Покрајински секретаријат за здравство


Покрајински секретаријат за здравство, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области здравства, који се односе на припрему аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: уређују питања од покрајинског значаја у здравству и здравственом осигурању и унапређују заштита здравља, здравствена и фармацеутска служба на територији АП Војводине; утврђују мере за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за грађане на територији АП Војводине, као и мере за обезбеђивање и спровођење делатности у области јавног здравља од интереса за грађане АП Војводине; доносе посебни програми здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за АП Војводину, а за које није донет посебан програм здравствене заштите на републичком нивоу; доноси посебан програм из области јавног здравља за територију АП Војводине; оснивају здравствене установе (опште болнице, специјалне болнице, клинике, институти, клинички центар, завод односно институт за јавно здравље, завод за трансфузију крви и завод за антирабичну заштиту) и врше оснивачка права над њима; предлаже план мреже здравствених установа за територију АП Војводине; даје мишљење о укидању, спајању и подели здравствених установа чији је оснивач АП Војводина; утврђују недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена у здравственој установи чији је оснивач; утврђују недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена здравствених установа и приватне праксе на територији АП Војводине за време епидемије и отклањања последица проузрокованих елементарним и другим већим непогодама и ванредним приликама на територији АП Војводине; утврђује минимум процеса рада за време штрајка здравствених установа на територији АП Војводине; оснива Здравствени савет Војводине и Етички одбор Војводине; предлаже директор Покрајинског завода за здравствено осигурање и доносе мере за обезбеђивање и спровођење делатности у области јавног здравља од интереса за грађане АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе, врши надзор и прати спровођење прописа из става 1. овог члана. У области свог делокруга, прати и помаже рад здравствених установа чији су оснивачи органи АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство даје предлог министру надлежном за послове здравља за утврђивање броја приправника у здравственим установама са седиштем на територији АП Војводине, које су здравствене установе дужне да приме за обављање приправничког стажа на годишњем нивоу; даје предлог министру надлежном за послове здравља за план развоја кадра у здравству за установе које се налазе на територији АП Војводине; даје предлог министру надлежном за послове здравља за утврђивање референтних здравствених установа за поједине области здравствене делатности на територији АП Војводине; даје мишљење на предлог за добијање назива примаријус за докторе медицине, докторе стоматологије и дипломиране фармацеуте с територије АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство сарађује с хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима у области здравства, формира базе података из области здравства, прати рад здравствене службе на територији АП Војводине. Покрајински секретаријат за здравство у области санитарног надзора, у складу са законом, обавља поверене послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине. Доноси решење о одређивању зона санитарне заштите изворишта на територији АП Војводине. Покрајински секретаријат за здравство обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Саопштење Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију

Нови Сад , 28. новембар 2014.

Институт за јавно здравље Војводине је у току јучерашњег дана доставио Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију Извештај о реализацији програма „Превенција ХПВ инфекције код девојчица школског узраста у АП Војводини“ који садржи и резултате прошлонедељног...


Опширније

Одржана конференција за новинаре у Дому за децу и омладину Ветерник

Нови Сад , 21. новембар 2014.

Поводом учесталих натписа у медијима о стању у Дому за децу и омладину Ветерник, данас је у Дому у Ветернику одржана конференција за медије на којој су говорили директор Дома за децу и омаладину Ветерник Зоран Арбутина, покрајинска подсекретрака за здравство, социјалну политику и демографију Новка Мојић и председница Актива родитеља деце смештене у установу Бисерка Живаљевић.


Опширније

Отворен међународни симпозијум „Људски ресурси и регионални развој“

Нови Сад , 13. новембар 2014.

У организацији Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, Факултета за географију, туризам и хотелијерство Универзитета у Новом Саду и Матице српске, данас је у Новом Саду отворен симпозијум „Људски ресурси и регионални развој“. Овај међународни сусрет, пети по...


Опширније

Конвенцијом посвећеној борби против дијабетеса, у Војводини обележен Светски дан борбе против ове болести

Нови Сад , 12. новембар 2014.

Поводом обележавања Светског дана борбе против дијабетеса, у Скупштини AП Војводине, одржана је конвенција посвећена борби против ове болести у Војводини. Конвенцију је организовао Савез друштава Војводине за борбу против шећерне болести, под покровитељством Покрајинског секретаријата за...


Опширније

Отворена 12. ЦТ школа

Нови Сад , 04. новембар 2014.

Проф. др Весна Копитовић, покрајинска секретарка за здравство, социјалну политику и демографију отворила је данас 12. едукативни семинар из компјутеризоване томографије (ЦТ). Семинар за лекаре ће ове године трајати шест дана уз учешће домаћих и страних предавача кроз два курса: „Дијагностичка...


Опширније

Проф. др Весна Копитовић о Предлогу скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете

Нови Сад , 28. октобар 2014.

Покрајинска секретарка за здравство, социјалну политику и демографију проф.др Весна Копитовић, образлажући Предлог скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете, истакла је да је реч о веома значајном програму...


Опширније

Бранислав Бугарски уручио нових 117 уговора за набавку опреме за наводњавање

Нови Сад , 27. октобар 2014.

Вршилац функције покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство Бранислав Бугарски уручио је нових 117 уговора војвођанским пољопривредницима који су добили бесповратна средства за суфинансирање набавке опреме за наводњавање.

Са укупно 37 милиона динара, суфинансирана је...


Опширније

Др Бојан Пајтић и проф. др Весна Копитовић отворили су обновљени хидроблок у Специјалној болници «Др Боривоје Гњатић» у Старом Сланкамену

Нови Сад , 14. октобар 2014.

Председник Покрајинске владе др Бојан Пајтић и покрајинска секретарка за здравство, социјалну политику и демографију проф. др Весна Копитовић, отворили су реконструисани и адаптирани хидротерапеутски блок у Специјалној болници за неуролошка обољења и пострауматска стања «Др Боривоје Гњатић» у...


Опширније

Новка Мојић посетила породицу Орловић која има троје деце

Нови Сад , 09. октобар 2014.

У оквиру обележавања Дечје недеље 2014. године, покрајинска подсекретарка за здравство, социјалну политику и демографију Новка Мојић посетила је данас у Новом Саду породицу Јасмине и Душана Орловић. Породица Орловић је, поред седмогодишње Милице и трогодишњег Николе, од априла ове године богатија за још једног члана.


Опширније

Отворен симпозијум „Актуелности из гинеколошке ендоскопије и онкофертилитета“

Нови Сад , 11. септембар 2014.

У организацији Медицинског факултета у Новом Саду и подршку Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, данас је отворен симпозијум „Актуелности из гинеколошке ендоскопије и онкофертилитета“. Ово је интернационални сусрет, који се одвија у Скупштини АП Војводине...


Опширније

Pages


Информације


Проф. др Зоран Гојковић
021/487-43-85
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
zoran.gojkovic@vojvodina.gov.rs
http://www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Мирјана Јанузовић
mirjana.januzovic@vojvodina.gov.rs
021/487-4508

Проф. др Зоран Гојковић


Покрајински секретар за здравство

Проф. др Зоран Гојковић рођен је 1972. године у Лозници.

Основну школу, средњу медицинску и медицински факултет завршио је у Новом Саду 1996. године.

Специјализацију из ортопедске хирургије и трауматологије започео је на Клиници за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине, а специјалистички испит положио 2003. године.

Као специјалиста, начелник је оперативног одељења Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију КЦВ.

У ортопедији се првенствено бави артропластичним процедурама.

Током каријере усавршавао се у Енглеској, Аустрији, Немачкој, Француској и Турској. Учествовао је у изради више научних радова и пројеката као аутор и коаутор. Од 2001. године запослен је на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду, прво као сарадник у настави, потом као асистент, а данас је у звању професора на предмету Хирургија.

Докторирао је на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду из области артропластичних процедура.

Говори енглески језик.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs