничког стваралаштва и суфинансиран је рад 13 индиректних буџетских корисника у области културе.
- у области информисања јавности утрошено је 460,7 мил,
- у области здравства утрошена су средства у износу од 359,1 мил,
- у области управе и финансирања етничких заједница и националних мањина издвојена су средства у износу од 145 мил,
- у области међурегионалне сарадње издвојено је 30 мил,
- у области архитектуре и урбанизма издвојено је 102 мил,
- у области заштите животне средине издвојено је 381,6 мил,
- у области демографског развоја и социјалне заштите - извојена су средства у износу од 681,1 мил,
- у области науке и технолошког развоја финансирани су пројекти од значаја за науку и технолошки развој у износу од 437,8 мил,
- у области енергетике и минералних сировина издвојено је око 200,8 мил,
- у области спорта и сектора за омладину издвојено је око 280,1 мил,
- у области рада и запошљавања издвојено је укупно 333,8 мил,
- преко Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине издвојено је 139 мил,
- преко Фонда за капитална улагаља финансиране су инвестиције на територији покрајине средствима из биџета у износу од 4,25 млрд динара и средствима од задуживања овог Фонда преко Фонда за развој Републике Србије у оквиру Програма ванредне подршке грађевинској индустрији РС у условима економске кризе у износу од 1,5 млрд динара.
-Трансферно је из републичког буџета пренето установама образовања око 25,7 млрд,
-Из републичког буџета трансферно је преко покрајинског буџета градовима и општинама на територији покрајине пренето 7,699 млрд.

Потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице мр Андор Дели образложио је другу тачку дневног реда, која се односи на делимичан пренос оснивачких права над Гимназијом „Јан Колар" са Домом ученика Бачки Петровац, са седиштем у Бачком Петровцу. Ова тачка дневног реда је једногласно усвојена. На данашњој седници усвојен је и Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2011. годину, са Завршним рачуном за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, усвојен је на данашњој седници Скупштине АП Војводине.  О овој тачки дневног реда говорила је покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију проф. др Весна Копитовић.
На данашњој седници усвојен је Извештај о раду Педагошког завода Војводине за 2011. године, као и Извештај Покрајинског завода за равноправност полова за 2011. годину.
Посланици скупштине Војводине прихватили су данас Годишњи извештај са завршним рачуном Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине" за 2011. годину.
О „Извештају о пословању Фонда за промоцију инвестиција у Војводини - ВИП" за протеклу 2011. годину, говорио је Бранислав Бугарски покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

 На данашњем, ИВ заседању покрајинског парламента усвојен је и Годишњи извештај о пословању ЈП „Војводинашуме" Петроварадин, за 2011. годину. Скупштина је усвојила и Годишњи извештај о пословању ЈВП „Воде Војводине" и дала сагласност на Одлуку о расподели нето добити у ЈВП „Воде Војводине" за 2011. годину.
Скупштина АПВ усвојила је Извештај о пословању и финансијске извештаје Фонда за развој Војводине за 2011. годину. Такође су усвојене и Одлука о измени одлуке о избору председника и чланова одбора у покрајинској Скупштини, као и Одлуку о именовању чланова покрајинског Савета за безбедност.
nbsp;

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs