Вести


Седница Комисије за спровођење јавног увида Просторног плана далековода од Панчева до Румуније

Нови Сад , 31. јануар 2012.
-A A +AСедница Комисије за спровођење јавног увида Просторног плана далековода од Панчева до Румуније.

Нови Сад , 31. јануар 2012. .

Нови Сад, 31. јануара 2012. - У организацији Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине данас је одржана јÐ°вна седница Комисије за спровођење јавног увида у нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора далековода 2х400кВ ТС ''Панчево2''-граница Румуније и извештај о стратешкој процени његовог утицаја на животну средину. На седници је обрађивач тог планског документа образложио своје ставове, као и ставове о изнетим примедбама на овај нацрт. Нацрт Просторног плана подручја и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене на животну средину  били су изложени на јавни увид у трајању од 30 дана, од 22. децембра 2011. године до 20. јануара 2012. године. Носилац израде био је ресорни покрајински секретаријат, припрема и организација јавног увида била је у надлежности Републичке агенције за просторно планирање- Организациона јединица за територију АП Војводине. Обрађивач Просторног плана је ЈП ''Завод за урбанизам Војводине'' Нови Сад. На крају законске процедуре, овај плански документ ће усвојитии Скупштина АП Војводине.  У првој фази представљен је концепт овог просторног плана, који је разматрала Комисија за стручну контролу планских докумената и о коме је сачинила извештај у августу прошле године. Нацрт просторног плана подручја посебне намене за инфраструктурни коридор за далековод 2х400кВ ТС ''Панчево2'' - граница Румуније урађен је у складу са Законом о планирању и изградњи,  Правилником о садржини, начину и поступку израде планских докумената, као и другим законским и подзаконским актима који регулишу ову област. У том смислу, саставни део Просторног плана те је је и урађен Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене за инфраструктурни коридор за далековод 2х400кВ ТС ''Панчево2'' - граница Румуније на животну средину. Комисија за стручну контролу планских докумената размотрила је Нацрт просторног плана подручја посебне намене за инфраструктурни коридор за далековод 2х400кВ ТС ''Панчево2'' - граница Румуније на седници од 21. новембра 2011. године, на којој је донет закључак да се, након поступања у складу са изнетим примедбама и сугестијама из закључака Комисије, упути у даљу процедуру израде и доношења - у поступак јавног увида. Оглас о јавном излагању објављен је у новосадском ''Дневнику'' 21. децембра 2011. године. Нацрт Просторног плана био је изложен је на јавни увид у трајању од 30 дана, од 22. децембра 2011. године до 20. јануара 2012. године,  у градовима и општинама Ковин, Алибунар, Вршац, Бела Црква. Такође, Нацрт Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана на животну средину, били су доступни на увид заинтересованој јавности и у дигиталном облику на званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине (хттп://www.архиурб.војводина.гов.рс) и Републичке агенције за просторно планирање (хттп://www.рапп.гов.рс). Јавна презентација одржана је 9. јануара 2012. године у Панчеву. Примедбе на Нацрт Просторног плана физичка и правна лица су могла доставити, у писаној форми: органима задуженим за послове урбанизма у јединицама локалних самоуправа и Републичкој агенцији за просторно планирање, Организационој јединици за територију АП Војводине у току трајања јавног увида од 22. децембра 2011. године до 20. јануара 2012. године. Након завршеног јавног увида, на данашњој седници Комисије  размотрене су примедбе и сачињен извештај о обављеном јавном увиду.
Ознаке:

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs