Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине


Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области просторног и урбанистичког планирања, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу, а којима се: израђују, доносе и спроводе документи просторног развоја АП Војводине; израђују, доносе и спроводе регионални просторни планови и просторни планови посебне намене; предлажу мере и активности програма имплементације просторног плана Републике Србије за територију АП Војводине, регионалних просторних планова и просторних планова подручја посебне намене и прати њихово спровођење; оснива јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање и врше оснивачка права над њим.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе, врши надзор и прати спровођење прописа из става 1. овог члана. У областима из свог делокруга, прати, надзире и помаже рад јавних предузећа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине пружа стручну помоћ и обезбеђује средства за финансирање, односно суфинансирање локалним самоуправама за израду просторне и урбанистичке документације, пројеката струковних и невладиних организација из области просторног планирања, урбанизма, врши стручну контролу и јавни увид регионалних просторних планова и просторних планова посебне намене за подручја на територији АП Војводине; даје претходну сагласност и сагласност у поступку израде и доношења просторних и урбанистичких планова јединица локалне самоуправе с територије АП Војводине и предлаже једну трећину чланова комисије за стручну контролу просторних и урбанистичких планова у јединици локалне самоуправе; учествује у раду комисија и радних тела које образује министар надлежан за послове урбанизма и даје мишљење на статут и опште акте Републичке агенције за просторно планирање и Инжењерске коморе Србије.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, у области просторног и урбанистичког планирања, у складу са законом, обавља послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области заштите животне средине, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: природно добро ставља под заштиту; доноси програм заштите животне средине за територију АП Војводине; доноси програм мониторинга, екстерни план заштите од удеса и планови и програми управљања природним ресурсима и добрима; оснива буџетски фонд; оснива Покрајински завод за заштиту природе и врше оснивачка права над њим; проглашава стање угрожености животне средине на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 5. овог члана. У областима из свог делокруга, прати, надзире и помаже рад јавних предузећа, установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине: контролише коришћење и заштиту природних ресурса и добара на територији АП Војводине; обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине (мониторинг); даје услове обезбеђење мера и услова заштите животне средине, на захтев органа надлежног за припрему и доношење просторних и урбанистичких планова, а на основу услова и мишљења надлежних стручних организација; учествује у поступку припреме и доношења просторних, урбанистичких и других планова (планови уређења и основе коришћења пољопривредног земљишта, шумске, водопривредне, ловнопривредне основе и програми унапређивања рибарства на рибарским подручјима и други планови).

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине у области унапређивања животне средине, рибарства и управљања рибљим фондом у риболовним водама, у складу са законом, обавља поверене послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине. Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине обавља друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Представљена монографија ''Слано копово''

Нови Сад , 14. март 2013.

Бечеј/Нови Сад, 14. март 2013. године - У Дому културе у Новом Бечеју, заљубљеницима природе представљено је треће издање монографије „Слано копово" из едиције „Рамсарска подручја Војводине". Након промоције, отворена је тематска изложба фотографија аутора Гезе Фаркаша. Едиција...


Опширније

Др Слободан Пузовић посетио Регионалну привредну комору Панчева

Нови Сад , 13. март 2013.

Панчево/Нови Сад, 7. март 2013. - У Регионалној привредној комори Панчева, покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине др Слободан Пузовић представио је резултате рада Секретаријата и активности које су планиране у 2013. години, посебно указујући на...


Опширније

Аутопут испод Фрушке горе за тридесет месеци

Нови Сад , 08. март 2013.

Нови Сад, 8. март 2013. године - Председник Владе Војводине др Бојан Пајтић састао се данас са министарком регионалног развоја и локалне самоуправе Верицом Калановић. Разговарали су о почетку реализације пројекта градње аутопута Нови Сад - Рума, са тунелом кроз...


Опширније

Нематоде нису нађене у рибама из рибњака

Нови Сад , 26. фебруар 2013.

Нови Сад, 26. фебруар 2013. године - На конференцији за новинаре Покрајинског секретријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, саопштене су најновије информације о присуству нематоде (ваљкаствог црва) у појединим врстама рибљег меса. На конференцији је било речи...


Опширније

Боље управљање опасним отпадом

Нови Сад , 26. фебруар 2013.

Нови Сад, 26. фебруар 2013. године - Покрајински секретаријат за урбанизам градитељство и заштиту животне средине организовао је презентацију резултата и закључака пројекта ''Јачање институционалних капацитета за управљање опасним отпадом'', који су, као партнери, реализовали...


Опширније

Заседали посланици Скупштине Војводине

Нови Сад , 14. фебруар 2013.

Нови Сад, 14. фебруар 2013. године - Скупштина АП Војводине изабрала је чланове Савета националних заједница. Овај Савет је посебно тело Скупштине Војводине које има 30 чланова.
Посланици су донели три Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном предузећу за просторно и...


Опширније

Др Бојан Пајтић посетио Покрајински завод за заштиту природе

Нови Сад , 18. јануар 2013.

Нови Сад, 18. јануар 2013. године - Председник Владе Војводине др Бојан  Пајтић и покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине др Слободан Пузовић посетили су Покрајински завод за заштиту природе у коме...


Опширније

Заседање Скупштине АП Војводине

Нови Сад , 28. децембар 2012.

Нови Сад, 28. децембар 2012. године -  Скупштина АП Војводине размотрила је амандмане на Предлог закона о развојном фонду АП Војводине. Као овлашћени предлагач овог закона пред Народном скупштином, Скупштина Војводине је, на предлог Владе Војводине који је образложио покрајински...


Опширније

Свечаност поводом обележавања 15 година постојања Еврорегије ДКМТ

Нови Сад , 29. новембар 2012.

Нови Сад/Темишвар, 29. новембар 2012. - Делегација Владе АП Војводине, на челу са покрајинским секретаром за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Слободаном Пузовићем, боравила је у Темишвару, поводом свечаности обележавања петнаестогодишњице постојања Регионалне...


Опширније

Потписан протокол о сарадњи на изради урбанистичко-пројектне документације Општине Вршац

, 16. новембар 2012.

Вршац, 16. новембар 2012. године - Покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине др Слободан Пузовић и председник општине Вршац Чедомир Живковић потписали су данас протокол о сарадњи којим су дефинисане заједничке...


Опширније

Pages


Информације


Владимир Галић
021/487-4719
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
vladimir.galic@vojvodina.gov.rs
http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћене за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Сања Шкиљевић
sanja.skiljevic@vojvodina.gov.rs
021/487-4456
021/456-823

Владимир Галић


Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине

Владимир Галић, рођен је 1972. године у Кикинди, где је завршио основну школу и гимназију, потом Правни факултет у Новом Саду.

По струци је адвокат. Адвокатуром се бави од 1998. године. Владимир Галић има адвокатску канцеларију у Новом Саду.

Био је у два наврата саветник председника Владе Србије, и у једном мандату директор Агенције за приватизацију Републике Србије и на челу Управног одбора Војвођанске банке.

Био је посланик Скупштине Војводине у претходном сазиву. Члан је Српске напредне странке.

Говори енглески језик.


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs