Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу


Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области регионалног развоја, а који се односе на припремање аката за Скупштину и Покрајинску владу којима се: уређује и обезбеђује равномерни регионални развој, оснивају организације које се баве успостављањем равномерног регионалног развоја и врше оснивачка права над њима; утврђују и доносе стратешка и друга документа регионалног развоја.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу прати спровођење програма, мера и активности за равномерни регионални развој; предлаже једног члана тендерске и аукцијске комисије када је субјект приватизације с територије АП Војводине; учествује у припреми стратешких докумената и акционих планова којима се утврђују начела, циљеви и приоритети развоја електронских комуникација у Републици Србији; учествује у доношењу плана намене радиофреквенцијских опсега и плана расподеле радио-фреквенција; учествује у утврђивању начина коришћења преосталог опсега радио-фреквенција намењених земаљској дигиталној радиодифузији, као и пружању широкопојасних сервиса (дигитална дивиденда).

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом, Статутом и у оквиру спољне политике Републике Србије, обавља послове покрајинске управе који се односе на међурегионалну сарадњу и одржавање односа АП Војводине са одговарајућим територијалним заједницама других држава; иницирање и одржавање чланства у европским и светским удружењима региона; припрему, закључивање и праћење спровођења споразума са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему посета представника територијалних заједница и других облика аутономије других држава; припрему учешћа представника АП Војводине на конференцијама европских и светских удружења региона; израду, прикупљање, чување и објављивање информација о сарадњи са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему извештаја и информација и предлагање програма и планова развоја из свог делокруга; координацију активности свих покрајинских органа управе у процесу програмирања инструмената Европске уније; стварање услова за реализацију пројеката који се финансирају из фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; учешће у припреми и спровођењу макрорегионалних стратегија; учешће у образовању посебних јединица у оквиру дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије, у складу са законом, која ће представљати и унапређивати привредне, образовне и туристичке капацитете АП Војводине; праћење остваривања дипломатских и конзуларних активности на територији АП Војводине; учешће о старању о равномерном развоју на територији АП Војводине, у складу са законом.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области локалне самоуправе који се односе на: припрему предлога аката за Покрајинску владу којима се Влади Републике Србије предлаже распуштање скупштине јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине; припрему извештаја и информација за Покрајинску владу и Скупштину и предлагање програма и планова развоја из делокруга секретаријата; давање претходне сагласности скупштини јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине, приликом утврђивања празника и одлучивања о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији јединице локалне самоуправе; усмеравање и подршку јединицама локалне самоуправе и месне самоуправе у обезбеђивању законитости и ефикасности рада; усклађивање и подстицај сарадње АП Војводине и јединица локалне самоуправе на њеној територији у области изградње ефикасне и савремене локалне самоуправе; предлагање и подржавање мера у области изградње система локалне самоуправе, међуопштинског повезивања, уједначавања капацитета и модернизације рада локалне администрације; праћење остваривања месне самоуправе у јединицама локалне самоуправе у Војводини, као и других облика непосредног учешћа грађана у доношењу одлука на локалном нивоу; давање стручних правних и саветодавних мишљења у вези с применом закона и других прописа који су од непосредног утицаја на развој и остваривање локалне самоуправе и за рад органа јединице локалне самоуправе; покретање поступка за оцену уставности и законитости статута, или других општих аката јединице локалне самоуправе ако секретаријат сматра да тај пропис није у сагласности с покрајинским прописом; контролу усклађености општих аката органа јединице локалне самоуправе с њеним статутом, предузимање мера и пружање стручне помоћи у њеном спровођењу; контролу усаглашености појединачног акта против којег није обезбеђена судска заштита, са законом или општим актом јединице локалне самоуправе и предузимање одговарајућих мера; праћење примене прописа о непосредном учешћу грађана у остваривању локалне самоуправе; праћење поступка и процедуре спровођења локалних избора.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа у областима из свог делокруга; прати рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Пајтић позвао грчке привреднике да инвестирају у Војводини

Нови Сад , 12. јун 2009.

Атина/Нови Сад, 12. јун  -  Делегација Извршног већа Војводине на челу са председником Извршног већа др Бојаном Пајтићем, која на позив Грчко- српског савета данас борави у Атини, састала се са представницима грчке привреде и банака, представила им услове и погодности за улагања...


Опширније

Делегација Извршног већа Војводине у Атини на позив Грчко-српског пословног савета

Нови Сад , 11. јун 2009.

Нови Сад, 11. јун - Делегација Извршног већа АП Војводине, коју предводи председник Извршног већа АП Војводине др Бојан Пајтић, боравиће 12. и 13. јуна у Атини, на позив Грчко-српског пословног савета.Током боравка у Атини, председник  Пајтић разговараће са привредницима, ч...


Опширније

У Пећинцима ускоро изградња највећег пословно- тржног центра у Војводини

Нови Сад , 27. мај 2009.

Нови Сад/Пећинци, 27.мај- Поводом потписаног уговора између Општине Пећинци и италијанске фирме „Бернарди" С.п.А. данас је у Скупштини општине Пећинци одржана конференција за новинаре,на којој су поред председника Извршног већа АП Војводине др Бојана Пајтића, говорили Рикардо ди...


Опширније

Презентација Горње Аустрије '''' Примери добре праксе функционисања покрајине

Нови Сад , 18. мај 2009.

 Нови Сад, 18. мај - У организацији Скупштине АП Војводине и Канцеларије за европске послове Извршног већа АП Војводине данас је на Новосадском сајму одржана презентација Горње Аустрије, уз учешће највиших политичких, привредних, образовних и других представника ове аустријске...


Опширније

Мартин Злох подржао иницијативу словачких привредника за улагање у Војводину

Нови Сад , 30. април 2009.

Нови Сад, 30. април - Потпредседник Скупштине АП Војводине Мартин Злох примио је делегацију „Словачке агенције за развој инвестиција и трговину" и представнике словачке фирме „Ставконзулта" који се налазе у посети Србији. Поред потпредседника Злоха, састанку су присуствовали...


Опширније

Председник Пајтић примио министра Сулејмана Угљанина

Нови Сад , 27. април 2009.

Нови Сад, 27. април - Председник Извршног већа АП Војводине др Бојан Пајтић примио је министра у Влади Републике Србије др Сулејмана Угљанина, који је уједно и директор Канцеларије за одрживи развој.
У разговору су учествовали и Есад Џуџевић, народни посланик, Бајрам...


Опширније

На ''Данима Војводине у Истри'' представљени привредни потенцијали Покрајине

Нови Сад , 17. април 2009.

Нови Сад/Пула, 17. април - Манифестација «Дани Војводине у Истри» данас је у Пули  настављена представљањем војвођанских привредних потенцијала у Жупанијској господарској комори.  Потпредседник Извршног већа АП Војводине Иштван Пастор оценио је у свом излагању да је агробизнис...


Опширније

Одржан Привредни форум Војводина - Мађарска

Нови Сад , 09. април 2009.

Нови Сад, 9. април - Данас је у Скупштини АП Војводине одржан Привредни форум Војводина- Мађарска. Сусрет привредника прво су поздравили председник Скупштине АП Војводине Шандор Егереши и председник Извршног већа АП Војводине др Бојан Пајтић.

Учесницима Привредног...


Опширније

Председник Пајтић примио представнике аустријске компаније ''Штрабаг''

Нови Сад , 03. април 2009.

Нови Сад, 3. април  - Председник Извршног већа АП Војводине др Бојан Пајтић примио је делегацију аустријске грађевинске компаније "Штрабаг"(Страбаг), коју су предводили директор Дирекције за инжењерске конструкције у југоисточној Европи, Русији и Шведској  Георг...


Опширније

Др Бојан Пајтић примио делегацију немачке покрајине Баден-Виртемберг

Нови Сад , 30. март 2009.

Нови Сад, 30. март - Председник Извршног већа АП Војводине др Бојан Пајтић, данас је у Извршном већу АП Војводине  примио делегацију немачке покрајине Баден- Виртемберг, коју је предводио државни секретар Министарства привреде покрајине Баден-Виртембрг Рихард Драуц. Председник...


Опширније

Pages


Информације


Огњен Бјелић
021/487-4586
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
ognjen.bjelic@vojvodina.gov.rs
http://www.region.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Александар Прекодравац
aleksandar.prekodravac@vojvodina.gov.rs
021/487-4824

Огњен Бјелић


Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Скупштина Аутономне покрајине Војводине изабрала је 20. јуна 2016. године на трећој седници, нову Покрајинску владу. На место покрајинског секретара за регионални развој и међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу изабран је Огњен Бјелић.

Рођен је 10. марта 1979. године у Суботици. Завршио је Економски факултет у Новом Саду, смер за финансије и рачуноводство.

Био је запослен на Новосадском сајму као менаџер пројеката, између 2004. и 2007. године, а у периоду од 2007. до 2016. године се бавио управљањем развојним пројектима на локалном и регионалном нивоу у Републици Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини и Хрватској. Саветник министра за регионални развој и локалну самоуправу био је 2013. и 2014. године. Члан је Српске напредне странке.

Говори енглески језик и ожењен је.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs