Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу


Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области регионалног развоја, а који се односе на припремање аката за Скупштину и Покрајинску владу којима се: уређује и обезбеђује равномерни регионални развој, оснивају организације које се баве успостављањем равномерног регионалног развоја и врше оснивачка права над њима; утврђују и доносе стратешка и друга документа регионалног развоја.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу прати спровођење програма, мера и активности за равномерни регионални развој; предлаже једног члана тендерске и аукцијске комисије када је субјект приватизације с територије АП Војводине; учествује у припреми стратешких докумената и акционих планова којима се утврђују начела, циљеви и приоритети развоја електронских комуникација у Републици Србији; учествује у доношењу плана намене радиофреквенцијских опсега и плана расподеле радио-фреквенција; учествује у утврђивању начина коришћења преосталог опсега радио-фреквенција намењених земаљској дигиталној радиодифузији, као и пружању широкопојасних сервиса (дигитална дивиденда).

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом, Статутом и у оквиру спољне политике Републике Србије, обавља послове покрајинске управе који се односе на међурегионалну сарадњу и одржавање односа АП Војводине са одговарајућим територијалним заједницама других држава; иницирање и одржавање чланства у европским и светским удружењима региона; припрему, закључивање и праћење спровођења споразума са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему посета представника територијалних заједница и других облика аутономије других држава; припрему учешћа представника АП Војводине на конференцијама европских и светских удружења региона; израду, прикупљање, чување и објављивање информација о сарадњи са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему извештаја и информација и предлагање програма и планова развоја из свог делокруга; координацију активности свих покрајинских органа управе у процесу програмирања инструмената Европске уније; стварање услова за реализацију пројеката који се финансирају из фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; учешће у припреми и спровођењу макрорегионалних стратегија; учешће у образовању посебних јединица у оквиру дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије, у складу са законом, која ће представљати и унапређивати привредне, образовне и туристичке капацитете АП Војводине; праћење остваривања дипломатских и конзуларних активности на територији АП Војводине; учешће о старању о равномерном развоју на територији АП Војводине, у складу са законом.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области локалне самоуправе који се односе на: припрему предлога аката за Покрајинску владу којима се Влади Републике Србије предлаже распуштање скупштине јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине; припрему извештаја и информација за Покрајинску владу и Скупштину и предлагање програма и планова развоја из делокруга секретаријата; давање претходне сагласности скупштини јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине, приликом утврђивања празника и одлучивања о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији јединице локалне самоуправе; усмеравање и подршку јединицама локалне самоуправе и месне самоуправе у обезбеђивању законитости и ефикасности рада; усклађивање и подстицај сарадње АП Војводине и јединица локалне самоуправе на њеној територији у области изградње ефикасне и савремене локалне самоуправе; предлагање и подржавање мера у области изградње система локалне самоуправе, међуопштинског повезивања, уједначавања капацитета и модернизације рада локалне администрације; праћење остваривања месне самоуправе у јединицама локалне самоуправе у Војводини, као и других облика непосредног учешћа грађана у доношењу одлука на локалном нивоу; давање стручних правних и саветодавних мишљења у вези с применом закона и других прописа који су од непосредног утицаја на развој и остваривање локалне самоуправе и за рад органа јединице локалне самоуправе; покретање поступка за оцену уставности и законитости статута, или других општих аката јединице локалне самоуправе ако секретаријат сматра да тај пропис није у сагласности с покрајинским прописом; контролу усклађености општих аката органа јединице локалне самоуправе с њеним статутом, предузимање мера и пружање стручне помоћи у њеном спровођењу; контролу усаглашености појединачног акта против којег није обезбеђена судска заштита, са законом или општим актом јединице локалне самоуправе и предузимање одговарајућих мера; праћење примене прописа о непосредном учешћу грађана у остваривању локалне самоуправе; праћење поступка и процедуре спровођења локалних избора.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа у областима из свог делокруга; прати рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Бојан Пајтић отворио Међународни сајам ''ИнвестЕxпо''

Нови Сад , 23. октобар 2012.

Нови Сад, 23. октобар 2012. године - Председник Владе Војводине др Бојан Пајтић отворио је данас седми по реду Међународни сајам „ИнвестЕxпо", у оквиру којег се одржавају Сајам инвестиција и Дани енергетике, и по први пут Дунавски бизнис форум. Овај значајни пословни догађај, који...


Опширније

Председник Владе Војводине др Бојан Пајтић отворио Први дунавски бизнис форум

Нови Сад , 23. октобар 2012.

Нови Сад, 23. октобар 2012. године -  Данас је на Новосадском сајму, у оквиру 7. међународног сајма инвестиција "ИнвестЕxпо", започео са радом Први дунавски бизнис форум. Инспирисан је Дунавском стратегијом, коју је сачинила Европска комисија са циљем да се у ширем региону који...


Опширније

Бранислав Бугарски састао се са премијером Зеничко-добојског кантона

Нови Сад , 23. октобар 2012.

Нови Сад, 23. октобар 2012. године - Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски састао се данас са премијером Зеничко-добојског кантона Фикретом Плевљаком. Састанку у Влади Војводине су присуствовали и Раиф Сеферовиц, министар...


Опширније

Конференција за новинаре поводом отварања Првог Дунавског бизнис форума

Нови Сад , 22. октобар 2012.

Нови Сад, 22.  октобар 2012. године - Први Дунавски бизнис форум биће одржан 23. и 24. октобра у Мастер центру  Новосадског сајма као део Сајма инвестиција, најавили су данас у Влади Војводине  покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова, Мирослав Васин и ...


Опширније

Подршка општинама за учешће на Сајму ''Инвестеxпо''

Нови Сад , 20. октобар 2012.

Нови Сад, 19. октобар 2012. године - Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски потписао је данас уговоре о суфинасирању учешћа локалних самоуправа из Војводине на Сајму инвестиција и некретнина „Инвестеxпо 2012", који ће се одржати од...


Опширније

Председник Владе Војводине др Бојан Пајтић примио амбасадора Грчке Димостениса Стоидиса

Нови Сад , 15. октобар 2012.

Нови Сад, 15. октобар 2012. године - Председник Владе Војводине др Бојан Пајтић примио је данас амбасадора Грчке у Београду, Његову екселенцију Димостениса Стоидиса. У разговору су истакнути пријатељски односи Србије и Војводине и Грчке, као и традиционално добра...


Опширније

Бранислав Бугарски отворио Сајам организација цивилног друштва

Нови Сад , 12. октобар 2012.

Нови Сад, 12. октобар 2012. - Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски отворио је данас Сајам организација цивилног друштва Војводине у Дунавској улици у Новом Саду. Како је овом приликом рекао покрајински секретар Бранислав Бугарски...


Опширније

Председник Пајтић састао се у Бриселу са потпредседником Владе Краљевине Белгије

Нови Сад , 09. октобар 2012.

Брисел/Нови Сад, 10. октобар 2012. године  - Председник Владе АП Војводине др Бојан Пајтић, који предводи делегацију Владе АП Војводине на манифестацији „Опен Даyс 2012", која се одржава у Бриселу у организацији Директората за регионалну политику Европске комисије и Комитета...


Опширније

Отворена Канцеларија за локални економски развој у Врбасу

Нови Сад , 04. октобар 2012.

Нови Сад, 4. октобар 2012. - Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски присуствовао је јуче отварању Канцеларије за локални економски развој Општине Врбас.Отварајући просторије Канцеларије, секретар Бранислав Бугарски је истакао да...


Опширније

Конференција о механизмима за унапређење рада локалних самоуправа

Нови Сад , 03. октобар 2012.

Нови Сад, 3. октобар 2012.  године  -  Као Влада Војводине, ми смо поставили неколико приоритета који су нам важни за унапређење рада локалне самоуправе. То је да локална самоуправа постане квалитетан  сервис грађана. Данашњи скуп управо треба да представи један такав концепт,...


Опширније

Pages


Информације


Огњен Бјелић
021/487-4586
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
ognjen.bjelic@vojvodina.gov.rs
http://www.region.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Александар Прекодравац
aleksandar.prekodravac@vojvodina.gov.rs
021/487-4824

Огњен Бјелић


Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Скупштина Аутономне покрајине Војводине изабрала је 20. јуна 2016. године на трећој седници, нову Покрајинску владу. На место покрајинског секретара за регионални развој и међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу изабран је Огњен Бјелић.

Рођен је 10. марта 1979. године у Суботици. Завршио је Економски факултет у Новом Саду, смер за финансије и рачуноводство.

Био је запослен на Новосадском сајму као менаџер пројеката, између 2004. и 2007. године, а у периоду од 2007. до 2016. године се бавио управљањем развојним пројектима на локалном и регионалном нивоу у Републици Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини и Хрватској. Саветник министра за регионални развој и локалну самоуправу био је 2013. и 2014. године. Члан је Српске напредне странке.

Говори енглески језик и ожењен је.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs