Председник Покрајинске владе
Биографија председника Покрајинске владе


Игор Мировић је рођен је 1968. године у Крушевцу.

Основну школу „Милош Црњански“, Средњу медицинску школу „7. април“ и Економски факултет завршио је у Новом Саду. Дипломирао је 1995. године, на смеру „Међународни економски односи“.

Члан је Председништва Српске напредне странке, од оснивања 2008. године. Био је потпредседник Српске напредне странке у периоду 2012 – 2016. године.

Скупштина Града Новог Сада

- потпредседник Скупштине Града Новог Сада 1992-1994. године

- главни стручњак за финансије Града Новог Сада 2004. године

- одборник Скупштине Града Новог Сада 2012. године

Скупштина АП Војводине

- потпредседник Скупштине АП Војводине 2008 – 2012. године

- покрајински посланик 1996 – 2000. године

- покрајински посланик 2004-2008. године

- покрајински посланик 2012-2013. године

Народна скупштина Републике Србије

- народни посланик 1992 -1996; 1996 -1998; 2003 -2007. године

Савезна скупштина

- посланик у Савезној скупштини СР Југославије 2000 – 2003. године

Влада Републике Србије

- заменик министра финансија 1998 -2000. године

- министар за регионални развој и локалну самоуправу 2013 -2014. године

- вршилац дужности министра привреде 2014. године

Привреда

- председник управе Фабрике цемента „Нови Поповац“ у Параћину 1998 – 2001. године

- директор ЈП „Завод за изградњу Града Новог Сада“ 2004 -2008. године

Спорт

- председник одбојкашког клуба „Војводина“ 2004 – 2008. године

- члан Управног одбора Џудо савеза Војводине 2002 -2006. године

Објавио је две књиге поезије: "Небо над Византијом" (1994) и "Кремен пламен" (2003).

Ожењен је и има два сина.Експозе Игора Мировића председника Покрајинске владе


На почетку, желим да захвалим посланицима Посланичке групе „Александар Вучић – Србија побеђује“, на одлуци да ме предложе за кандидата за председника нове Покрајинске владе.

Такође, једнако желим да захвалим и председнику Скупштине АП Војводине Иштвану Пастору на конкретном формалном предлогу и на похвалама упућеним приликом представљања моје биографије. Посебну захвалност дугујем и представницима посланичких група које су, током заједничких консултацијa, дефинисале главне нацрте будуће покрајинске политике. Неке од посланичких група најавиле су подршку таквој политици, неке од њих изразиле су жељу да критикују нову политику и њене циљеве у будућем мандату Покрајинске владе, те да Покрајинској влади буду опозиција.

Желео бих да Вас упознам с главним елементима плана нове Покрајинске владе за Војводину, као и с програмом рада владе коју ћу предводити уколико мом тиму укажете поверење – и то у десет најзначајнијих области које по својој надлежности, изворно или поверено, према одредбама Устава, закона и Статута - јесу у делокругу рада овог високог дома територијалне аутономије и Покрајинске владе.

Покрајинска влада спроводиће нову политику дефинисану потребом убрзаног економског развоја. Стога, веома је важна политичка стабилност у АП Војводини, што се може постићи само јасним и предвидивим моделом њеног укупног положаја.

Инсистирајући на потпуном и доследном поштовању Устава Републике Србије, вођени жељом да се и закон о надлежностима АП Војводине и закон о њеном финансирању донесу што пре, као плод дијалога свих политичких актера у Народној скупштини, као и овде код нас у Скупштини АП Војводине, надамо се сарадњи и договорима које смо постигли приликом доношења одлуке о новом Статуту АП Војводине, што представља изузетан пример резултата дијалога различитих политичких странака и група.

Наравно, трудићемо се да уважавамо, поштујемо и усагласимо разлике у ставовима и раду Покрајинске владе, доследно поштујући Устав Републике Србије, без авантуризма и наметања воље на било који начин. Институција парламентарног дијалога у Народној скупштини Републике Србије, као и у Скупштини АП Војводине довешће нас, уверен сам у то, до трајног модела, у чему ће нова Покрајинска влада учествовати са свим својим капацитетима.

Први принцип наше нове политике биће, дакле, јасан оквир поделе надлежности, заснован на Уставу Републике Србије, као и утврђивање предвидивог модела финансирања економског развоја, а не развоја пара-политичке класе. То ће бити главна идеја водиља, наравно, уз пуно поштовање принципа стабилности и јасних критеријума у доношењу важних одлука, које очекују грађанке и грађани који живе у Аутономној покрајини Војводини.

Укупни резултати економије Републике Србије веома охрабрују и наводе на закључак да смо као њен развијенији део – изузимајући више од петнаест општина, чији је развој био на маргинама политичког и економског деловања – дужни да следимо нове економске мере које дају резултате, али и да активном политиком тражимо моделе за бржи економски развој Војводине, пратећи наравно укупне економске параметре.

С тим у вези јесте и други принцип у раду нове Покрајинске владе - принцип комплементарности у доношењу одлука у економској сфери, посебно када је реч о подстицајима и равномерном регионалном развоју.

Поред тога, морамо инсистирати на изворима финансирања који ће превазићи уходани систем трансфера, притом га не укидајући, већ трудећи се да се путем додатних извора обезбеди више новца за све сегменте и економског и друштвеног развоја АП Војводине у целини. Рачунамо на државне фондове и већ одобрене и оперативне кредите који се налазе у структури планираног и очекиваног дефицита, затим на средства из буџета свих нивоа власти и међународне фондове, посебно фондове Европске уније. Тако, долазимо и до трећег нашег принципа – окупљања око пројеката, додатно путем концесија, приватно-јавних партнерстава, те приватне иницијативе свих облика – у транспарентном и законитом моделу.

Политика сукоба Покрајинске владе и Владе Републике Србије мора остати само део историје њихових односа, и ништа више и никада више од тога.

Нова Покрајинска влада ће највише енергије уложити у привлачење домаћих и страних инвестиција. То ће бити главни оперативни приоритет. Наш успех мериће се бројем нових фабрика и бројем нових запослених у њима.

У складу с тим, желим да објавим целокупној домаћој и међународној јавности да смо спремни да сваком инвеститору чија инвестиција доноси нова радна места, ставимо на располагање све капацитете покрајинске администрације и да смо спремни да обезбедимо све врсте подстицаја ради остварења заједничких циљева.

Усмерићемо инвеститоре у оне локалне самоуправе које се сврставају у мање развијене, те ћемо тако успети да у тим општинама подстакнемо развој пословног амбијента. Градићемо индустријске и пословне зоне ради гринфилд инвестиција још више него до сада и покретаћемо данас затворене капацитете ради што већег броја браунфилд инвестиција.

Нећемо занемарити и друге, развијеније самоуправе, уз наш четврти принцип – принцип конкурентности путем јасних економских критеријума са минимумом политичког уплива приликом доношења одлука које имају економски карактер.

У наредне четири године очекују нас велике инфраструктурне инвестиције у Војводини. Све планиране инвестиције Покрајинска влада поделиће у четири велике групе, и о свакој тој групи – била она велика или мала – бригу ће водити посебни пројектни тимови.

Прво, то су велике државне инвестиције на територији Војводине: пруга кроз Војводину - пруга Београд – Будимпешта, припрема пројеката и почетак радова на изградњи ауто-путева Нови Сад – Рума, Београд – Зрењанин, Београд – Вршац – Темишвар. Морамо бити спремни за време када ће инвестиције на коридорима X и XI бити готове, а то се очекује у наредне две до три године. Морамо конкурисати са потпуно спремним пројектима, решеним урбанистичким плановима, завршеним имовинским односима. Aко завршимо све оно што је у вези с припремним условима за реализацију ових пројеката, моћи ћемо да кажемо да је Покрајинска влада била успешна.

Постојеће велике пројекте који су у току, као што су Жежељев мост и Народно позориште у Суботици, мораћемо завршити хитно, реорганизованији и успешнији.

Посебну пажњу посветићемо изградњи нове зграде Радио- телевизије Војводине, јер је то највећи и најважнији друштвени објекат који није обновљен након бомбардовања наше земље 1999. године.

Радићемо и на реализацији великих регионалних инвестиција: на обилазницама око Новог Сада и Суботице, реконструкцији путева I и II реда, новим системима за пијаћу воду и системима за пречишћавање отпада и отпадних вода.

У трећој категорији биће међуопштинске инвестиције, а у четвртој – општинске инвестиције које подижу општи квалитет живота.

За све инвестиције поставићемо јасна правила и јасне критеријуме. Припадност политичким странкама или било каквој врсти политичке хијерархије неће имати предност у припреми и реализацији ових инвестиција.

Желели бисмо да привреди и привредницима, посебно у све већим и напреднијим гранама туризма, малим породичним предузећима и постојећим успешним компанијама, наравно, у оквиру својих надлежности, будемо и сервис и партнер - ефикасно и према начелима пословних модела.

Установићемо Развојну агенцију Војводине с циљем да подстицаји буду јавни, предвидиви и одрживи, на основу објективних оцена и мерила, те да буду усмерени према начелима економске добити, раста предузећа и компанија, првенствено према критеријумима додатног запошљавања у постојећим компанијама, или у компанијама које тек отварају своје погоне у Републици Србији и АП Војводини.

У области енергетике, помагаћемо у коришћењу обновљивих ресурса и извора, подстицањем нових технологија. Досадашњи фонд ће функционисати на новим основама, с новим елементима који ће пратити финансијску логику и стварати и радити по начелима иновација и стварног технолошког напретка.

Пољопривреда захтева стална и континуирана усаглашавања у примени мера између централног и нашег покрајинског нивоа. То ћемо, уверен сам, радити ефикасније него било када у скоријој историји, и то због: ефикасног коришћења земљишног фонда, подстицања развоја агробизниса и свих облика предузетништва – све до великих индустрија прераде, с циљем снажне кооперације, снажења малих породичних газдинстава, што ће бити један од најважнијих приоритета ради утврђивања спремности у квалитету, стандарду и категорији производа и ради очувања села и, посебно, останка младих на селу у Војводини.

Наводњавање ће бити други главни оперативни приоритет. Електрификација атара, одржавање канала и укупно наводњавање, биће важни будући задаци којима се мора посветити целокупан састав Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводинеˮ и сви они са којима ћемо разговарати у Министарству пољопривреде.

Морамо јачати сервисе који доприносе газдинствима у доношењу пословних одлука, имајући у виду све – од тржишних информација до заштите усева.

Војводина има и локалне и регионалне брендове пољопривредних производа и будућа политика Покрајинске владе биће да их промовише и развија.

У области регионалног развоја и међурегионалне сарадње јачаћемо наше капацитете у погледу размене информација и координације локалних канцеларија за економски развој, јачаћемо капацитете за креирање локалних пројеката и потенцијала и, посебно, услова за привлачење инвестиција путем ИПА фондова и других фондова који су нам на располагању у процесу придруживања Европској унији.

Модел подразумева интегрисан систем који регионалне и локалне агенције усмерава на модел укупног развоја, који је према наведеним приоритетима и циљевима интегрисан са циљевима Фонда „Европски послови“ и ВИП фонда. Примена овог модела подразумева јачање едукативног потенцијала ради примене стандарда Европске уније, посебно када је реч о припреми пројеката који су наша велика шанса. Припремићемо се и за део ИПА фондова за рурални развој, јер је то посао који према динамици придруживања стоји непосредно пред нама.

Желим да истакнем да сам пре десет дана иницирао нешто што бих данас опет да предложим, а то јесте формирање посебног скупштинског одбора за заштиту животне средине у што хитнијем року, ради активнијег учешћа покрајинских посланика у пословима и пројектима у области очувања и заштите животне средине. То би био међукорак у формирању посебног секретаријата за заштиту животне средине у наредном периоду. О томе желим да постигнем консензус са свим политичким странкама у Скупштини АП Војводине.

Нова политика у области екологије подразумева и нови приступ – заснован на концепту циркуларне економије и на привлачењу донација и инвестиција намењених животној средини. То ће Покрајинска влада интензивно примењивати. У тој области нећемо бити без јасног негативног става када је реч о генетички модификованим организмима.

Промовисаћемо зелена решења – увек и свуда где је то могуће, јер је то потреба и тенденција у свим развијеним регијама Европе којима тежимо.

Инсистираћу на знању и специјализацији у свим ресорима, а матична веза у том процесу биће Покрајински секретаријат за високо образовање и научно-истраживачку делатност који потенцијале свих универзитета у Војводини и свих научних делатника треба да генерише и усмери ка заједничким циљевима из овог плана.

Недопустиви су притисци, непотизам, производња незнања, недостатак одговорности за напредовање научника млађих генерација, неповезаност са иновативном привредом и губитак критеријума и недостатак квалитета наставе и науке на појединим новим факултетима.

Знање и његова примена у привреди, посебно у савременим трендовима информатичког сектора, трагање за новим технолошким решењима и управљачким концептима мора доћи и као резултат нашег заједничког рада.

У здравству и социјалној заштити очекује нас велики посао. Поделили смо надлежности и делокруг – не због става политичких странака о својим кадровима, већ због потребе да дамо боље и квалитетније одговоре на бројна нерешена питања.

Зашто немамо нови клинички центар? Зашто у Војводини имамо само једну ангио-салу, а више од 45 одсто свих болести има карактер кардио- васкуларних болести? Зашто смо стали са унапређивањем система превентивне здравствене заштите? Зашто постоје листе чекања у свим здравственим установама?

Одговори на ова питања заправо представљају оперативни план новог покрајинског секретара за здравство и јасно и видљиво померање са овог нултог организационог нивоа у систему здравствене заштите у Војводини. Имамо изузетне здравствене стручњаке у многим гранама медицине и њихови потенцијали биће, уверен сам, искориштени за давање одговора на ова питања.

Нова Покрајинска влада ће до краја ове године и на почетку следеће године представити план реконструкције постојећих и изградњу нових предшколских установа, основних и средњих школа и ученичких и студентских домова. Желимо да, заједно са свим локалним самоуправама, учествујемо у техничком осавремењавању наставе. Посебно желимо да у области образовања на језицима националних мањина унапредимо услове и промовишемо најшири могући оквир у којем ће наша деца, увек и свуда, у сваком и најмањем селу у Војводини, без обзира на финансијске и техничке потешкоће, моћи да се школују на свом матерњем језику.

И у области спорта и омладине представићемо јасан план за подстицаје у развоју школског спорта, за развој и изградњу спортске инфраструктуре и то према спортским мерилима.

У овом тренутку више од сто основних и средњих школа у Војводини нема фискултурну салу. Стога, у складу са расположивим финансијским капацитетима, учинићемо све да овај број смањимо.

Желео бих да изразим захвалност и врхунским спортистима који су потекли из Војводине, а који су постизали и још увек постижу сјајне резултате. Стога, врхунски спорт нећемо и не смемо запоставити, али истовремено морамо и снажити и афирмисати школски, женски, аматерски, раднички спорт и спорт особа са инвалидитетом.

У области културе и јавног информисања и односа са верским заједницама водићемо политику очувања традиционалних културних вредности српског народа у Војводини и у потпуности помагати и подстицати неговање културних традиција и наслеђа националних мањина у директној сарадњи са националним саветима. Посебни подстицаји и ангажмани биће у вези с програмима за Матицу српску, Српско народно позориште, Музеј Војводине, Архив Војводине и регионалне културне установе. То ће бити део будућих активности Покрајинске владе. Уз то, савремени културни изрази и тенденције, затим традиционални фестивали и манифестације, неки од њих већ као важни чиниоци локалног економског развоја, биће увек и свуда у нашем плану. Такође, независно, јавно и отворено финансирање најзначајнијих медијских продукција, према јасним правилима, биће оно чему тежимо.

Напослетку, иако важност ових односа налаже да увек и свуда говоримо о томе највише и најсрчаније, подсетићу вас на нашу јавно декларисану политику у области права националних мањина – националних заједница, политику која представља најзначајнији угаони стуб укупне политичке стабилности у Војводини.

Стога, равноправност, толеранција, разумевање и потпуна активна и свеобухватна заштита мањинских права, у свакодневном раду Покрајинске владе представљаће њено најизраженије биће – њено тело и њен дух.

Од потпуне и искрене афирмације мањинске самоуправе у области образовања, културе, информисања и службене употребе језика и писама никако и ни по коју цену нећемо одустати.

Желим на крају да вас позовем да, пре свега, подржите Војводину , уз све разлике у политичким ставовима и уз све друге наше различитости које јесу део нашег живота , ову Војводину Мике Антића, Флорике Штефан и Ференца Фехера, Војводину Доситеја Обрадовића, Вељка Петровића и Михајла Пупина, најбољу у нама и међу нама. За нови корак довољно ће бити да јој сви пружимо руку, да свако ко живи и ради у Војводини буде мало успешнији, активнији и бољи.

Војводина ће знати да ми – тако уједињени а различити – враћамо дуг онима који су њене духовне и материјалне вредности стварали вековима.

Мр Бојан Пајтић и Синиша Лазић посетили општину Ириг

Нови Сад , 24. новембар 2006.

Нови Сад, 24. новембар - Председник Извршног већа АП Војводине мр Бојан Пајтић  и покрајински секретар за привреду Синиша Лазић посетили су општину Ириг. Повод за посету било је потписивање уговора о суфинансирању електроенергетског опремања индустрисјке зоне и завршетка радова на...


Опширније

Милорад Ђурић примио признања Савеза слепих додељена у знак захвалности покрајинској влади

Нови Сад , 17. новембар 2006.

Нови Сад, 17. новембар - На вечерашњој 40. Музичкој смотри слепих Војводине, коју је организовао покрајински Савез слепих и слабовидих, председник Извршног већа Војводине мр Бојан Пајтић награђен је за допринос и подршку коју покрајинска влада пружа овој организацији. Награду је примио...


Опширније

Извршно веће захтева хитне мере за спречавање аерозагађивања Панчева

Нови Сад , 17. новембар 2006.

 Нови Сад, 17. новембар  -  Информација о актуелним еколошким проблеми у Панчеву била је једина тачка данашње ванредне седнице Извршног већа АП Војводине, којом је председавао мр Бојан Пајтић.
Председник општине Панчево Срђан Миковић, који је присуствовао...


Опширније

Припрема се закон о цивилној заштити

Нови Сад , 17. новембар 2006.

Нови Сад, 17. новембар - Припрема се Закон о цивилној заштити, прикупљена је документација за продају 92 војна објекта у Војводини и успостављена је сарадња са Мађарском и Румунијом ради заједничког координираног деловања у случају елементарних непогода у Еврорегији Дунав-Криш-...


Опширније

Председник ИВВ мр Бојан Пајтић посетио Пословни инкубатор у Зрењанину

Зрењанин , 16. новембар 2006.

Зрењанин, 16.новембар - Председник Извршног већа Војводине мр Бојан Пајтић посетио је данасЗрењанин и са председником зрењанинске општине Гораном Кнежевићем обишаоновоизграђену индустријску зону "Багљаш". Слободна зона Багљашједна је од три индустријске зоне у Србији, уз оне у...


Опширније

Потписан Протокол о остваривању пројекта Војвођанског мешовитог хора

Нови Сад , 16. новембар 2006.

Нови Сад, 16. новембар - Председник Извршног већа АП Војводине мр Бојан Пајтић и уметнички директор и шеф диригент Војвођанског мешовитог хора Андреј Бурсаћ потписали су Протокол о реализацији пројекта Војвођанског мешовитог хора. На основу потписаног Протокола оствариваће се...


Опширније

Милорад Ђурић присуствовао свечаној прослави јубилеја листа ''Дневник''

Нови Сад , 15. новембар 2006.

Нови Сад, 15. новембар - Лист "Дневник", покренуткао "Слободна Војводина", обележио је шездесетчетврту годишњицу.Прослави јубилеја, у просторијама "Дневника", присуствовао јепокрајински секретар за информације Милорад Ђурић, који је у своје, и у имепредседника Покрајинске владе мр...


Опширније

Извршно веће подржало Протокол о остваривању пројеката Војвођанског мешовитог хора

Нови Сад , 15. новембар 2006.

Нови Сад, 15. новембар - Извршно веће Војводине подржалоје  Протокол о реализацији пројектаВојвођанског мешовитог хора. Према речима покрајинског секретара за културу иобразовање проф. др Золтана Јегеша, хор треба знатно да допринесе квалитетуврхунске музичке понуде у покрајини,...


Опширније

Мр Бојан Пајтић и др Милош Лучић данас посетили Породилиште

Нови Сад , 15. новембар 2006.

Нови Сад, 15. новембар - Тешка ситуација у новосадскомПородилишту, односно на Клиници за гинекологију и акушерство,  где је вода за пиће здравствено неисправна, била је разлог данашње посетеКлиници председника Извршног већа АП Војводине мр Бојана Пајтића и покрајинскогсекретара за...


Опширније

Гаранцијски фонд АПВ и Банка Интеса потписали споразум подршке развоју женског предузетништва

Зрењанин , 14. новембар 2006.

Нови Сад, 14. новембар - У Извршном већу АП Војводине, директор Гаранцијског фонда АП Војводине Горан Васић и председник Извршног одбора “Банка Интеса&рдqуо; Драгиња Ђурић потписали су споразум о дугорочном финансирању “Старт-уп&рдqуо; кредита за набавку опреме и подршку...


Опширније

Pages


Информације


Игор Мировић
021/487-4220
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
kabinetpredsednika@vojvodina.gov.rs
http://www.vojvodina.gov.rs

Експозе председника Покрајинске владе Игора МировићаКонтакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs