Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу


Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области регионалног развоја, а који се односе на припремање аката за Скупштину и Покрајинску владу којима се: уређује и обезбеђује равномерни регионални развој, оснивају организације које се баве успостављањем равномерног регионалног развоја и врше оснивачка права над њима; утврђују и доносе стратешка и друга документа регионалног развоја.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу прати спровођење програма, мера и активности за равномерни регионални развој; предлаже једног члана тендерске и аукцијске комисије када је субјект приватизације с територије АП Војводине; учествује у припреми стратешких докумената и акционих планова којима се утврђују начела, циљеви и приоритети развоја електронских комуникација у Републици Србији; учествује у доношењу плана намене радиофреквенцијских опсега и плана расподеле радио-фреквенција; учествује у утврђивању начина коришћења преосталог опсега радио-фреквенција намењених земаљској дигиталној радиодифузији, као и пружању широкопојасних сервиса (дигитална дивиденда).

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом, Статутом и у оквиру спољне политике Републике Србије, обавља послове покрајинске управе који се односе на међурегионалну сарадњу и одржавање односа АП Војводине са одговарајућим територијалним заједницама других држава; иницирање и одржавање чланства у европским и светским удружењима региона; припрему, закључивање и праћење спровођења споразума са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему посета представника територијалних заједница и других облика аутономије других држава; припрему учешћа представника АП Војводине на конференцијама европских и светских удружења региона; израду, прикупљање, чување и објављивање информација о сарадњи са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему извештаја и информација и предлагање програма и планова развоја из свог делокруга; координацију активности свих покрајинских органа управе у процесу програмирања инструмената Европске уније; стварање услова за реализацију пројеката који се финансирају из фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; учешће у припреми и спровођењу макрорегионалних стратегија; учешће у образовању посебних јединица у оквиру дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије, у складу са законом, која ће представљати и унапређивати привредне, образовне и туристичке капацитете АП Војводине; праћење остваривања дипломатских и конзуларних активности на територији АП Војводине; учешће о старању о равномерном развоју на територији АП Војводине, у складу са законом.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области локалне самоуправе који се односе на: припрему предлога аката за Покрајинску владу којима се Влади Републике Србије предлаже распуштање скупштине јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине; припрему извештаја и информација за Покрајинску владу и Скупштину и предлагање програма и планова развоја из делокруга секретаријата; давање претходне сагласности скупштини јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине, приликом утврђивања празника и одлучивања о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији јединице локалне самоуправе; усмеравање и подршку јединицама локалне самоуправе и месне самоуправе у обезбеђивању законитости и ефикасности рада; усклађивање и подстицај сарадње АП Војводине и јединица локалне самоуправе на њеној територији у области изградње ефикасне и савремене локалне самоуправе; предлагање и подржавање мера у области изградње система локалне самоуправе, међуопштинског повезивања, уједначавања капацитета и модернизације рада локалне администрације; праћење остваривања месне самоуправе у јединицама локалне самоуправе у Војводини, као и других облика непосредног учешћа грађана у доношењу одлука на локалном нивоу; давање стручних правних и саветодавних мишљења у вези с применом закона и других прописа који су од непосредног утицаја на развој и остваривање локалне самоуправе и за рад органа јединице локалне самоуправе; покретање поступка за оцену уставности и законитости статута, или других општих аката јединице локалне самоуправе ако секретаријат сматра да тај пропис није у сагласности с покрајинским прописом; контролу усклађености општих аката органа јединице локалне самоуправе с њеним статутом, предузимање мера и пружање стручне помоћи у њеном спровођењу; контролу усаглашености појединачног акта против којег није обезбеђена судска заштита, са законом или општим актом јединице локалне самоуправе и предузимање одговарајућих мера; праћење примене прописа о непосредном учешћу грађана у остваривању локалне самоуправе; праћење поступка и процедуре спровођења локалних избора.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа у областима из свог делокруга; прати рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Пето заседање Заједничке комисије за економску сарадњу Републике Србије и Републике Мађарске

Нови Сад , 22. новембар 2010.

Нови Сад, 22. новембар - Хармонизација заједничког економског развоја и савладавање последица економске кризе део су приоритета на путу јачања даље привредне сарадње између Републике Србије и Републике Мађарске - истакао је председник Владе Војводине др Бојан Пајтић на отварању...


Опширније

Војводина представила потенцијале на сајму италијанске привреде ''Еxпо Азиенда Италиа'' у Темишвару

, 12. новембар 2010.

"УСрбији су данас политичке прилике стабилне и другачије од оних које су билеприсутне пре 20 година, а покрајинска Влада, заједно са републичким органима,спремна је да организационо, технички и финансијски помогне страниминвеститорима", рекао је потпредседник Владе АП Војводине и...


Опширније

У Инђији отворена највећа Металцинкара на Балкану

Инђија , 02. новембар 2010.

Нови Сад/Инђија, 2. новембар - Највећа Металцинкара на Балкану у вредности од 21 милион евра, свечано је отворена данас у Инђији. Симболичним пресецањем врпце, премијери Словеније и Србије Борут Пахор и др Мирко Цветковић отворили су врата једне од највећих словеначких...


Опширније

ВИП Фонд представио Војводину на највећем светском сајму прехрамбене индустрије СИАЛ 2010.

Зрењанин , 22. октобар 2010.

Нови Сад/Париз,22.октобар- Фонд за подршку инвестиција у Војводини представио је могућности за улагање у пољопривредни и прехрамбени сектор Војводине на највећем светском сајму пољопривреде СИАЛ 2010, који се од 17. до 19. октобра одржао у Паризу. Конференција у организацији ВИП...


Опширније

АП Војводина и Баварска за јачање парламентарне, привредне и универзитетске сарадње

Нови Сад , 21. октобар 2010.

 Нови Сад, 21. октобар - Делегација немачке покрајине Баварске, предвођена министарском за савезна и европска питања Емилијом Милер, разговарала је данас са председником Скупштине АП Војводине Шандором Егерешијем, председником Владе Војводине др Бојаном Пајтићем и градоначелником...


Опширније

Др Бојан Пајтић отворио топионицу ''Сирмиум Стеел'' у Сремској Митровици

Сремска Митровица , 20. октобар 2010.

Сремска Митровица/Нови Сад, 20. октобар - Председник Владе Војводине др Бојан Пајтић пустио је данас у рад топионицу "Сирмиум Стеел", тренутно највећу гринфилд инвестицију у Сремској Митровици. У изградњу и покретање овог постројења италијански инвеститор "СТГ Гроуп", познати...


Опширније

Конференција ВИП Фонда: Инвестициони потенцијали у агробизнис сектору Војводине

Зрењанин , 15. октобар 2010.

Нови Сад, 15. октобар - Фонд за подршку инвестиција у Војводини представиће могућности за улагање у пољопривредни и прехрамбени сектор Војводине на највећем светском сајму пољопривреде СИАЛ 2010, који се од 17. до 19. октобра одржава у Паризу. Конференција у организацији ВИП Фонда под називом „...


Опширније

Злох и Бугарски позвали привреднике из Словачке да инвестирају у Војводини и Србији

Нови Сад , 14. октобар 2010.

Братислава/Нови Сад,14. октобар- Потпредседник Скупштине АП Војводине Мартин Злох и директор ВИП Фонда Бранислав Бугарски учествовали су на  међународном симпозијуму на тему "Србија - инвестициони изазов за словачке привреднике " који организује Словачко-српска трговинска комора...


Опширније

Србија и Војводина позвале инвеститоре из области аутомобилске индустрије

Нови Сад , 17. септембар 2010.

Нови Сад, 17. септембар - Фонд за подршку инвестиција у Војводини (ВИП Фонд) представио је Војводину на Међународном сајму Аутомеханика 2010, који се од 14. до 19. септембра одржава у Франкфурту.
Директор ВИП Фонда Бранислав Бугарски је презентацију инвестиционих потенцијала...


Опширније

У Суботици представљен пројекат прекограничне подршке директним страним инвестицијама

Суботица , 26. август 2010.

 Нови Сад/Суботица, 26. август - Потпредседник војвођанске Владе и покрајински секретар за привреду Иштван Пастор и Бранислав Бугарски директор Фонда за подршку инвестиција у АПВ - ВИП Фонда учествовали су данас на конференцији за медије на којој је представљен пројекта регионалне...


Опширније

Pages


Информације


Огњен Бјелић
021/487-4586
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
ognjen.bjelic@vojvodina.gov.rs
http://www.region.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Александар Прекодравац
aleksandar.prekodravac@vojvodina.gov.rs
021/487-4824

Огњен Бјелић


Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Скупштина Аутономне покрајине Војводине изабрала је 20. јуна 2016. године на трећој седници, нову Покрајинску владу. На место покрајинског секретара за регионални развој и међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу изабран је Огњен Бјелић.

Рођен је 10. марта 1979. године у Суботици. Завршио је Економски факултет у Новом Саду, смер за финансије и рачуноводство.

Био је запослен на Новосадском сајму као менаџер пројеката, између 2004. и 2007. године, а у периоду од 2007. до 2016. године се бавио управљањем развојним пројектима на локалном и регионалном нивоу у Републици Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини и Хрватској. Саветник министра за регионални развој и локалну самоуправу био је 2013. и 2014. године. Члан је Српске напредне странке.

Говори енглески језик и ожењен је.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs