Вести


Уводно излагање покрајинског секретара за енергетику и минералне сировине мр Ненада Станковића поводом информације о реструктуирању ЈП “Електропривреда Србије“ са предлогом закључака

Нови Сад , 26. мај 2015.
-A A +AУводно излагање покрајинског секретара за енергетику и минералне сировине мр Ненада Станковића поводом информације о реструктуирању ЈП “Електропривреда Србије“ са предлогом закључака.

Нови Сад , 26. мај 2015. .

На заседању 44. седнице Скупштине АП Војводине, поводом планова да се постојећа четири привредна друштва за дистрибуцију електричне енергије: „Електровојводина“ Нови Сад, „Електросрбија“ Краљево, „Југоисток“ Ниш и „Центар“ Крагујевац припоје „Електродистрибуцији“ Београд, покрајински секретар за енергетику и минералне сировине мр Ненад Станковић образложио је у свом уводном излагању информацију о реструктуирању ЈП “Електропривреда Србије“ са предлогом закључака.

Мр Станковић се у свом излагању посебно осврнуо на пословни приход, који су привредна друштава за дистрибуцију електричне енергије остварила у протеклој години.

„Пословни приход из 2014. године ПД „Електровојводина”, који је износио 21.329.467.000,00 динара, док је ПД „Електродистрибуције“ Београд, којем се припаја „Електровојводина“ и остала привредна друштва за дистрибуцију електричне енергије, остварила приход од 19.578.299.000,00 динара. У истој години ПД „Електровојводина“ је остварила нето добит од 2.328.393.000,00 динара, док је уистом периоду ПД „Електродиструбуција Београд“ остварила губитак у износу од 3.413.754.000,00 динара. Укупна актива ПД „Електровојводина“ је преко 80 милијарди динара, док је „Електродистрибуције“ Београд 55 милијарди. Стална имовина „Електровојводине“ је преко 68 милијарди, а „Електродистрибуције“ Београд 47, 9 милијарди динара. Губици у разводу „Електровојводине“ износе 10,53 одсто и најнижи су у ЕПС, док губици „Електродистрибуције“ Београд у разводу електричне енергије износе 15,12 одсто. Следеће привредно друштво које се такође припаја „Електродистрибуцији“ Београд је „Електросрбија“ Краљево, а чији је пословни приход скоро 24 милијарде динара, нето добитак су остварили од 826. 563.000,00 динара, имају активу преко 100 милијарди, сталну имовину преко 90 милијарди и губитке у разводу 14,98 одсто. „Југоисток“ Ниш са пословним приходима од 16 милијарди и нето добитком од 1.026.996.000,00 динара, укупну активу од 49,9 милијарди и губитке у разводу 16,96 одсто. И на крају имамо ПД „Центар“ Крагујевац, који је поред ПД „Електродистрибуције“ Београд, једино остварио губитак у прошлој години, али од свега 750 милиона динара. Пословни приход им је износио 7. 462.403.000,00 динара и губици у разводу су 18,27 одсто, дакле ПД „Центар“ Крагујевац има највеће губитке у електродистрибутивној делатности у Србији“, истакао је мр Ненад Станковић.

Ресорни секретар је навео да због припајања „Електровојводине“ „Електродистрибуцији Београд”, у наредном периоду могу се очекивати негативне последице, као што су смањење уплата у буџет АПВ и буџете градова и општина на територији Војводине, смањење броја запослених на територији АПВ и повећање броја запослених у Београду, смањење броја и обима ангажовања привредних субјеката с територије АПВ за потребе ЕПС-а због централизованих набавки, демотивисаност запослених у ПД „Електровојводина“, смањење инвестиционих улагања у електроенергетску инфраструктуру на територији Покрајине, као и нижи ниво квалитета пружених услуга купцима електричне енергије.

Мр Ненад Станковић предложио је да Скупштина Војводине усвоји предложене закључке:

1. Гашење ПД „Електровојводина” д.о.о. Нови Сад сматра се штетним по интересе Аутономне покрајине Војводине и интересе грађана и грађанки АПВ.

2. Инсистира се на реализацији свих закључака Скупштине АП Војводине од 14. децембра 2012. године:

1) Предлаже се Влади Републике Србије да представнике Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, представнике Владе Аутономне Покрајине Војводине и представнике Синдикалне организације „Електровојводина” Нови Сад, укључи у рад стручних тимова за реорганизацију ЈП „Електропривреда Србије” и раздвајање електродистрибутивне делатности.

2) Скупштина АП Војводине предлаже да се задржи децентрализован систем за дистрибуцију и управљање дистрибутивним системом, и стога сматра да је потребно формирати више оператора, те предлаже Влади Републике Србије да ПД „Електровојводина” буде један од оператора за дистрибуцију електричне енергије и управљање дистрибутивним системом.

3) Предлаже се Влади Републике Србије да ПД „Електровојводина”, као компанија од стратешког значаја за АП Војводину, задржи статус привредног друштва, ради обезбеђивања квалитетније и сигурније испоруке електричне енергије купцима, као и очувања имовине грађана и привредних субјеката с територије АП Војводине чијим је средствима изграђена инфраструктура.


Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs