Вести


Jавна презентација нацрта Просторног плана подручја инфраструктурног коридора нафтовода од отпремне станице Турија до Рафинерије Нови Сад

Нови Сад , 22. август 2014.
-A A +AJавна презентација нацрта Просторног плана подручја инфраструктурног коридора нафтовода од отпремне станице Турија до Рафинерије Нови Сад .

Нови Сад , 22. август 2014. .

У Покрајинској влади одржана је јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтовода од сабирно отпремне станице Турија-север, до Рафинерије нафте Нови Сад, са елементима детаљне регулације.

Носилац израде Просторног плана је Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине и, како је ресорни секретар др Слободан Пузовић истакао, његова израда веома је важна, јер се мења начин транспорта нафте од Турије до Рафинерије у Новом Саду. Друмски транспорт аутоцистернама више неће бити коришћен, већ ће се пренос енергента одвијати подземним нафтоводом, што је најбезбеднији и најјефтинији начин транспорта.

„На тај начин унапређујемо аспект животне средине и функционисање ове привредне делатности у односу на област животне средине. Овим Просторним планом доказујемо да можемо да радимо брзо и ефикасно, јер није прошло много времена од доношења одлуке на Скупштини АП Војводине о његовој изради, па до ове јавне распараве“, истакао је др Пузовић уз уверење да неће много проћи ни до момента његове финалне израде. Како је навео, документ треба да буде на добробит локалних заједница кроз који пролази нафтовод, као и компанија које се баве овом делатношћу.

Припрему, координацију и праћење израде обавља Републичка агенција за просторно планирање - организациона јединица за територију АП Војводине у Новом Саду, а обрађивач Просторног плана је Завод за урбанизам Војводине.

Презентацији овог значајног документа присуствовалу су представници свих надлежних институција, НИС и представници локалних заједница.

Изради Просторног плана приступило се на основу Одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтовода од сабирно отпремне станице Турија-север до Рафинерије нафте Нови Сад са елементима детаљне регулације коју је донела Скупштина Војводине 26. септембра 2013. године. У обухвату Просторног плана налазе се делови територије Града Новог Сада и општина Темерин и Србобран.

У припреми и изради Просторног плана успостављена је сарадња са стручним институцијама и организацијама, инвеститором НИС-НТЦ Нови Сад, као и са предузећима који имају надлежност на планском подручју, у оквиру које су добијени услови за израду Просторног плана.

Основни разлог за израду Просторног плана је утврђивање планских решења за инфраструктурни коридор нафтовода од сабирно отпремне станице Турија-север до Рафинерије нафте Нови Сад са неопходним објектима на нафтоводу, утврђивање граница заштитног коридора са режимима заштите, утврђивање услова за укрштање са инфраструктурним системима у непосредном контакту, утврђивање утицаја на природу и животну средину и мере заштите.

Циљ Просторног плана је да се кроз валоризацију постојећег стања у обухвату Плана, просторно-планске и урбанистичке документације, као и анализу услова добијених од надлежних институција у току израде Плана, сагледају релевантни параметри од утицаја на дефинисање коначног коридора, пре свега са аспекта урбанистичко-планских параметара и њихово усаглашавање ради постизања континуираног система, који ће задовољавати све критеријуме за нафтовод, како у домену техничко-експлоатационих карактеристика, тако и са аспекта безбедности, екологије и других параметара савремених нафтовода.

Проблематика заштите животне средине разматрана је у оквиру планског документа, али и у оквиру Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину.


Најаве

 

Тренутно нема најављених догађаја

Календар Све најаве

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs