Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу


Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области регионалног развоја, а који се односе на припремање аката за Скупштину и Покрајинску владу којима се: уређује и обезбеђује равномерни регионални развој, оснивају организације које се баве успостављањем равномерног регионалног развоја и врше оснивачка права над њима; утврђују и доносе стратешка и друга документа регионалног развоја.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу прати спровођење програма, мера и активности за равномерни регионални развој; предлаже једног члана тендерске и аукцијске комисије када је субјект приватизације с територије АП Војводине; учествује у припреми стратешких докумената и акционих планова којима се утврђују начела, циљеви и приоритети развоја електронских комуникација у Републици Србији; учествује у доношењу плана намене радиофреквенцијских опсега и плана расподеле радио-фреквенција; учествује у утврђивању начина коришћења преосталог опсега радио-фреквенција намењених земаљској дигиталној радиодифузији, као и пружању широкопојасних сервиса (дигитална дивиденда).

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом, Статутом и у оквиру спољне политике Републике Србије, обавља послове покрајинске управе који се односе на међурегионалну сарадњу и одржавање односа АП Војводине са одговарајућим територијалним заједницама других држава; иницирање и одржавање чланства у европским и светским удружењима региона; припрему, закључивање и праћење спровођења споразума са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему посета представника територијалних заједница и других облика аутономије других држава; припрему учешћа представника АП Војводине на конференцијама европских и светских удружења региона; израду, прикупљање, чување и објављивање информација о сарадњи са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему извештаја и информација и предлагање програма и планова развоја из свог делокруга; координацију активности свих покрајинских органа управе у процесу програмирања инструмената Европске уније; стварање услова за реализацију пројеката који се финансирају из фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; учешће у припреми и спровођењу макрорегионалних стратегија; учешће у образовању посебних јединица у оквиру дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије, у складу са законом, која ће представљати и унапређивати привредне, образовне и туристичке капацитете АП Војводине; праћење остваривања дипломатских и конзуларних активности на територији АП Војводине; учешће о старању о равномерном развоју на територији АП Војводине, у складу са законом.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области локалне самоуправе који се односе на: припрему предлога аката за Покрајинску владу којима се Влади Републике Србије предлаже распуштање скупштине јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине; припрему извештаја и информација за Покрајинску владу и Скупштину и предлагање програма и планова развоја из делокруга секретаријата; давање претходне сагласности скупштини јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине, приликом утврђивања празника и одлучивања о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији јединице локалне самоуправе; усмеравање и подршку јединицама локалне самоуправе и месне самоуправе у обезбеђивању законитости и ефикасности рада; усклађивање и подстицај сарадње АП Војводине и јединица локалне самоуправе на њеној територији у области изградње ефикасне и савремене локалне самоуправе; предлагање и подржавање мера у области изградње система локалне самоуправе, међуопштинског повезивања, уједначавања капацитета и модернизације рада локалне администрације; праћење остваривања месне самоуправе у јединицама локалне самоуправе у Војводини, као и других облика непосредног учешћа грађана у доношењу одлука на локалном нивоу; давање стручних правних и саветодавних мишљења у вези с применом закона и других прописа који су од непосредног утицаја на развој и остваривање локалне самоуправе и за рад органа јединице локалне самоуправе; покретање поступка за оцену уставности и законитости статута, или других општих аката јединице локалне самоуправе ако секретаријат сматра да тај пропис није у сагласности с покрајинским прописом; контролу усклађености општих аката органа јединице локалне самоуправе с њеним статутом, предузимање мера и пружање стручне помоћи у њеном спровођењу; контролу усаглашености појединачног акта против којег није обезбеђена судска заштита, са законом или општим актом јединице локалне самоуправе и предузимање одговарајућих мера; праћење примене прописа о непосредном учешћу грађана у остваривању локалне самоуправе; праћење поступка и процедуре спровођења локалних избора.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа у областима из свог делокруга; прати рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Камп толеранције 2010: Регионална партнерства и модели сарадње

, 29. јул 2010.

 Бачка Топола, 29. јул - О значају израде дунавске стратегије, моделима прекограничне и међурегионалне сарадње, као и о важности учешћа младих у овим процесима, са учесницима Кампа толеранције младих подунавских  градова и регија разговарали су Бранислав Бугарски, директор...


Опширније

Производња ''Беларус'' трактора

Нови Сад , 24. јун 2010.

Нови Сад, 24 јун - Председник Владе Војводине др Бојан Пајтић и министар трговине у Влади Републике Белорусије Валентин Сергејевич Чеканов потписали су данас Заједничку изјаву о подршци пројекту организовања монтажне производње белоруских трактора у Војводини. Ово потписивање...


Опширније

Пајтић примио амбасадора Португала и представнике португалске компаније ''Парqуе Еxпо''

Нови Сад , 24. јун 2010.

Нови Сад, 24. јуни  -Председник Владе Војводине др Бојан Пајтић примио је данас амбасадора Португалау Србији Луиса де Алмеида Самапају и представнике португалске компаније "ПарqуеЕxпо", која се бави ревитализацијом урбаних средина. На састанку супредстављене делатности ове...


Опширније

Инициран почетак привредне сарадње Јапана и Војводине

Нови Сад , 11. јун 2010.

Нови Сад/ Јапан, 11.јун - Фонд за подршку инвестиција у Војводини потписао је 1. јуна у Токију Споразум о разумевању са Јапанским институтом за прекограничне инвестиције (ЈОИ),чиме је инициран почетак будуће економске сарадње Јапана и Војводине.Посета војвођанске делегације Кини...


Опширније

Делегација Војводине у посети Кини

Нови Сад , 28. мај 2010.

Нови Сад, 28. мај - Делегација АП Војводине представила је јуче инвестиционе потенцијале Покрајине пред 45 представника кинеских компанија и организација у оквиру светске сајамске манифестације Схангхаи ЕXПО 2010. У ВИП Сали Павиљона Србије презентацију су, генералним...


Опширније

Председник Пајтић разговарао са Сергејом Ћићуком и делегацијом белоруских привредника

Нови Сад , 21. мај 2010.

Нови Сад, 21. мај - Председник Владе АП Војводине др Бојан Пајтић, данас је у Влади Војводине разговарао са Сергејом Ћићуком, отправником послова амбасаде Белорусије у Републици Србији и делегацијом привредника из Белорусије.Председник Пајтић изразио је задовољство што као домаћин...


Опширније

Др Золтан Јегеш уручио лиценце за софтверски ЦАД алат СЕЕ Електрицал

Нови Сад , 20. мај 2010.

Нови Сад, 20. мај - Покрајински секретар за образовање др Золтан Јегеш уручио је, у згради Владе Војводине, лиценце за софтверски ЦАД алат СЕЕ Електрицал директорима 22 образовне установе, од чега су 12 техничких школа у Војводини, 10 средњих школа у ужој Србији, као и...


Опширније

Вештина презентовања општинских потенцијала страним инвеститорима

Нови Сад , 27. април 2010.

Нови Сад, 27. април - Семинар Вештина презентовања општинских потенцијала страним инвеститорима, који је у организацији ВИП Фонда одржан у понедељак, 26. априла у свечаној сали Скупштине града Новог Сада, окупио је више од сто заинтересованих представника војвођанских општина и...


Опширније

Презентација Војводине и ВИП-а економским саветницима дипломатских представништава Србије у свету

Нови Сад , 21. април 2010.

Нови Сад, 21. април - Групу економских саветника Републике Србије, пред њихов одлазак у 28 дипломатско-конзуларних представништава Србије у свету, дочекао је приликом њихове посете Новом Саду и Фонд за подршку инвестиција у Војводини.   Презентацију за госте који...


Опширније

Презентација Војводине за јапанске компаније у Аустрији

Нови Сад , 16. април 2010.

Беч, Нови Сад, 16. април - Председник Владе АП Војводине др Бојан Пајтић представио је данас у Бечу, на пословном скупу са директорима јапанских компанија у Аустрији, предности за улагање у Војводини и Србији. Циљ је да се подстакне прилив инвестиција из Јапана,...


Опширније

Pages


Информације


Огњен Бјелић
021/487-4586
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
ognjen.bjelic@vojvodina.gov.rs
http://www.region.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Александар Прекодравац
aleksandar.prekodravac@vojvodina.gov.rs
021/487-4824

Огњен Бјелић


Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Скупштина Аутономне покрајине Војводине изабрала је 20. јуна 2016. године на трећој седници, нову Покрајинску владу. На место покрајинског секретара за регионални развој и међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу изабран је Огњен Бјелић.

Рођен је 10. марта 1979. године у Суботици. Завршио је Економски факултет у Новом Саду, смер за финансије и рачуноводство.

Био је запослен на Новосадском сајму као менаџер пројеката, између 2004. и 2007. године, а у периоду од 2007. до 2016. године се бавио управљањем развојним пројектима на локалном и регионалном нивоу у Републици Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини и Хрватској. Саветник министра за регионални развој и локалну самоуправу био је 2013. и 2014. године. Члан је Српске напредне странке.

Говори енглески језик и ожењен је.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs