Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине


Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области просторног и урбанистичког планирања, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу, а којима се: израђују, доносе и спроводе документи просторног развоја АП Војводине; израђују, доносе и спроводе регионални просторни планови и просторни планови посебне намене; предлажу мере и активности програма имплементације просторног плана Републике Србије за територију АП Војводине, регионалних просторних планова и просторних планова подручја посебне намене и прати њихово спровођење; оснива јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање и врше оснивачка права над њим.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе, врши надзор и прати спровођење прописа из става 1. овог члана. У областима из свог делокруга, прати, надзире и помаже рад јавних предузећа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине пружа стручну помоћ и обезбеђује средства за финансирање, односно суфинансирање локалним самоуправама за израду просторне и урбанистичке документације, пројеката струковних и невладиних организација из области просторног планирања, урбанизма, врши стручну контролу и јавни увид регионалних просторних планова и просторних планова посебне намене за подручја на територији АП Војводине; даје претходну сагласност и сагласност у поступку израде и доношења просторних и урбанистичких планова јединица локалне самоуправе с територије АП Војводине и предлаже једну трећину чланова комисије за стручну контролу просторних и урбанистичких планова у јединици локалне самоуправе; учествује у раду комисија и радних тела које образује министар надлежан за послове урбанизма и даје мишљење на статут и опште акте Републичке агенције за просторно планирање и Инжењерске коморе Србије.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, у области просторног и урбанистичког планирања, у складу са законом, обавља послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области заштите животне средине, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: природно добро ставља под заштиту; доноси програм заштите животне средине за територију АП Војводине; доноси програм мониторинга, екстерни план заштите од удеса и планови и програми управљања природним ресурсима и добрима; оснива буџетски фонд; оснива Покрајински завод за заштиту природе и врше оснивачка права над њим; проглашава стање угрожености животне средине на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 5. овог члана. У областима из свог делокруга, прати, надзире и помаже рад јавних предузећа, установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине: контролише коришћење и заштиту природних ресурса и добара на територији АП Војводине; обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине (мониторинг); даје услове обезбеђење мера и услова заштите животне средине, на захтев органа надлежног за припрему и доношење просторних и урбанистичких планова, а на основу услова и мишљења надлежних стручних организација; учествује у поступку припреме и доношења просторних, урбанистичких и других планова (планови уређења и основе коришћења пољопривредног земљишта, шумске, водопривредне, ловнопривредне основе и програми унапређивања рибарства на рибарским подручјима и други планови).

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине у области унапређивања животне средине, рибарства и управљања рибљим фондом у риболовним водама, у складу са законом, обавља поверене послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине. Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине обавља друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Покрајина суфинансира израду планских докумената у локалним самоуправама

Нови Сад , 06. септембар 2013.

Нови Сад, 6. септембар 2013. године - Покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине др Слободан Пузовић и представници локалних самоуправа у Војводини, потписали су уговоре о додели бесповратних новчаних средстава из буџета Покрајине.
Средства су расподељена на...


Опширније

Слободан Пузовић представио Програм имплементације Регионалног просторног плана Војводине

, 25. јун 2013.

Нови Сад, 25. јун 2013. - Покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине др Слободан Пузовић, на  скупу посвећеном Програму имплементације Регионалног просторног плана АП Војводине, говорио је о значају...


Опширније

Председник САНУ на пријему у Покрајинској влади

Нови Сад , 18. јун 2013.

Нови Сад, 18. јун 2013. - Председник Владе АП Војводине др Бојан Пајтић и потпредседник Владе и покрајински секретар за науку и технолошки развој проф. др Драгослав Петровић примили су председника Српске академије наука и уметности академика проф. др Николу Хајдина...


Опширније

Конференција за новинаре поводом усвајања Програма имплементацији Регионалног просторног плана АПВ

Нови Сад , 17. јун 2013.

Нови Сад, 17. јуни 2013. године - Покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине др Слободан Пузовић одржао је конференцију за медије поводом доношења Програма имплементације Регионалног просторног плана АП Војводине. Тај стратешки документ донела је...


Опширније

Одржана 18. седница Скупштине АП Војводине

Нови Сад , 13. јун 2013.

Нови Сад, 13. јуни 2013. године - Посланици Скупштине АП Војводине донели су на данашњој седници Одлуку о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2012. годину са Извештајем о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине.Покрајински буџет за 2012. утврђен је на...


Опширније

Награђени учесници акције ''За чистије и зелениује школе у Војводини''

Нови Сад , 31. мај 2013.

Нови Сад, 31. мај 2013. године - У амфитеатру новосадског "Спенса", одржана је свечаност на којој су проглашене и додељене награде представницима предшколских установа, основних и средњих школа у Војводини, најбољим учесницима у програму „За чистије и зеленије...


Опширније

Додељена средства за пројекте цивилног сектора

Нови Сад , 08. мај 2013.

Нови Сад, 8. мај 2013. године - Покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине др Слободан Пузовић одржао је конференцију за новинаре, на којој су објављени резултати конкурса, које је  Секретаријат расписао поводом доделе бесповратних средстава из буџета...


Опширније

Округли сто плановима генералне регулације

Нови Сад , 19. април 2013.

Нови Сад, 19. април 2013.  - У Скупштини АП Војводине одржан је округли сто на тему „Искуства и проблеми у изради планова генералне регулације". Округли сто јавних предузећа за урбанистичко и просторно планирање из Републике Србије, који су организовали ЈП Завод за урбанизам...


Опширније

Успела акција ''Сат за нашу планету''

Нови Сад , 11. април 2013.

Нови Сад, 11. април 2013. - Неопходно је да користимо електричну енергију и друге ресурсе на одржив начин, да смањимо еколошку штету, чиме ћемо ублажити последице климатских промена и допринети очувању природе - поручено је са данашње конференције за новинаре у Влади Војводине...


Опширније

Вребалов и Пузовић на потписивању споразума о управљању комуналним отпадом

Кикинда , 10. април 2013.

Нови Сад, 10. април 2013. - У Скупштини АП Војводине данас је потписан анекс Споразума о формирању регионалног система управљања комуналним отпадом, чиме је општина Нови Бечеј приступила већ потписаном споразуму између општина Кикинда, Ада и Бечеј.
Свечаности потписивања...


Опширније

Pages


Информације


Владимир Галић
021/487-4719
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
vladimir.galic@vojvodina.gov.rs
http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћене за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Сања Шкиљевић
sanja.skiljevic@vojvodina.gov.rs
021/487-4456
021/456-823

Владимир Галић


Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине

Владимир Галић, рођен је 1972. године у Кикинди, где је завршио основну школу и гимназију, потом Правни факултет у Новом Саду.

По струци је адвокат. Адвокатуром се бави од 1998. године. Владимир Галић има адвокатску канцеларију у Новом Саду.

Био је у два наврата саветник председника Владе Србије, и у једном мандату директор Агенције за приватизацију Републике Србије и на челу Управног одбора Војвођанске банке.

Био је посланик Скупштине Војводине у претходном сазиву. Члан је Српске напредне странке.

Говори енглески језик.


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs