Прес конференција Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине

Нови Сад , 01. април 2011.
-A A +AПрес конференција Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине.

Нови Сад , 01. април 2011. .

Нови Сад, 1. април - Покрајински секретар за заштиту животне средине и одрживи развој, др Слободан Пузовић,  директор Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора" Добривоје Антонић, директорка Покрајинског завода за заштиту природе, др Биљана Пањковић, говорили су на конференцији за новинаре о најважнијим резултатима рада ЈП "Национални парк Фрушка гора" и Покрајинског завода за заштиту природе, након годину дана од њиховог оснивања, као покрајинских институција.            Првог априла обележава се година дана од оснивања ове две институције, чији је циљ заштита и унапређење система заштите природе у Војводини. Замисао је да се најважнијем заштићеном подручју, једином националном парку у Војводини - Фрушком гором, управља на прави начин. Циљ је, такође, да се природна и културна добра на овом подручју доведу у стање које одговара европским стандардима, како би се та баштина и потенцијал користили на квалитетан начин и у наредном периоду, истакао је Пузовић.
Директорка Покрајинског завода за заштиту природе, др Биљана Пањковић је подсетила да је овај Завод основан још 1966. године, али да је реоснован 2010. године, када је 1. априла почео са радом, те се овај дан узима као Дан Покрајинског завода за заштиту природе. Како је Пањковић навела, Завод је у протеклој години остварио дугорочне циљеве. Студијама заштите, стекли су се услови за повећање површина под заштитом у Војводини за 0,72%, односно са 5,98% на 6,70%, одређена је основна еколошка мрежа у Војводини. Поред еколошки значајних подручја, исказани су еколошки коридори од међународног и регионалног значаја, као основа за успостављање функционалне еколошке мреже. Спроведене  су активности на мониторингу и заштити строго заштићених врста, које се спроводи у континуитету од 2003. године, а одржаване су и промотивно-едукативне делатности, у виду предавања, промоција, јавних расправа, научних радова, публикација, сајмова, програма обуке и наступа у медијима са циљем јачања свести о потребама заштитие природе. Пањковић је рекла да су остварени и краткорочни циљеви. Наиме, завршено је 18 студија заштите, утврђени су нацрти акта о заштити за 7 заштићених подручја, настављена су вишегодишња теренска истраживања већих природних целина на три подручја (Бара Русанда, Караш-Нера и Тиса). Такође, реализовано је 70 стручних надзора у 26 заштићена подручја, пружена је стручна помоћ Управљачима заштићених подручја. Спровођене су активности на мониторингу и заштити 4 строго заштићене врсте, а за 11 биљних и животињских врста реализовано је праћење стања са мерама заштите. У 2010. години реализовано је седам пројеката, извршена је контрола аката о заштити строго заштићених врста, израђена је просторно планска документација, укључујући и рад на Регионалном просторном плану Војводине, као и учествовање у изради законских и подзаконских аката и стратегија. Реализована је међународна сарадња, и остварени су резултати у промотивно-едукативној делатности.
Директор ЈП "Национални парк Фрушка гора"  Добривоје Антонић рекао је да је прошла година била изузетно динамична - између осталог, обављен је пренос надлежности на ЈП "Национални парк Фрушка гора" са Републике на Покрајину. Прошле године је обележно 50 година од проглашења Фрушке горе за национални парк. Како је Антонић истакао, Национални парк Фрушка гора је доказ оправданости преноса одређених надлежности са Републике на Покрајину, јер се за свега неколико месеци, у сарадњи са Владом АПВ, Покрајинским секретаријатом за заштиту животне средине и одрживи развој, Покрајинским заводом за заштиту природе и другим покрајинским институцијама успело са стабилизовањем пословања предузећем, покренуте су акције заштите, уређења и чишћења Фрушке горе. Такође, отворено је скоро четрдесет значајних, домаћих и међународних пројеката, међу којима је најважнија израда Мастер плана одрживог развоја Фрушке горе. Антонић је рекао да је интензивно рађено на заштити и обнови шума. Сађењем нових шума обухваћено је преко 40ха, а извршен је посебан третман уклањања корова на преко 130 ха. Прошле године је у расадницима Националног парка произведено 187 600 садница искључиво аутохтоних врста са Фрушке горе, које ће бити пренете на Фрушку гору. Одржава се 22км противпожарна пута и 57км тврдих и меких шумских путева. На скоро 100ха урађен је мониторинг штеточина, одржавани су просеци и ливаде, и у оквиру одрживог развоја, произведено је скоро 70 хиљада км3 дрвета. Побољшана је и материјална основа овог предузећа. Адаптиран је Информативни центар на Иришком венцу , набављено је 8 теренских возила. Опремљен је рибочуварска служба, набављени су агрегати за расадничку производњу и нарочита пажња поклањана је опремању свих служби у Националном парку рачунарском опремом. Прошле године је отворено 39 што домаћих, што међународних пројеката, у вези са заштитом Фрушке горе.

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs