Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице


Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда, неформалног образовања одраслих и образовања националних мањина ‒ националних заједница, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу, а којима се: уређују питања од покрајинског значаја у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања; оснивају установе предшколског, основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине и врше оснивачка права над њима; уређују питања од покрајинског значаја у области ученичког стандарда; утврђују начин и поступак расподеле места у домовима; ближе уређују питања од покрајинског значаја у погледу организованог и институционалног образовања изван школског система, ради стручног оспособљавања и обуке одраслих на територији АП Војводине; уређује питања од покрајинског значаја у обезбеђивању остваривања права на образовање на матерњем језику припадницима националних мањина ‒ националних заједница на територији АП Војводине, на нивоу предшколског, основног и средњег образовања и васпитања.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 1. овог члана. У области образовања, прати, надзире и помаже рад установа на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице, у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања: сарађује с министарством надлежним за послове образовања у поступку формирања школске управе; споразумно с надлежним министром, одобрава уџбенике и наставна средства за поједине предмете од интереса за националне мањине ‒ националне заједнице; споразумно с надлежним министром, доноси наставне планове и програме из појединих предмета од интереса за националне мањине ‒ националне заједнице и утврђује услове и начин организовања наставе на језицима националних мањина ‒ националних заједница; одобрава уџбенике и наставна средства за језике националних мањина ‒ националних заједница; даје мишљење у поступку доношења наставних планова и програма и доноси наставне програме за језике националних мањина ‒ националних заједница.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице, у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда, у складу са законом, обавља послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице, у складу са законом, обавља послове покрајинске управе који се односе на припрему аката за Скупштину или Покрајинску владу, а којима се: уређује организација и рад покрајинске управе; ближе уређује садржина и изглед печата органа АП Војводине, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, који имају седиште на територији АП Војводине; доприноси развоју интеркултурализма, афирмације мултикултурализма, толеранције и суживота националних мањина ‒ националних заједница које живе на територији АП Војводине; стара о остваривању права у области људских права и права припадника националних мањина ‒ националних заједница и утврђују додатна права припадника националних мањина ‒ националних заједница; обезбеђују средства за финансирање, односно суфинансирање националних савета националних мањина, удружења и организација националних мањина ‒ националних заједница, као и унапређивање остваривања права припадника националних мањина ‒ националних заједница с територије АП Војводине; уређује употреба назива АП Војводине у називу удружења; уређује и спроводи провера знања језика који се користе у раду органа и организација покрајинске управе. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице припрема и она акта чије припремање није у делокругу других покрајинских органа управе.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 5. овог члана.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице прати усаглашеност прописа и општих аката у правном систему у поступку њиховог доношења и стара се о њиховој нормативно-техничкој и језичкој исправности (лекторисање).

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице издавач је „Службеног листа Аутономне покрајине Војводине” и стара се о објављивању прописа и других аката Скупштине, Покрајинске владе, покрајинских органа управе и других органа и организација.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице обезбеђује, у складу с потребама покрајинских и других органа, писмено и усмено превођење са српског језика на језике националних мањина ‒ националних заједница и обрнуто, као и превођење с других језика на српски језик и обрнуто.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице прати, аналитички сагледава стање у области заштите и остваривања људских права и права националних мањина ‒ националних заједница, те предлаже предузимање мера у тој области.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице у области службене употребе језика и писама, правосудног испита, државног стручног испита, судских тумача, експропријације и печата, у складу са законом, обавља послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице припрема акта за Скупштину и Покрајинску владу у областима из свога делокруга, ако је за то овлашћен посебним прописом.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.

Мр Андор Дели отворио изложбу “Румунске православне цркве из српског дела Баната”

Нови Сад , 22. октобар 2013.

Потпредседник Владе Војводине и покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице мр Андор Дели јуче је отворио изложбу документарних фотографија “Румунске цркве из српског дела Баната”, која се одржава административној палати Савета Жупаније Тимиш, у Темишвару (Румунија)....


Опширније

Андор Дели честита Курбан-бајрам

Нови Сад , 14. октобар 2013.

Потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице мр Андор Дели честита свим службеницима и свим верницима исламске верске заједнице на територији АП Војводине њихов велики празник – Курбан-бајрам, уз искрену жељу да га прославе у добром...


Опширније

Сенћанска гимназија у програму билингвалне наставе на енглеском језику

Сента , 10. октобар 2013.

Покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице мр Андор Дели и председник општине Сента Рудолф Цегледи, потписали су протокол којим је дефинисано учешће општине Сента у програму увођења билингвалне наставе на енглеском језику у војвођанским основним и средњим школама. У...


Опширније

Андор Дели отворио наставничку радионицу о механизмима за сузбијање насиља у школама

Нови Сад , 03. октобар 2013.

Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице финансијски је подржао одржавање радионице за наставнике и директоре основних школа из Војводине о спровођењу Закона о образовању и протокола за превенцију насиља у школама, која се данас, у организацији три невладине...


Опширније

Представници Скупштине и Владе Војводине на конференцији "Војводина – Изазови демократске консолидације аутономије" у Бриселу

Нови Сад/Брисел , 17. септембар 2013.

Демократска расправа унутар система парламентарне демократије једини је начин превазилажења проблема разлике између нормативног и стварног, изјавио је данас председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор у Европском парламенту у Бриселу.

Учествујући на конференцији „Војводина – Изазови...


Опширније

Саопштење Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице

Нови Сад , 23. август 2013.

Покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице мр Андор Дели разговарао је са Ен Гибсон (Ann Gibson), региналним менаџером за Европу у Cambridge International Examinations, представницима Cambridge University Press-a Бранком Стојановићем и Јелком Богић, као и са...


Опширније

Потпредседник Владе Војводине мр Андор Дели честитао Рамазански бајрам

Нови Сад , 06. август 2013.

Нови Сад, 6. август 2013. године - Потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице мр Андор Дели честита свештенству, службеницима и свим верницима исламске вероисповести у АП Војводини њихов празник Рамазански бајрам уз искрену...


Опширније

Андор Дели о решавању проблема у Основној школи у Степановићеву

Нови Сад , 25. јул 2013.

Нови Сад, 25. јул 2013. - О проблемима са финансирањем ванредних трошкова образовних установа на територији Војводине, било је речи на конференцији за штампу у Влади Војводине, коју је одржао потпредседник ВладеВојводине и покрајински секретар за образовање, управу и националне...


Опширније

Андор Дели са учитељима и наставницима двојезичке наставе

Нови Сад , 06. јун 2013.

Нови Сад, 6. јун 2013. године - Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице организовао је у новосадској Основној школи "Петефи Шандор" састанак са учитељима и наставницима који су укључени у пројекат двојезичке наставе. Влада Војводине, 2010. године,...


Опширније

Андор Дели у посети Истарској жупанији

Нови Сад , 24. мај 2013.

Нови Сад, 24. мај 2013.- Делегација Владе АП Војводине, коју предводи потпредседник Владе Војводине и покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице мр Дели Андор,  борави у дводневној радној посети Истарској жупанији. Приликом сусрета са представницима Истарске...


Опширније

Pages


Информације


Михаљ Њилаш
021/487-4213, 021/421-444 и 021/557-074
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
mihalj.njilas@vojvodina.gov.rs
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја за област образовања:
Јелена Јовић
jelena.jovic@vojvodina.gov.rs
021/487-4469
Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја за област управе и националних заједница:
Весна Рашетић
vesna.rasetic@vojvodina.gov.rs
021/487-4396
Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја за област материјално-финансијског пословања:
Ливиа Корпонаи
livia.korponai@vojvodina.gov.rs
021/487-4450


Михаљ Њилаш


Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице

Михаљ Њилаш је рођен 1962. године у Орому, општина Кањижа, где и живи. Основну школу завршио је у родном селу, средњу школу правног смера у Суботици, а потом је студирао на Правном факултету у Новом Саду.

Као дипломирани правник, 1985. године запослио се у фабрици намештаја "Будућност" у Суботици, где је најпре радио као правни референт, а потом као директор сектора за опште и правне послове.

Након положеног правосудног испита 1990. године изабран је за судију Општинског суда у Кањижи, где је радио на парничним предметима до 1993. године.

Након тога, отворио је адвокатску канцеларију у Кањижи коју је водио до 2008. године, кад је изабран за председника Општине Кањижа. Ову функцију је обављао све док није изабран за члана Покрајинске владе.

Има троје деце. Поред мађарског и српског, служи се и енглеским језиком.

Од 2010. до 2012. године био је члан Конгреса локалних и регионалних власти, консултативног тела Савета Европе, са седиштем у Стразбуру.

Од 2008. године је члан Савеза војвођанских Мађара. Од 2011. је члан Савета, а од 2013. године је члан Председништва ове странке.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs