Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу


Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области регионалног развоја, а који се односе на припремање аката за Скупштину и Покрајинску владу којима се: уређује и обезбеђује равномерни регионални развој, оснивају организације које се баве успостављањем равномерног регионалног развоја и врше оснивачка права над њима; утврђују и доносе стратешка и друга документа регионалног развоја.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу прати спровођење програма, мера и активности за равномерни регионални развој; предлаже једног члана тендерске и аукцијске комисије када је субјект приватизације с територије АП Војводине; учествује у припреми стратешких докумената и акционих планова којима се утврђују начела, циљеви и приоритети развоја електронских комуникација у Републици Србији; учествује у доношењу плана намене радиофреквенцијских опсега и плана расподеле радио-фреквенција; учествује у утврђивању начина коришћења преосталог опсега радио-фреквенција намењених земаљској дигиталној радиодифузији, као и пружању широкопојасних сервиса (дигитална дивиденда).

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом, Статутом и у оквиру спољне политике Републике Србије, обавља послове покрајинске управе који се односе на међурегионалну сарадњу и одржавање односа АП Војводине са одговарајућим територијалним заједницама других држава; иницирање и одржавање чланства у европским и светским удружењима региона; припрему, закључивање и праћење спровођења споразума са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему посета представника територијалних заједница и других облика аутономије других држава; припрему учешћа представника АП Војводине на конференцијама европских и светских удружења региона; израду, прикупљање, чување и објављивање информација о сарадњи са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему извештаја и информација и предлагање програма и планова развоја из свог делокруга; координацију активности свих покрајинских органа управе у процесу програмирања инструмената Европске уније; стварање услова за реализацију пројеката који се финансирају из фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; учешће у припреми и спровођењу макрорегионалних стратегија; учешће у образовању посебних јединица у оквиру дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије, у складу са законом, која ће представљати и унапређивати привредне, образовне и туристичке капацитете АП Војводине; праћење остваривања дипломатских и конзуларних активности на територији АП Војводине; учешће о старању о равномерном развоју на територији АП Војводине, у складу са законом.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области локалне самоуправе који се односе на: припрему предлога аката за Покрајинску владу којима се Влади Републике Србије предлаже распуштање скупштине јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине; припрему извештаја и информација за Покрајинску владу и Скупштину и предлагање програма и планова развоја из делокруга секретаријата; давање претходне сагласности скупштини јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине, приликом утврђивања празника и одлучивања о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији јединице локалне самоуправе; усмеравање и подршку јединицама локалне самоуправе и месне самоуправе у обезбеђивању законитости и ефикасности рада; усклађивање и подстицај сарадње АП Војводине и јединица локалне самоуправе на њеној територији у области изградње ефикасне и савремене локалне самоуправе; предлагање и подржавање мера у области изградње система локалне самоуправе, међуопштинског повезивања, уједначавања капацитета и модернизације рада локалне администрације; праћење остваривања месне самоуправе у јединицама локалне самоуправе у Војводини, као и других облика непосредног учешћа грађана у доношењу одлука на локалном нивоу; давање стручних правних и саветодавних мишљења у вези с применом закона и других прописа који су од непосредног утицаја на развој и остваривање локалне самоуправе и за рад органа јединице локалне самоуправе; покретање поступка за оцену уставности и законитости статута, или других општих аката јединице локалне самоуправе ако секретаријат сматра да тај пропис није у сагласности с покрајинским прописом; контролу усклађености општих аката органа јединице локалне самоуправе с њеним статутом, предузимање мера и пружање стручне помоћи у њеном спровођењу; контролу усаглашености појединачног акта против којег није обезбеђена судска заштита, са законом или општим актом јединице локалне самоуправе и предузимање одговарајућих мера; праћење примене прописа о непосредном учешћу грађана у остваривању локалне самоуправе; праћење поступка и процедуре спровођења локалних избора.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа у областима из свог делокруга; прати рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Пријем за делегацију из НР Кине у Влади Војводине

Нови Сад , 24. септембар 2012.

Нови Сад, 24. септембар 2012. године - Потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за науку и технолошки развој проф. др Драгослав Петровић, примио је данас државну делегацију из НР Кине, из Провинције чилин, коју је предводио секретар Сталног комитета Народне...


Опширније

Са 4. седнице Скупштине АП Војводине

Нови Сад , 20. септембар 2012.

Нови Сад, 20. септембар 2012. - На данашњој, 4. седници Скупштине АП Војводине, којом је председавао председник Иштван Пастор, усвојен је Завршни рачун буџета АП Војводине, са Извештајем о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2011. године, о којој је...


Опширније

Делегација Владе Војводине посетила Зеничко-добојски кантон

Нови Сад , 14. септембар 2012.

Нови Сад, 14. септембар 2012. - Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски и генерални директор Новосадског сајма Горан Васић, као чланови делегације АП Војводине, били су 13. септембра 2012. године у радној посети Зеничко-добојском...


Опширније

Бугарски: Споразме о сарадњи испунити конкретним садржајем

Нови Сад , 11. септембар 2012.

Нови Сад, 11. септембар 2012. године - Велики број међурегионалних споразума о сарадњи које су Скупштина и Влада АП Војводине потписале са европским регијама потребно је испунити конкретним садржајем и то је једна од главних улога Покрајинског секретаријата за...


Опширније

Парламентарна делегација немачке покрајине Тирингије посетила Скупштину АП Војводине

Нови Сад , 05. септембар 2012.

Нови Сад, 5. септембар 2011. године - Парламентарна делегација Тирингије посетила је данас Скупштину АП Војводине, а потпредседник покрајинског парламента Миливој Вребалов упознао је посланике из ове немачке покрајине са специфичностима и потенцијалима Војводине, као модерне...


Опширније

Бранислав Бугарски примио делегацију немачке покрајине Тирингије

Нови Сад , 05. септембар 2012.

Нови Сад, 5. септембар 2012. године - Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски, примио је данас делегацију покрајинског парламента Тирингије из Савезне Републике Немачке, која борави у посети Србији и Аутономној покрајини Војводини. У...


Опширније

Мирослав Васин и Бранислав Бугарски одржали конференцију за медије поводом оптужби Велимира Илића

Нови Сад , 03. септембар 2012.

Нови Сад, 3. септембар 2012. године - Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин и покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски, одржали су данас у Влади Војводине конференцију за медије посвећену...


Опширније

Бојан Пајтић примио генералну конзулку Хрватске Љерку Алајбег

Нови Сад , 30. август 2012.

Нови Сад, 30. август 2012. - Председник Владе АП Војводине др Бојан Пајтић примио је у опроштајну посету генералну конзулку Републике Хрватске Љерку Алајбег.
- За скоро пет година рада на челу конзулата у Суботици, у Војводини је успостављена изванредна сарадња са свим...


Опширније

Председник Владе Војводине Бојан Пајтић примио амбасадорку Кипра Нафсику Крусти

Нови Сад , 30. август 2012.

Нови Сад, 30. август 2012. године -  Председник Владе АП Војводине др Бојан Пајтић  примио је амбасадорку Кипра њ.е.  Нафсику Крусти, која је први пут у званичној посети Војводини.Председник Владе Војводине и амбасадорка Кипра су констатовали да су политички односи Србије и Кипра...


Опширније

Саопштење са седнице Владе АП Војводине

Нови Сад , 29. август 2012.

Нови Сад, 29. август 2012. године - Влада АП Војводине је на данашњој седници, којом је председавао потпредседник Владе и покрајински секретар за науку и технолошки развој проф. др Драгослав Петровић, усвојила Извештај о пословању Фонда за подршку инвестиција у Војводини - ВИП...


Опширније

Pages


Информације


Огњен Бјелић
021/487-4586
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
ognjen.bjelic@vojvodina.gov.rs
http://www.region.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Александар Прекодравац
aleksandar.prekodravac@vojvodina.gov.rs
021/487-4824

Огњен Бјелић


Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Скупштина Аутономне покрајине Војводине изабрала је 20. јуна 2016. године на трећој седници, нову Покрајинску владу. На место покрајинског секретара за регионални развој и међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу изабран је Огњен Бјелић.

Рођен је 10. марта 1979. године у Суботици. Завршио је Економски факултет у Новом Саду, смер за финансије и рачуноводство.

Био је запослен на Новосадском сајму као менаџер пројеката, између 2004. и 2007. године, а у периоду од 2007. до 2016. године се бавио управљањем развојним пројектима на локалном и регионалном нивоу у Републици Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини и Хрватској. Саветник министра за регионални развој и локалну самоуправу био је 2013. и 2014. године. Члан је Српске напредне странке.

Говори енглески језик и ожењен је.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs