Покрајински секретар за рад и републички министар пољопривреде у Бечеју

Нови Сад , 03. децембар 2010.
-A A +AПокрајински секретар за рад и републички министар пољопривреде у Бечеју.

Нови Сад , 03. децембар 2010. .

Нови Сад/Бечеј,3. децембар - Покрајинскисекретар за рад, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин ирепублички министар пољопривреде, водопривреде и шумарства др Саша Драгинданас сусрели су се данас у Бечеју са представницима синдикалних организацијапредузећа ПИК Бечеј и потпредседником општине Будиславаом Медурићем.  Састанакна коме су републички министар пољопривреде и покрајински секретар за рад изапошљавање представницима синдикатних организација Самосталног и синдиката Независност представили извештај о пословно-финансијском стању овог великог пољопривредног предузећа,одржан је у Скупштини општинеБечеј.
 Извештај о пословном и финансијском стању и„дуе диллигенце" - пословне процене ПИК Бечеј начињени су по захтеву стручнекомисије на чијем је челу Мирослав Васин, у сарадњи са једном од познатихконсултантских кућа и представљају темељ за план пословне стабилизације и власничкепромене у овом великом предузећу. Акценат је стављен на могућности очувањаресурса и пословних потенцијала ПИК Бечеј а не узрока који су довели до лошегстања а решење проблема какво је предложено у бечејском комбинату у нашојземљи ће бити први пут примењено. Јер до сада је било случајева поништавањаизвршене приватизације, примене стечаја и одузимања имовине али реституцијавласништва конверзијом дугова у власнички удео државе је поступак који до саданије примењиван. Са оваквим решењем сагласили су се не само синдикати него ивласт на општинском, покрајинском и републичком нивоу, него и садашњи власник,па би прихватањем договора и требало да отпочне нови период у коме ће ресурсии запослени у ПИК Бечеју, њих око 1,6 хиљада бити заштићени, него ће наконизвршене санације уследити и период сигурнијег и успешнијег пословања.
  По речима републичког министра пољопривредедр Саше Драгина до краја првог квартала наредне, 2011. године треба да будезавршена процена вредности капитала ПИК Бечеј, ванредни ревизорски извештај иплан реорганизације предузећа - Програм први оваквог типа који се примењује учитавој земљи и доноси велику одговорност. ПИК Бечеј је предузеће које јепотребно оспособити да поново буде лидер у нашој пољопривреди и то је разлог,као и судбина запослених, због кога је држава морала да интервенише. Од моментакада буде извршена санација биће потребно много заједничког рада свих оних којиучествују у напорима за опоравак некадашњег лидера наше агро-индустрије. Кадане буде дугова мора бити примењена јасна и савремена пословна визија апостигнути резултати биће референтни за читаву земљу. У том послу нисмо самијер поред свих оних који су укључени у садашњи процес реорганизације идржавних институција подршку ће пружити и партнери ПИК Бечеј какав јеновосадски Институт за ратарство и повртарство - рекао је др Саша Драгин.
 - У ангажовању око судбине ПИК Бечејодлучујући импулс биле су молбе запослених који су били у веома тешкојситуацији али још више забринути за судбину свог предузећа. У случају ПИК Бечејради се о изузетно сложеном процесу санације и реконструкције најпре збогвеликих дугова, али ми у покрајинској влади смо се у ангажовању око овогпроблема најпре водили будућношћу предузећа а не само узроцима кризе. Пронађеноје и договорено јединствено решење које носи изузетну одговорност и захтевадугорочно планирање. Само израда документације трајаће до краја првог кварталанаредне године, а за то време је такође неопходно обезбедити примања зазапослене и нормално пословање. Конверзија дугова предузећа у капитал којим ћеуправљати држава, као и рационалније располагање ресурсима и спровођењеплана рационализације и санације, треба да омогући период стабилности, успешногпословања и реконструкцију предузећа која ће обухватити и отпремнине за деозапослених на добровољној основи, како би с временом, у много погоднијеммоменту био пронађен прави стратешки партнер, који ће омогућити модерну ипрофитабилну пољопривредну производњу.
  Влада Војводине није могла остати по страникада се ради о судбини великог броја запослених и њихових породица, као и очитавом низу оних који од пословања ПИК Бечеј зависе, јер сваке године будеангажовано неколико стотина сезонских радника као и читав низ малих фирми итрговина који зависи од производње на усевима предузећа. Ми у покрајинскојВлади ћемо остати доследни и озбиљни у намери да остваримо све оно што смодоговорили и што су сви учесници прихватили, јер иако се ради о веомаодговорном и захтевном процесу, није било друге опције или бољег решења -рекао је покрајински секретар за рад, запошљавање и равноправност полова.
Ознаке:

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs