Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу


Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области регионалног развоја, а који се односе на припремање аката за Скупштину и Покрајинску владу којима се: уређује и обезбеђује равномерни регионални развој, оснивају организације које се баве успостављањем равномерног регионалног развоја и врше оснивачка права над њима; утврђују и доносе стратешка и друга документа регионалног развоја.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу прати спровођење програма, мера и активности за равномерни регионални развој; предлаже једног члана тендерске и аукцијске комисије када је субјект приватизације с територије АП Војводине; учествује у припреми стратешких докумената и акционих планова којима се утврђују начела, циљеви и приоритети развоја електронских комуникација у Републици Србији; учествује у доношењу плана намене радиофреквенцијских опсега и плана расподеле радио-фреквенција; учествује у утврђивању начина коришћења преосталог опсега радио-фреквенција намењених земаљској дигиталној радиодифузији, као и пружању широкопојасних сервиса (дигитална дивиденда).

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом, Статутом и у оквиру спољне политике Републике Србије, обавља послове покрајинске управе који се односе на међурегионалну сарадњу и одржавање односа АП Војводине са одговарајућим територијалним заједницама других држава; иницирање и одржавање чланства у европским и светским удружењима региона; припрему, закључивање и праћење спровођења споразума са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему посета представника територијалних заједница и других облика аутономије других држава; припрему учешћа представника АП Војводине на конференцијама европских и светских удружења региона; израду, прикупљање, чување и објављивање информација о сарадњи са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему извештаја и информација и предлагање програма и планова развоја из свог делокруга; координацију активности свих покрајинских органа управе у процесу програмирања инструмената Европске уније; стварање услова за реализацију пројеката који се финансирају из фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; учешће у припреми и спровођењу макрорегионалних стратегија; учешће у образовању посебних јединица у оквиру дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије, у складу са законом, која ће представљати и унапређивати привредне, образовне и туристичке капацитете АП Војводине; праћење остваривања дипломатских и конзуларних активности на територији АП Војводине; учешће о старању о равномерном развоју на територији АП Војводине, у складу са законом.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области локалне самоуправе који се односе на: припрему предлога аката за Покрајинску владу којима се Влади Републике Србије предлаже распуштање скупштине јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине; припрему извештаја и информација за Покрајинску владу и Скупштину и предлагање програма и планова развоја из делокруга секретаријата; давање претходне сагласности скупштини јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине, приликом утврђивања празника и одлучивања о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији јединице локалне самоуправе; усмеравање и подршку јединицама локалне самоуправе и месне самоуправе у обезбеђивању законитости и ефикасности рада; усклађивање и подстицај сарадње АП Војводине и јединица локалне самоуправе на њеној територији у области изградње ефикасне и савремене локалне самоуправе; предлагање и подржавање мера у области изградње система локалне самоуправе, међуопштинског повезивања, уједначавања капацитета и модернизације рада локалне администрације; праћење остваривања месне самоуправе у јединицама локалне самоуправе у Војводини, као и других облика непосредног учешћа грађана у доношењу одлука на локалном нивоу; давање стручних правних и саветодавних мишљења у вези с применом закона и других прописа који су од непосредног утицаја на развој и остваривање локалне самоуправе и за рад органа јединице локалне самоуправе; покретање поступка за оцену уставности и законитости статута, или других општих аката јединице локалне самоуправе ако секретаријат сматра да тај пропис није у сагласности с покрајинским прописом; контролу усклађености општих аката органа јединице локалне самоуправе с њеним статутом, предузимање мера и пружање стручне помоћи у њеном спровођењу; контролу усаглашености појединачног акта против којег није обезбеђена судска заштита, са законом или општим актом јединице локалне самоуправе и предузимање одговарајућих мера; праћење примене прописа о непосредном учешћу грађана у остваривању локалне самоуправе; праћење поступка и процедуре спровођења локалних избора.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа у областима из свог делокруга; прати рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Бранислав Бугарски примио професора Ерхарда Бусека

Нови Сад , 13. новембар 2012.

Нови Сад, 13. новембар 2012. - Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски разговарао је данас у Влади Војводине са бившим координатором Пакта за стабилност југоисточне Европе Ерхардом Бусеком. Разговору су присуствовали ректор...


Опширније

Нове могућности за сарадњу између Војводине и Данске

Нови Сад , 06. новембар 2012.

Нови Сад, 6. новембар 2012. године - Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски учествује на дводневном форуму „Мост-Броен" који је у данском граду Вејле окупио представнике данских привредника заинтересованих да успоставе интензивнију...


Опширније

Бранислав Бугарски сусрео се са данским министром за Европу Николајем Ваменом

Нови Сад , 06. новембар 2012.

Нови Сад, 6. новембар 2012. - Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски разговарао је у Вејлеу са данским министром за Европу Николајем Ваменом, у оквиру иницијативе за промоцију привредне и културне сарадње између Данске и Србије, Босне...


Опширније

Бранислав Бугарски сусрео се са данским министром за Европу Николајем Ваменом

Нови Сад , 06. новембар 2012.

Нови Сад, 6. новембар 2012. - Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски разговарао је у Вејлеу са данским министром за Европу Николајем Ваменом, у оквиру иницијативе за промоцију привредне и културне сарадње између Данске и Србије, Босне...


Опширније

Нове могућности за сарадњу између Војводине и Данске

Нови Сад , 06. новембар 2012.

Нови Сад, 6. новембар 2012. - Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски учествује на дводневном форуму „Мост-Броен" који је у данском граду Вејле окупио представнике данских привредника заинтересованих да успоставе интензивнију сарадњу...


Опширније

Председник Пајтић примио делегацију Свекинеске народне политичке консултативне конференције

Нови Сад , 02. новембар 2012.

Нови Сад, 2. новембар 2012. године - Председник Владе Војводине, др Бојан Пајтић, примио је данас вишечлану делегацију Свекинеске народне политичке консултативне конференције. Делегацију која борави у вишедневној званичној посети Републици Србији, предводи потпредседница...


Опширније

Бранислав Бугарски посетиће Данску

Нови Сад , 02. новембар 2012.

Нови Сад, 2. новембар 2012. - Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски боравиће у дводневној посети у граду Вејле у Данској, 5. и 6. новембра, поводом промоције на пољу економије, иновативних пројеката и културе између Србије, Босне и...


Опширније

Посета делегације немачке Покрајине Хесен Влади Војводине

Нови Сад , 26. октобар 2012.

Нови Сад, 26. октобар 2012. -  Председник Владе АП Војводине др Бојан Пајтић примио је данас делегацију немачке савезне Покрајине Хесен, коју предводи Јерг Уве Хан, заменик председника покрајинске Владе и државни министар за правду, интеграције и...


Опширније

Јачање сарадње у области енергетике са партнерима из Финске

Нови Сад , 25. октобар 2012.

Нови Сад, 25. октобар 2012. године - Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски и покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин примили су данас, у Влади Војводине, амбасадора Финске...


Опширније

Отворени дијалог између Владе Војводине и страних инвеститора у Војводини

Нови Сад , 24. октобар 2012.

Нови Сад, 24. октобар 2012. - Састанак председника Владе Војводине др Бојана Пајтића и чланова Покрајинске владе са представницима око 100 најважнијих страних компанија у Војводини и данас је био прилика да се изнесу чврсте амбиције Владе Војводине за привлачење нових страних...


Опширније

Pages


Информације


Огњен Бјелић
021/487-4586
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
ognjen.bjelic@vojvodina.gov.rs
http://www.region.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Александар Прекодравац
aleksandar.prekodravac@vojvodina.gov.rs
021/487-4824

Огњен Бјелић


Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Скупштина Аутономне покрајине Војводине изабрала је 20. јуна 2016. године на трећој седници, нову Покрајинску владу. На место покрајинског секретара за регионални развој и међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу изабран је Огњен Бјелић.

Рођен је 10. марта 1979. године у Суботици. Завршио је Економски факултет у Новом Саду, смер за финансије и рачуноводство.

Био је запослен на Новосадском сајму као менаџер пројеката, између 2004. и 2007. године, а у периоду од 2007. до 2016. године се бавио управљањем развојним пројектима на локалном и регионалном нивоу у Републици Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини и Хрватској. Саветник министра за регионални развој и локалну самоуправу био је 2013. и 2014. године. Члан је Српске напредне странке.

Говори енглески језик и ожењен је.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs