Покрајински секретаријат за здравство


Покрајински секретаријат за здравство, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области здравства, који се односе на припрему аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: уређују питања од покрајинског значаја у здравству и здравственом осигурању и унапређују заштита здравља, здравствена и фармацеутска служба на територији АП Војводине; утврђују мере за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за грађане на територији АП Војводине, као и мере за обезбеђивање и спровођење делатности у области јавног здравља од интереса за грађане АП Војводине; доносе посебни програми здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за АП Војводину, а за које није донет посебан програм здравствене заштите на републичком нивоу; доноси посебан програм из области јавног здравља за територију АП Војводине; оснивају здравствене установе (опште болнице, специјалне болнице, клинике, институти, клинички центар, завод односно институт за јавно здравље, завод за трансфузију крви и завод за антирабичну заштиту) и врше оснивачка права над њима; предлаже план мреже здравствених установа за територију АП Војводине; даје мишљење о укидању, спајању и подели здравствених установа чији је оснивач АП Војводина; утврђују недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена у здравственој установи чији је оснивач; утврђују недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена здравствених установа и приватне праксе на територији АП Војводине за време епидемије и отклањања последица проузрокованих елементарним и другим већим непогодама и ванредним приликама на територији АП Војводине; утврђује минимум процеса рада за време штрајка здравствених установа на територији АП Војводине; оснива Здравствени савет Војводине и Етички одбор Војводине; предлаже директор Покрајинског завода за здравствено осигурање и доносе мере за обезбеђивање и спровођење делатности у области јавног здравља од интереса за грађане АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе, врши надзор и прати спровођење прописа из става 1. овог члана. У области свог делокруга, прати и помаже рад здравствених установа чији су оснивачи органи АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство даје предлог министру надлежном за послове здравља за утврђивање броја приправника у здравственим установама са седиштем на територији АП Војводине, које су здравствене установе дужне да приме за обављање приправничког стажа на годишњем нивоу; даје предлог министру надлежном за послове здравља за план развоја кадра у здравству за установе које се налазе на територији АП Војводине; даје предлог министру надлежном за послове здравља за утврђивање референтних здравствених установа за поједине области здравствене делатности на територији АП Војводине; даје мишљење на предлог за добијање назива примаријус за докторе медицине, докторе стоматологије и дипломиране фармацеуте с територије АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство сарађује с хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима у области здравства, формира базе података из области здравства, прати рад здравствене службе на територији АП Војводине. Покрајински секретаријат за здравство у области санитарног надзора, у складу са законом, обавља поверене послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине. Доноси решење о одређивању зона санитарне заштите изворишта на територији АП Војводине. Покрајински секретаријат за здравство обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Проф. др Весна Копитовић у Змајеву одржала трибину о превенцију рака грлића материце

Нови Сад/Змајево , 09. октобар 2013.

Проф. др Весна Копитовић, покрајинска секретарка за здравство, социјалну политику и демографију и др Данијела Станковић Баричак, помоћница, одржале су трибину на тему „Превенција рака грлића материце и вакцинација против рака грлића материце“ у здравственој амбуланти у Змајеву. Широм света,...


Опширније

Проф. др Весна Копитовић обишла Општу болницу у Кикинди

Кикинда , 08. октобар 2013.

Покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију проф. др Весна Копитовић, обишла је Општу болницу у Кикинди и одељења за полуинтензивну и интензивну негу, за које је Покрајински секретаријат за здравство издвојио 5.100.000,00 динара, за набавку 19 нових кревета.

„...


Опширније

Обележавање Дечије недеље

Нови Сад , 07. октобар 2013.

Дечија недеља oве године посебну пажњу посвећује стварању позитивне климе за рађање и пружању подршке развоју модела одговорног родитељства, у складу са релевантним међународним и националним документима и позитивним прописима. Стога Програм активности обележавања Дечије недеље у 2013. години...


Опширније

Отворен реновиран и опремљен хируршки блок Клинике за стоматологију Војводине

Нови Сад , 02. октобар 2013.

Покрајинска секретарка за здравство, социјалну политику и демографију проф. др Весна Копитовић, отворила је комплетно реновиран и опремљен хируршки блок Клинике за стоматологију Војводине.

Клиника за стоматологију Војводине је здравствена установа која у континуитету пружа здравствене...


Опширније

Покрајина улаже у санацију дворишних стаза у Геронтолошком центру у Врбасу

Нови Сад , 01. октобар 2013.

Поводом обележавања 1. октобра – Међународног дана старих и десетогодишњице оснивања Геронтолошког центра у Врбасу, подсекретар у Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију Новка Мојић и председник Општине Врбас Милан Станимировић присуствовали су програму...


Опширније

Влада Војводине финансијски подржала акредитацију здравствених установа у Војводини

Нови Сад , 30. септембар 2013.

„Покрајински секретаријат за здравсто, социјалну политику и демографију подржаo je спровођење процеса оцењивања квалитета рада установа здравствене заштите, а Влада Вojводине је донела одлуку да финансијски помогне процес акредитовања 15 здравствених установа. Укупан износ трошкова поступка...


Опширније

Весна Копитовић: Едукација и сарадња су кључ успеха реформе социјалне заштите

Нови Сад , 30. септембар 2013.

За успешан развој социјалне заштите у Војводини неопходно је учешће свих који раде у овој области у дефинисању реформе, организовању система социјалне заштите у складу са прописима Европске уније и Агендом 20 20, отварање могућности за коришћење доступних европских фондова и стручно...


Опширније

Превентивни прегледи су шанса за дужи живот

Нови Сад , 30. септембар 2013.

Проф. др Весна Копитовић, покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију посетила је Амбуланту у Куцури где је, поводом Светског дана срца, одржана акција бесплатних здравствених прегледа са посебним акцентом на промоцију здравих стилова живота у служби, пре свега,...


Опширније

Отворен 4. Балкански конгрес артроскопије

Нови Сад , 26. септембар 2013.

Проф. др Весна Копитовић, покрајинскa секретарka за здравство, социјалну политику и демографију данас је отворила 4. Балкански конгрес артроскопије, спортске трауматологије и хирургије, који се одржава у Новом Саду од 26. до 28. септембра 2013. године. Покровитељ Конгреса је ЕССКА (Европско...


Опширније

Проф. др Весна Копитовић пустила у рад савремен апарат за „еx tempore“ дијагностику у Општој болници у Сремској Митровици

Нови Сад , 24. септембар 2013.

Покрајинска секретарка за здравство, социјалну политику и демографију проф. др Весна Копитовић посетила је Општу болницу у Сремској Митровици, где је пустила у рад савремени апарат за „еx tempore“ анализу који се користи у дијагностичке сврхе.
„На основу регуларног конкурса, расписаног ове...


Опширније

Pages


Информације


Проф. др Зоран Гојковић
021/487-43-85
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
zoran.gojkovic@vojvodina.gov.rs
http://www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Мирјана Јанузовић
mirjana.januzovic@vojvodina.gov.rs
021/487-4508

Проф. др Зоран Гојковић


Покрајински секретар за здравство

Проф. др Зоран Гојковић рођен је 1972. године у Лозници.

Основну школу, средњу медицинску и медицински факултет завршио је у Новом Саду 1996. године.

Специјализацију из ортопедске хирургије и трауматологије започео је на Клиници за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине, а специјалистички испит положио 2003. године.

Као специјалиста, начелник је оперативног одељења Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију КЦВ.

У ортопедији се првенствено бави артропластичним процедурама.

Током каријере усавршавао се у Енглеској, Аустрији, Немачкој, Француској и Турској. Учествовао је у изради више научних радова и пројеката као аутор и коаутор. Од 2001. године запослен је на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду, прво као сарадник у настави, потом као асистент, а данас је у звању професора на предмету Хирургија.

Докторирао је на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду из области артропластичних процедура.

Говори енглески језик.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs