Отворен Едукативни центар на Чардаку

, 26. новембар 2010.
-A A +AОтворен Едукативни центар на Чардаку.

, 26. новембар 2010. .

Делиблато/НовиСад, 26. новембар - У Специјалномрезервату природе «Делиблатска пешчара», на локалитету Чардак, данас је отворенЕдукативни центар, изграђен заједничким средствима Министарства животне срединеи просторног планирања, Покрајинског секретаријата за заштиту животне срединеи одрживи развој и ЈП «Војводинашуме». Мултифункционални Центар изграђен је у циљуподизања свести људи о значају заштите Делиблатске пешчаре, и природнихдобара уопште. У оквиру центра налазе се три зграде опремљене за одржавањеедукативних радионица за децу и студенте, затим за семинаре и саветовања инаучно-истраживачки рад. Поред едукативне, Центар ће имати значајну улогуу развијању спортско-рекреативног туризма. Покрајински секретар за заштиту животне средине иодрживи развој, др Слободан Пузовић нагласио је да је изградња овог Центразначајан сегмент у активностима на заштити и промоцији Делиблатске пешчаре, јерће посетиоцима пружити могућност да се на прави начин информишу о овомприродном добру, да га упознају, спознају и заволе, и да постану борци за његовоочување.
- Пружићемо максималну подршку управљачу над овимприродним добром, ЈП "Војводинашуме", да креира одговарајуће туристичке,рекреативне и едукативне садржаје, како би овај простор, од преко 34 хиљаде хектара, на најбољи начин заживео и постао местокоје ће наши грађани радо посећивати када желе да се одморе од свакодневног  живота - рекао је секретар Пузовић и захвалиосе ЈП «Војводинашуме», што је иницирало изградњу центра и Министарству животнесредине и просторног планирања, што је подржало успешну реализацију.
Пузовић је подсетио да се из покрајинског буџетасваке године издвајају одређене средства за активне мере заштите и очувања Делиблатскепешчаре, и за њену презентацију у јавности.
- Углавном се фокусирамо на очување осетљивихекосистема, односно ретких и угрожених биљака и животиња које се овде налазе.Изградили смо овде и пункт за праћење квалитета амбијенталног ваздуха, каобазну станицу у Војводини, а подржали смо и традиционално коришћење простора Делиблатске пешчаре у функцији очувањаразноликости, односно мозаичности екосистема и развоја еко-етно туризма, али и спречавања пожара на овом простору - навео је Пузовић.
Директорка ЈП «Војводинашуме», Марта Такач нагласилаје да је Делиблатска пешчара највећа континентална пешчара у Европи, која јенастајала и током леденог доба. Ово заштићено природно добро је и један однајзначајнијих центара биодиверзитета у Европи са изузетно богатом флором ифауном. На простору од преко 34 хиљаде хектара расте више од 900 врстабиљака, међу којима су и заштићене и угрожене врсте, попут банатског божуракоји расте само у Делиблатској пешчари. Такође, ово природно добро проглашеноје и за значајно станиште птица у Европи.
- Све ове карактеристике указују на изузетновелику вредност Делиблатске пешчаре и на потребу да се ово природно богатствомаксималмо очува и унапреди - навела је Марта Такач.
Државни секретар у Министарству животне средине ипросторног планирања, др Миладин Аврамов нагласио је да ово Министарство поклањапуну пажњу едукацији и подизању свести о значају очувања животне средине. Дасе о овој области добро брине говори и чињеница да су усвојени готово свирелевантни закони који покривају ову област и који су усклађени са европскимстандардима, навео је Аврамов и додао да ће Министарство и у будућностиподржавати пројекте који су максимално функционални за човека и крајње одрживиза природу, попут Едукативног центра на Чардаку.

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs