Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине


Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области просторног и урбанистичког планирања, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу, а којима се: израђују, доносе и спроводе документи просторног развоја АП Војводине; израђују, доносе и спроводе регионални просторни планови и просторни планови посебне намене; предлажу мере и активности програма имплементације просторног плана Републике Србије за територију АП Војводине, регионалних просторних планова и просторних планова подручја посебне намене и прати њихово спровођење; оснива јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање и врше оснивачка права над њим.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе, врши надзор и прати спровођење прописа из става 1. овог члана. У областима из свог делокруга, прати, надзире и помаже рад јавних предузећа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине пружа стручну помоћ и обезбеђује средства за финансирање, односно суфинансирање локалним самоуправама за израду просторне и урбанистичке документације, пројеката струковних и невладиних организација из области просторног планирања, урбанизма, врши стручну контролу и јавни увид регионалних просторних планова и просторних планова посебне намене за подручја на територији АП Војводине; даје претходну сагласност и сагласност у поступку израде и доношења просторних и урбанистичких планова јединица локалне самоуправе с територије АП Војводине и предлаже једну трећину чланова комисије за стручну контролу просторних и урбанистичких планова у јединици локалне самоуправе; учествује у раду комисија и радних тела које образује министар надлежан за послове урбанизма и даје мишљење на статут и опште акте Републичке агенције за просторно планирање и Инжењерске коморе Србије.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, у области просторног и урбанистичког планирања, у складу са законом, обавља послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области заштите животне средине, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: природно добро ставља под заштиту; доноси програм заштите животне средине за територију АП Војводине; доноси програм мониторинга, екстерни план заштите од удеса и планови и програми управљања природним ресурсима и добрима; оснива буџетски фонд; оснива Покрајински завод за заштиту природе и врше оснивачка права над њим; проглашава стање угрожености животне средине на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 5. овог члана. У областима из свог делокруга, прати, надзире и помаже рад јавних предузећа, установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине: контролише коришћење и заштиту природних ресурса и добара на територији АП Војводине; обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине (мониторинг); даје услове обезбеђење мера и услова заштите животне средине, на захтев органа надлежног за припрему и доношење просторних и урбанистичких планова, а на основу услова и мишљења надлежних стручних организација; учествује у поступку припреме и доношења просторних, урбанистичких и других планова (планови уређења и основе коришћења пољопривредног земљишта, шумске, водопривредне, ловнопривредне основе и програми унапређивања рибарства на рибарским подручјима и други планови).

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине у области унапређивања животне средине, рибарства и управљања рибљим фондом у риболовним водама, у складу са законом, обавља поверене послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине. Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине обавља друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Промоција публикације о стању, изазовима и перспективама животне средине у Војводини

Нови Сад , 10. април 2012.

Нови Сад, 10. април 2012. - У организацији Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине данас је одржана промоција публикације која свеобухватно приказује стање, изазове и перспективе животне средине у Војводини.
Након вишегодишњих припрема и...


Опширније

Уручене новинарске награде ''Фрушка гора''

Нови Сад , 14. март 2012.

Нови Сад, 14. март 2012. - Покрајинска секретарка за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Душанка Сремачки, подсекретар у Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине др Слободан Пузовић, директор Јавног предузећа "Национални парк...


Опширније

Потписани уговори намењени активностима локалних самоуправа

Нови Сад , 05. децембар 2011.

Нови Сад, 5. децембар 2011.- Покрајинска секретарка за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Душанка Д.Сремачки данас је у Влади Војвгодине, потписала уговоре са представницима локалних самоуправа. Потписани уговори односе се на  конкурсе за доделу средстава из...


Опширније

Потписани уговори о суфинансирању пројекта Подршка животној средини без алергена из ИПА програма

Суботица , 26. октобар 2011.

 Нови Сад/Суботица, 26. октобар 2011. - У Великој сали Градске куће у Суботици, 24. октобра ове године, потписани су уговори о суфинансирању пројеката одобрених у оквиру другог „Позива за подношење предлога пројеката ИПА програма прекограничне сарадње Републике Мађарска -...


Опширније

Потписивани уговори са представницима еколошких невладиних организација

Нови Сад , 07. октобар 2011.

Нови Сад, 7. октобар 2011. - Покрајинска секретарка за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Душанка Д. Сремачки и подсекретар Слободан Пузовић потписивали су уговоре са представницима еколошких невладиних организација, савеза студената и струковних организација о (су)...


Опширније

Обележен Дан Дунава

Нови Сад , 02. септембар 2011.

Нови Сад, 2. септембар 2011. година - Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, у сарадњи са Фондацијом „Деци на дар" и уз финансијску подршку Фонда за заштиту животне средине, поводом Дана Дунава 2011 организовао је креативно-едукативну...


Опширније

Одржана презентација Нацрта Регионалног просторног плана АПВ у Новом Саду

Нови Сад , 04. август 2011.

Нови Сад, 4. август - Данас је у Новом Саду одржана јавна презентација Нацрта Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине и Извештаја о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана Аутономне Покрајине Војводине на животну средину...


Опширније

У Суботици и Сремској Митровици одржана презентација Нацрта Регионалног просторног плана Војводине

Сремска Митровица , 28. јул 2011.

Суботица/Сремска Митровица, 26-27. јули - У оквиру Законске процедуре Јавног увида у Нацрт Регионалног просторног плана АП Војводине и Извештаја о стратешкој процени утицаја овог планског документа на животну средину, у организацији Републичке агенције за просторно поланирање и...


Опширније

Скупштина АП Војводине - 28. седница

Нови Сад , 05. април 2011.

Нови Сад, 5. април  -  Председник Владе АП Војводине др Бојан Пајтић предложио је нов састав свог кабинета. На чело нових покрајинских секретаријата, војвођански мандатар предложио је, а Скупштина АП Војводине изабрала: за покрајинског секретара за културу и јавно...


Опширније

Прес конференција Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине

Нови Сад , 01. април 2011.

Нови Сад, 1. април - Покрајински секретар за заштиту животне средине и одрживи развој, др Слободан Пузовић,  директор Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора" Добривоје Антонић, директорка Покрајинског завода за заштиту природе, др Биљана Пањковић, говорили су на конференцији...


Опширније

Pages


Информације


Владимир Галић
021/487-4719
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
vladimir.galic@vojvodina.gov.rs
http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћене за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Сања Шкиљевић
sanja.skiljevic@vojvodina.gov.rs
021/487-4456
021/456-823

Владимир Галић


Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине

Владимир Галић рођен је 1972. године у Кикинди, где је завршио основну школу и гимназију, а потом Правни факултет у Новом Саду.

Адвокатуром се бави од 1998. године, а адвокатску канцеларију има у Новом Саду.

Био је у два наврата саветник председника Владе Републике Србије, у једном мандату директор Агенције за приватизацију Републике Србије, помоћник министра за државну управу и локалну самоуправу и председник Управног одбора Војвођанске банке.

Био је посланик Скупштине АП Војводине од 2012. до 2016. године.

Од 2016. до 2020. године обављао је дужност покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине.

Учествовао је у реализацији више значајних пројеката: Програм подршке општинама Источне Србије (Европска агенција за реконструкцију), Програм подршке Влади Републике Србије у остваривању програма демократских реформи (Влада Краљевине Норвешке), Јачање капацитета за управљање реформом државне управе (Влада Велике Британије – ДФИД), Развој модерног управљања људским ресурсима у државној управи Републике Србије (Влада Краљевине Шведске – СИДА), Јачање административних капацитета Републике Србије (Влада Републике Француске), Јачање капацитета Министарства за државну управу и локалну самоуправу (ЕАР) и Подршка Међусекторској радној групи за координацију хуманитарне и развојне помоћи (ИСДАКОН).

Као консултант ОЕБС-а учествовао је у изради Закона о државној ревизорској институцији Републике Србије и Закона о финансирању политичких странака.

Учествовао је у изради Закона о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција и Статута АП Војводине.

Члан је Српске напредне странке.

Говори енглески језик.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs