Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине


Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области просторног и урбанистичког планирања, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу, а којима се: израђују, доносе и спроводе документи просторног развоја АП Војводине; израђују, доносе и спроводе регионални просторни планови и просторни планови посебне намене; предлажу мере и активности програма имплементације просторног плана Републике Србије за територију АП Војводине, регионалних просторних планова и просторних планова подручја посебне намене и прати њихово спровођење; оснива јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање и врше оснивачка права над њим.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе, врши надзор и прати спровођење прописа из става 1. овог члана. У областима из свог делокруга, прати, надзире и помаже рад јавних предузећа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине пружа стручну помоћ и обезбеђује средства за финансирање, односно суфинансирање локалним самоуправама за израду просторне и урбанистичке документације, пројеката струковних и невладиних организација из области просторног планирања, урбанизма, врши стручну контролу и јавни увид регионалних просторних планова и просторних планова посебне намене за подручја на територији АП Војводине; даје претходну сагласност и сагласност у поступку израде и доношења просторних и урбанистичких планова јединица локалне самоуправе с територије АП Војводине и предлаже једну трећину чланова комисије за стручну контролу просторних и урбанистичких планова у јединици локалне самоуправе; учествује у раду комисија и радних тела које образује министар надлежан за послове урбанизма и даје мишљење на статут и опште акте Републичке агенције за просторно планирање и Инжењерске коморе Србије.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, у области просторног и урбанистичког планирања, у складу са законом, обавља послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области заштите животне средине, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: природно добро ставља под заштиту; доноси програм заштите животне средине за територију АП Војводине; доноси програм мониторинга, екстерни план заштите од удеса и планови и програми управљања природним ресурсима и добрима; оснива буџетски фонд; оснива Покрајински завод за заштиту природе и врше оснивачка права над њим; проглашава стање угрожености животне средине на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 5. овог члана. У областима из свог делокруга, прати, надзире и помаже рад јавних предузећа, установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине: контролише коришћење и заштиту природних ресурса и добара на територији АП Војводине; обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине (мониторинг); даје услове обезбеђење мера и услова заштите животне средине, на захтев органа надлежног за припрему и доношење просторних и урбанистичких планова, а на основу услова и мишљења надлежних стручних организација; учествује у поступку припреме и доношења просторних, урбанистичких и других планова (планови уређења и основе коришћења пољопривредног земљишта, шумске, водопривредне, ловнопривредне основе и програми унапређивања рибарства на рибарским подручјима и други планови).

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине у области унапређивања животне средине, рибарства и управљања рибљим фондом у риболовним водама, у складу са законом, обавља поверене послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине. Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине обавља друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Др Слободан Пузовић посетио Пећинце

Нови Сад , 20. новембар 2008.

Пећинци/Нови Сад, 20. новембар - Покрајински секретар за заштиту животне средине и одрживи развој, др Слободан Пузовић одржао је данас састанак са председником општине Пећинци, Синишом Вуковим о проблемима у области заштите  животне средине и одрживог развоја у овој сремској...


Опширније

Покрајински секретар за заштиту животне средине и одрживи развој посетио општину Житиште

Зрењанин , 13. новембар 2008.

 Нови Сад/Житиште, 13. новембар - Покрајински секретар за заштиту животне средине и одрживи развој др Слободан Пузовић посетио је данас СО Житиште и разговарао са замеником председника општине Душаном Милићевим и члановима општинске управе. По речима др Пузовића општине и локалне...


Опширније

Представљен значај производње енергије из обновљивих извора

Нови Сад , 06. новембар 2008.

Нови Сад, 6. новембар  - Нове технологије у производњи енергије из обновљивих извора, као тема дводневног форума који се одржава у Новом саду, има пуну подршку Извршног већа Војводине, ресорног Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине и свих покрајинских...


Опширније

Са форума ''Нове технологије обновљивих извора енергије''

Нови Сад , 06. новембар 2008.

Нови Сад, 6. новембар - Под покровитељством Извршног већа АП Војводине, Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине, а у сарадњи са Институтом за европске послове из Љубљане и ТМЦ Консалтинг агенцијом из Новог Сада, данас је у Скупштини АП Војводине организован ...


Опширније

Суфинансирање невладиног еколошког сектора

, 13. октобар 2008.

Нови сад, 13. октобар  - У Извршном већу АП Војводине, покрајинскисекретар за заштиту животне средине и одрживи развој др Слободан Пузовићпотписао је уговоре са представницима еколошких невладиних организација уВојводини о суфинансирању њихових пројектних активностри у области...


Опширније

Отворене Словачке националне свечаности '''' СНС ''На жицама самопоштовања''

Нови Сад , 09. август 2008.

Нови Сад/Бачки Петровац, 8. август - У Бачком Петровцу отворене су тродневне Словачке националне свечаности под називом "На жицама самопоштовања". Свечано отварање у сали СВП окупило је бројне госте из Србије, Војводине и Републике Словачке, које је...


Опширније

Скупштина АПВ изабрала ново Извршно веће

, 16. јул 2008.

ИЗАБРАНО НОВО ИЗВРШНО ВЕЋЕ АПВОЈВОДИНЕ
У име предлагача, посланичког клуба "Заевропску Војводину" у Скупштини АП Војводине, известилац о кандидатури дрБојана Пајтића за место председника Извршног већа Војводине, проф. др ДрагославПетровић образложио је кандидатуру за...


Опширније

Отворен Центар за мониторинг животне средине у АП Војводини

Зрењанин , 08. мај 2008.

Нови Сад, 8. мај – На конференцији за новинаре уИзвршном већу АП Војводине, поводом отварања Центра за мониторинг животнесредине у Покрајини, говорили су покрајински секретар за заштиту животнесредине и одрживи развој  проф. др ЗолтанЂармати и помоћник секретара др Слободан...


Опширније

Конференција за новинаре посвећена новој монографији и сузбијању амброзије

Нови Сад , 07. мај 2008.

НовиСад, 7. мај - Покрајински секретар за заштиту животне средине и одрживи развојпроф.др Золтан Ђармати представио је, на данашњој конференцији за новинаре, монографију"Заштићена природна добра и еко туризам Војводине".  -Ово је доказ да...


Опширније

Изложба ''Енергетска ефикасност, циљ коме тежимо'' у Извршном већу

Нови Сад , 23. април 2008.

Нови Сад, 23. април - У Извршном већу Војводинеотворена је данас изложба "Енергетски ефикасно друштво, циљ коме тежимо" накојој су представљени радови са истоименог ликовног конкурса, на коме јеучествовало 1024 ученичка рада из 71 војвођанске основне школе...


Опширније

Pages


Информације


Владимир Галић
021/487-4719
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
vladimir.galic@vojvodina.gov.rs
http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћене за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Сања Шкиљевић
sanja.skiljevic@vojvodina.gov.rs
021/487-4456
021/456-823

Владимир Галић


Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине

Владимир Галић, рођен је 1972. године у Кикинди, где је завршио основну школу и гимназију, потом Правни факултет у Новом Саду.

По струци је адвокат. Адвокатуром се бави од 1998. године. Владимир Галић има адвокатску канцеларију у Новом Саду.

Био је у два наврата саветник председника Владе Србије, и у једном мандату директор Агенције за приватизацију Републике Србије и на челу Управног одбора Војвођанске банке.

Био је посланик Скупштине Војводине у претходном сазиву. Члан је Српске напредне странке.

Говори енглески језик.


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs