Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу


Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области регионалног развоја, а који се односе на припремање аката за Скупштину и Покрајинску владу којима се: уређује и обезбеђује равномерни регионални развој, оснивају организације које се баве успостављањем равномерног регионалног развоја и врше оснивачка права над њима; утврђују и доносе стратешка и друга документа регионалног развоја.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу прати спровођење програма, мера и активности за равномерни регионални развој; предлаже једног члана тендерске и аукцијске комисије када је субјект приватизације с територије АП Војводине; учествује у припреми стратешких докумената и акционих планова којима се утврђују начела, циљеви и приоритети развоја електронских комуникација у Републици Србији; учествује у доношењу плана намене радиофреквенцијских опсега и плана расподеле радио-фреквенција; учествује у утврђивању начина коришћења преосталог опсега радио-фреквенција намењених земаљској дигиталној радиодифузији, као и пружању широкопојасних сервиса (дигитална дивиденда).

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом, Статутом и у оквиру спољне политике Републике Србије, обавља послове покрајинске управе који се односе на међурегионалну сарадњу и одржавање односа АП Војводине са одговарајућим територијалним заједницама других држава; иницирање и одржавање чланства у европским и светским удружењима региона; припрему, закључивање и праћење спровођења споразума са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему посета представника територијалних заједница и других облика аутономије других држава; припрему учешћа представника АП Војводине на конференцијама европских и светских удружења региона; израду, прикупљање, чување и објављивање информација о сарадњи са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему извештаја и информација и предлагање програма и планова развоја из свог делокруга; координацију активности свих покрајинских органа управе у процесу програмирања инструмената Европске уније; стварање услова за реализацију пројеката који се финансирају из фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; учешће у припреми и спровођењу макрорегионалних стратегија; учешће у образовању посебних јединица у оквиру дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије, у складу са законом, која ће представљати и унапређивати привредне, образовне и туристичке капацитете АП Војводине; праћење остваривања дипломатских и конзуларних активности на територији АП Војводине; учешће о старању о равномерном развоју на територији АП Војводине, у складу са законом.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области локалне самоуправе који се односе на: припрему предлога аката за Покрајинску владу којима се Влади Републике Србије предлаже распуштање скупштине јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине; припрему извештаја и информација за Покрајинску владу и Скупштину и предлагање програма и планова развоја из делокруга секретаријата; давање претходне сагласности скупштини јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине, приликом утврђивања празника и одлучивања о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији јединице локалне самоуправе; усмеравање и подршку јединицама локалне самоуправе и месне самоуправе у обезбеђивању законитости и ефикасности рада; усклађивање и подстицај сарадње АП Војводине и јединица локалне самоуправе на њеној територији у области изградње ефикасне и савремене локалне самоуправе; предлагање и подржавање мера у области изградње система локалне самоуправе, међуопштинског повезивања, уједначавања капацитета и модернизације рада локалне администрације; праћење остваривања месне самоуправе у јединицама локалне самоуправе у Војводини, као и других облика непосредног учешћа грађана у доношењу одлука на локалном нивоу; давање стручних правних и саветодавних мишљења у вези с применом закона и других прописа који су од непосредног утицаја на развој и остваривање локалне самоуправе и за рад органа јединице локалне самоуправе; покретање поступка за оцену уставности и законитости статута, или других општих аката јединице локалне самоуправе ако секретаријат сматра да тај пропис није у сагласности с покрајинским прописом; контролу усклађености општих аката органа јединице локалне самоуправе с њеним статутом, предузимање мера и пружање стручне помоћи у њеном спровођењу; контролу усаглашености појединачног акта против којег није обезбеђена судска заштита, са законом или општим актом јединице локалне самоуправе и предузимање одговарајућих мера; праћење примене прописа о непосредном учешћу грађана у остваривању локалне самоуправе; праћење поступка и процедуре спровођења локалних избора.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа у областима из свог делокруга; прати рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Потписан уговор о изградњи хотела ''Холидаy Инн'' у Новом Саду

Нови Сад , 14. април 2010.

Нови Сад, 14. април - Уговор о изградњи хотела „Холидаy Инн" у Новом Саду, потписан је данас у Бановини у присуству председника Владе АП Војводине др Бојана Пајтића.
...


Опширније

Одржано прво заседање војвођанског ИКТ кластера

Нови Сад , 16. март 2010.

Нови Сад,16. март - На Факултету техничких наука у Новом Саду, данас је одржано Прво заседање и Оснивачка скупштина Војвођанског информационо - технолошког  кластера у организацији Фонда за подршку инвестиција у Војводини и Факултета техничких наука. На данашњем заседању...


Опширније

Влада Војводине представила мере за побољшање инвестиционе климе страним компанијама

Нови Сад , 04. март 2010.

Нови Сад, 4. март  - Данашњи дијалог између Владе Војводине и страних инвеститора организован је ради стварања квалитетније пословне и инвестиционе климе у Војводини. Састанак овакве врсте, по други пут је  организовао Фонд за подршку инвестиција у Војводини - ВИП...


Опширније

Потпредседник Злох подржао иницијативу словачких привредника да инвестирају у Војводини

Нови Сад , 12. фебруар 2010.

Нови Сад, 12. фебруар - Потпредседник Скупштине АП Војводине Мартин Злох одржао је радни састанак са представницима Словачке агенције за развој инвестиција и трговине, словачким инвеститорима и директором «ВИП» Фонда, Бранислав Бугарским. Представници словачке привредне...


Опширније

Председник Егереши са представницима ''Петрола'' из Словеније

Нови Сад , 28. јануар 2010.

Нови Сад, 28. јануар - Председник Скупштине АП Војводине Шандор Егереши, заједно са директором Фонда за подршку инвестиција у Војводини (ВИП Фонд) Браниславом Бугарским и саветницом покрајинског секретара за енергетику и минералне сировине Браниславом Зубић, разговарао је данас са...


Опширније

Председник Пајтић свечано пустио у рад нову производну линију у фабрици АСЦО ВИДАК у Футогу

Нови Сад , 18. децембар 2009.

Нови Сад/Футог, 18. децембар- Председник Владе АП Војводине др Бојан Пајтић данас је свечано пустио у рад нову линију за производњу у фабрици  АСЦО ВИДАК, некадашњи "Милан Видак" у Футогу. Ова фабрика је члан АСЦО групе и као таква се бави производњом металних и ливених...


Опширније

Први центар за вештачко осемењавање у Војводини

Нови Сад , 26. новембар 2009.

Нови Сад/Врбас, 26. новембра - У Врбасу у јануару 2010 почиње са радом први Центар за вештачко осемењавање свиња у Војводини, у који је до сада уложено око 120.000 евра, речено је данас на конференцији за новинаре у Фонду за привлачење инвестиција у Војводини. Инвестиција...


Опширније

Др Бојан Пајтић примио делегацију Пословног клуба Словеније и Војводине

Нови Сад , 06. новембар 2009.

Нови Сад, 6. новембар - Председник Извршног већа АП Војводине др Бојан Пајтић са својим сарадницима, примио је данас делегацију Пословног клуба Словеније и Војводине, коју је предводио председник Рајко Марић. Поред отправнице послова Словеније у Републици Србији Јадранке Штурм...


Опширније

Пословни састанак привредника Израела и Војводине

Нови Сад , 27. октобар 2009.

Нови Сад, 27. октобар - У Мастер центру Новосадског сајма, у просторијама Привредне коморе Војводине одржан је данас пословни сусрет привредника из Израела и Војводине. У раду данашњег скупа учествовали су и гости из израелске владе, који бораве у посети нашој земљи, на челу са...


Опширније

ВИП Фонд представио Извештај о светским инвестицијама за 2009. годину УНЦТАДа

Нови Сад , 18. септембар 2009.

Нови Сад, 18. септембар - Наставак негативног глобалног тренда у приливу директних страних инвестиција (СДИ) за 2009, опоравак у 2011. години, агробизнис сектор као велика шанса Србије и Војводине за повећан прилив СДИ, потребна адекватна стратегија пољопривредне...


Опширније

Pages


Информације


Огњен Бјелић
021/487-4586
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
ognjen.bjelic@vojvodina.gov.rs
http://www.region.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Александар Прекодравац
aleksandar.prekodravac@vojvodina.gov.rs
021/487-4824

Огњен Бјелић


Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Скупштина Аутономне покрајине Војводине изабрала је 20. јуна 2016. године на трећој седници, нову Покрајинску владу. На место покрајинског секретара за регионални развој и међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу изабран је Огњен Бјелић.

Рођен је 10. марта 1979. године у Суботици. Завршио је Економски факултет у Новом Саду, смер за финансије и рачуноводство.

Био је запослен на Новосадском сајму као менаџер пројеката, између 2004. и 2007. године, а у периоду од 2007. до 2016. године се бавио управљањем развојним пројектима на локалном и регионалном нивоу у Републици Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини и Хрватској. Саветник министра за регионални развој и локалну самоуправу био је 2013. и 2014. године. Члан је Српске напредне странке.

Говори енглески језик и ожењен је.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs