Сапштење са 12. седнице Владе АП Војводине

Нови Сад , 22. фебруар 2010.
-A A +AСапштење са 12. седнице Владе АП Војводине.

Нови Сад , 22. фебруар 2010. .

Нови Сад, 22. фебруар  - Са данашње седнице Владе АП Војводине, којом је председавао др Бојан Пајтић, премијеру Владе Републике Србије, Министарству за национални инвестициони план и Министарству економије упућени су захтеви за измену Одлуке о расподели и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2010. годину.1. Захтева се од Министарства за Национални инвестициони план да Влади Републике Србије предложи измену Одлуке о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2010. годину у погледу броја одобрених пројеката који се односе на територију Аутономне Покрајине Војводине, свега 3,34% од укупног броја одобрених пројеката, као и у погледу висине средстава која чине свега 1,83 % од опредељених средстава за ове намене.2. Захтева се од Министарства за Национални инвестициони план да прихвати пројекте са листе препоручених пројеката од стране Владе Аутономне Покрајине Војводине, сагласно одредби члана 75. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине, којом је, између осталог, прописано да Аутономна Покрајина Војводина иницира, координира и спроводи пројекте, те сачињава листу пројеката за територију Аутономне Покрајине Војводине.
Пројекти одобрени наведеном Одлуком, не одговарају ни по садржају ни по приоритетима, предлогу листе пројеката који је Влада Аутономне Покрајине Војводине благовремено и у складу са Законом доставила надлежном Министарству.Информацију о расподели и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о Буџету Републике Србије за 2010. годину. коју је Влада Војводине данас разматрала и усвојила.  Министарство за национални инвестициони план Републике Србије је, у складу са Уредбом о поступку по коме се бирају пројекти за Национални инвестициони план и поступку по коме се Национални инвестициони план спроводи  ("Службени гласник РС", бр. 29/08 и 49/09) упутило  допис Извршном већу АП Војводине 27. октобра 2009. године, под бројем 454-00-259/2009-03. У њему је садржан захтев да, у складу са својим надлежностима, Извршно веће спроведе процедуру везану за разматрање и оцену достављених пројеката према пријавама за 2010. годину, за пројекте са територије АП Војводине, уз утврђивање предлога листе пројеката чија је комплетна документација достављена у прилогу.Овај поступак је и у складу са чланом 75. Закона о утврђивању надлежности АП Војводине ("Сл. гласник РС", бр. 99/2009), који гласи:"АП Војводина, преко својих органа, у области планирања и спровођења пројеката Националног инвестиционог плана (у даљем тексту: НИП) за територију АП Војводине:1.         иницира, координира и спроводи пројекте НИП-а за територију АП Војводине; 2.         сарађује се надлежним министарством у разматрању и оцењивању пријава пројеката за територију АП Војводине; 3.         сачињава предлог листе пројеката за територију АП Војводине; 4.         оснива и води електронску и документациону базу података у коју се уносе подаци о пројектима за територију АП Војводине; 5.         прати динамику трошења по појединачним пројектима и о томе једном у три месеца извештава Владу."У складу са тим, седам експертних комисија Владе АП Војводине извршило је оцену предлога пројеката на основу следећих критеријума:
 • -значај за очување и унапређење животне средине (максимално 15 бодова),
 • -значај за развој производних капацитета, отварање нових радних места и развој локалне средине (максимално 30 бодова),
 • -степен спремности за реализацију пројекта (максимално 20 бодова),
 • -удео сопственог улагања локалне самоуправе (максимално 20 бодова) и
 • -ниво савремености планиране технологије за реализацију пројекта (максимално 15 бодова).
Као додатни општи критеријум коришћена је анализа затеченог нивоа развоја локалне самоуправе (економски критеријум, критеријум запослености и демографски критеријум), као и значај предложене инвестиције за обезбеђивање услова за отварање нових погона високих технологија, а у оквиру стратегије «Основни правци технолошког развоја Аутономне Покрајине Војводине». Овај фактор је износио 1.5, с тим што је лимитиран максимални износ од 100 бодова за сваки појединачни пројекат.Утврђена табела са редоследом пројеката и укупним бројем бодова за 295 пројеката који се препоручују и 29 пројеката који се не препоручују за финансирање у 2010. години, тадашње Извршно веће АП Војводине упутило је Министарству за национални инвестициони план Републике Србије 16. новембра 2009. године (под бројем 182).Влада Републике Србије је на својој седници одржаној 18. фебруара 2010. године донела Одлуку о расподели и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о Буџету Републике Србије за 2010. годину, у укупном износу од 26.052.000.000 динара. Средства су распоређена на 389 пројеката. Од тог укупног броја, само 13 пројеката (3,34%) су за територију АП Војводине са укупним средствима од 477.649.911 динара (1,83%).Од одабраних 13 пројеката, само пет су се налазили на широј листи пројеката препоручених од стране Извршног већа АП Војводине (и то на 143, 154, 281, 312, 313. месту), два са листе непрепоручених за финансирање, а преосталих шест се уопште нису налазили у достављеном списку и документацији пријављених пројеката на конкурсу Министарства за национални инвестициони план, који је био отворен од 1. августа да 10. октобра 2009. године.

Најаве

 

Тренутно нема најављених догађаја

Календар Све најаве

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


 • Булевар Михајла Пупина бр. 16
  21101 Нови Сад
 • Аутономна Покрајина Војводина
  Република Србија
 • Телефон: 021/487-40-00
 • presbiro@vojvodina.gov.rs