Покрајински секретаријат за здравство


Покрајински секретаријат за здравство, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области здравства, који се односе на припрему аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: уређују питања од покрајинског значаја у здравству и здравственом осигурању и унапређују заштита здравља, здравствена и фармацеутска служба на територији АП Војводине; утврђују мере за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за грађане на територији АП Војводине, као и мере за обезбеђивање и спровођење делатности у области јавног здравља од интереса за грађане АП Војводине; доносе посебни програми здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за АП Војводину, а за које није донет посебан програм здравствене заштите на републичком нивоу; доноси посебан програм из области јавног здравља за територију АП Војводине; оснивају здравствене установе (опште болнице, специјалне болнице, клинике, институти, клинички центар, завод односно институт за јавно здравље, завод за трансфузију крви и завод за антирабичну заштиту) и врше оснивачка права над њима; предлаже план мреже здравствених установа за територију АП Војводине; даје мишљење о укидању, спајању и подели здравствених установа чији је оснивач АП Војводина; утврђују недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена у здравственој установи чији је оснивач; утврђују недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена здравствених установа и приватне праксе на територији АП Војводине за време епидемије и отклањања последица проузрокованих елементарним и другим већим непогодама и ванредним приликама на територији АП Војводине; утврђује минимум процеса рада за време штрајка здравствених установа на територији АП Војводине; оснива Здравствени савет Војводине и Етички одбор Војводине; предлаже директор Покрајинског завода за здравствено осигурање и доносе мере за обезбеђивање и спровођење делатности у области јавног здравља од интереса за грађане АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе, врши надзор и прати спровођење прописа из става 1. овог члана. У области свог делокруга, прати и помаже рад здравствених установа чији су оснивачи органи АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство даје предлог министру надлежном за послове здравља за утврђивање броја приправника у здравственим установама са седиштем на територији АП Војводине, које су здравствене установе дужне да приме за обављање приправничког стажа на годишњем нивоу; даје предлог министру надлежном за послове здравља за план развоја кадра у здравству за установе које се налазе на територији АП Војводине; даје предлог министру надлежном за послове здравља за утврђивање референтних здравствених установа за поједине области здравствене делатности на територији АП Војводине; даје мишљење на предлог за добијање назива примаријус за докторе медицине, докторе стоматологије и дипломиране фармацеуте с територије АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство сарађује с хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима у области здравства, формира базе података из области здравства, прати рад здравствене службе на територији АП Војводине. Покрајински секретаријат за здравство у области санитарног надзора, у складу са законом, обавља поверене послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине. Доноси решење о одређивању зона санитарне заштите изворишта на територији АП Војводине. Покрајински секретаријат за здравство обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Др Копитовић: здрава исхрана и физичка активност спречавају остеопорозу

Нови Сад , 02. април 2013.

Нови Сад, 2. април 2013. године - Проф. др Весна Копитовић, покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију угостила је новинаре на радном доручку у згради Владе АП Војводине. Гости на доручку биле су и...


Опширније

Противзаконито именовање в.д. директора Покрајинског фонда за здравствено осигурање

Нови Сад , 02. април 2013.

Нови Сад, 2. април 2013. године - Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање поништио је јавни конкурс и именовао је, мимо законом предвиђене процедуре, в.д. директора Покрајинског фонда за здравствено осигурање.На овај начин, Управни одбор Републичког фонда...


Опширније

Симпозијум главних сестара-техничара Војводине

Нови Сад , 29. март 2013.

Нови Сад, 29. март 2013. године - Помоћник покрајинског секретара за здравство, социјалну политику и демографију мсц. др Данијела Станковић Баричак отворила је Четврти симпозијум главних сестара-техничара Војводине, који се одржава у пословној згради „НИС" Гаспром њефт у Новом...


Опширније

Прорадио мамограф у обновљеном Дому здравља у Темерину

Нови Сад , 21. март 2013.

Нови Сад/Темерин, 20. март 2013. године - Поводом обележавања првог Националног дана борбе против рака дојке, у Темерину је отворен обновљен простор РТГ службе Дома здравља. После реновирања, омогућено је да РТГ служба фунционише по највишим стандардима на 150 квадратних метара...


Опширније

Покрајина уложила 55 милиона динара у Геронтолошком центру у Суботици

Нови Сад , 20. март 2013.

Нови Сад, 19. март 2013. године - Прим. др Радован Латиновић, заменик покрајинског секретара за здравство, социјалну политику и демографију посетио је Геронтолошки центар у Суботици након чега је у изјави за медије рекао да је затекао изузетну, радну атмосферу и насмејане људе. „...


Опширније

Потребан јединствен систем трансплантације органа

Зрењанин , 05. март 2013.

Нови Сад, 5. март 2013. године - У Влади Војводине, одржан је други у низу састанака који су посвећени програмима трансплантације органа и улози здравствених установа у покрајини. Састанак су организовали Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију,...


Опширније

Весна Копитовић на ''Базару здравља'' у Турији

Нови Сад , 02. фебруар 2013.

Турија/Нови Сад, 2. фебруар 2013. године - Покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију проф. др Весна Копитовић данас је отворила „Базар здравља" у Турији. „Под покровитељством Покрајинског секретариајта за здравство, социјалну политику и демографију, од...


Опширније

Pages


Информације


Проф. др Зоран Гојковић
021/487-43-85
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
zoran.gojkovic@vojvodina.gov.rs
http://www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Мирјана Јанузовић
mirjana.januzovic@vojvodina.gov.rs
021/487-4508

Проф. др Зоран Гојковић


Покрајински секретар за здравство

Проф. др Зоран Гојковић рођен је 1972. године у Лозници.

Основну школу, средњу медицинску и медицински факултет завршио је у Новом Саду 1996. године.

Специјализацију из ортопедске хирургије и трауматологије започео је на Клиници за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине, а специјалистички испит положио 2003. године.

Као специјалиста, начелник је оперативног одељења Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију КЦВ.

У ортопедији се првенствено бави артропластичним процедурама.

Током каријере усавршавао се у Енглеској, Аустрији, Немачкој, Француској и Турској. Учествовао је у изради више научних радова и пројеката као аутор и коаутор. Од 2001. године запослен је на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду, прво као сарадник у настави, потом као асистент, а данас је у звању професора на предмету Хирургија.

Докторирао је на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду из области артропластичних процедура.

Говори енглески језик.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs