Одржана 20. седница Скупштине АП Војводине

Нови Сад , 16. фебруар 2010.
-A A +AОдржана 20. седница Скупштине АП Војводине.

Нови Сад , 16. фебруар 2010. .

Нови Сад, 16. фебруар - У Скупштини АП Војводине данас је одржана 20. седница,којом је председавао Шандор Егереши, председник Скупштине АП Војводине.
У оквиру дневног реда, посланици Скупштине АП Војводине усвојили су Одлуку о доношењу Стратегије развоја туризма Војводине- маркетинг стратегије туризма Војводине, који је образложио потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за привреду Иштван Пастор.
Потпредседник Пастор је рекао да је Стратегија развоја војвођанског туризма везана за Стратегију развоја туризма у Србији до 2015. године, где се војвођански туризам види као кластерско удружење. Ова визија је један модеран и квалитетан документ, који своју основу базира на маркетингу, као савременом начину промовисања туризма. Документ о стратегији развоја-маркетингу војвођанског туризма састоји се од осам поглавља, који детаљно и прецизно дефинишу кораке развоја, објаснио је Иштван Пастор. У првом делу овог документа се дефинише садржај и значај војвођанског туризма, а у другом делу дат је пресек садашњег стања, где се каже да се Војводина види као водно панонско благо са пуно потенцијала, а при том се јасно разграничавају различити облици туризма, као и улога како јавног тако и приватног туристичког потенцијала. У трећем делу документа урађена је СWОТ анализа, са освртом на уже и шире циљеве туристичког развоја, јер Војводина може да постане атрактивна у својој аутохтоној понуди. У четвртом делу, прецизирао је потпредседник Пастор, дат је промотивни значај е-туризма и он-лине туристичких понуда,као нов канал промоције и продаје туристичких понуда. У петом делу се наглашава финансијски значај маркетинга, док је у следећем поглављу наглашена контрола и мера акционог поглавља, који је детаљније описан и у седмом делу документа. На крају документа дато је 11 закључака и препорука, где се наглашава значај ове стратегије развоја и маркетинга војвођанског документа, где се наглашава потреба едуковања оних људи, који су туризам изабрали за животно опредељење, рекао је на крају Иштван Пастор.
Скупштина АП Војводине иyменили су Одлуку о оснивању Завода за културу војвођанских Румуна. Посланици су дали сагласност и на Одлуку о изменама и допунама Статута Педагошког Завода Војводине.
Покрајински посланици су усвојили Покрајинску скупштинску одлуку о оснивању јавног предузећа за управљање Националним парком Фрушка гора. Покрајински секретар за заштиту животне средине и одрживи развој проф. др Слободан Пузовић је као ресорни секретар образложио овај предлог.
По његовим речима, оснивање овог предузећа је неопходно како би се у будућности на прави начин управљало Националним парком Фрушка гора. Конституисање Фрушке горе као Националног парка било је 1960. године и она је наш најстарији национални парк, а пре шест година је донет и план његове заштите, чија стратегија би требало да се спроводи до 2020. године. Када говоримо о Фрушког гори, истакао је др Слободан Пузовић, треба да нагласимо да је она кичма животне средине, јер богатство шума које се простире на 25.000 хектара су плућа Војводине, које треба чувати и одржавати. Шумско богатство има утицај на микроклиму, а геолошка старост Фрушке горе је исто толико важна. Оснивање јавног предузећа које ће овим природним богатством да се бави је оправдано, тим више што око 500.000 људи гравитира ка њој, што је окружује седам општина и што је притиснута бројним проблемима, како од саобраћајница, које нису довољно умрежене, тако и инфраструктурним проблемима, где треба нагласити проблеме са дивљом градњом, старим коповима и многим другим. Секретар Пузовић је подсетио да, у циљу развоја туризма у Војводини, само на Фрушког гори се налази 16 манастира, а када је у питању биљни и животињски свет богатство је велико. До сада је на њој забележено око 10.000 животињских врста, а стручњаци сматрају да чак 20 до 30 одсто још није ни откривено.Када је биљни свет у питању, Фрушка гора је богата са 1.500 врста, које су центар генетске разноврсности и као такве могу постати и значајна грана у фармацеутској индустрији, рекао је у свом образлагању секретар Пузовић.
Скупштина Војводине донела је Покрајинску скупштинску одлуку о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе. Одлуку је образложио ресорни покрајински секретар др Слободан Пузовић, који је навео да ова институција има дугу традицију у заштити природне баштине Војводине. До доношења ове Покрајинске скупштинске одлуке, радила је као Одељење у Новом Саду републичког Завода за заштиту природе. Ова важна установа поседује више од 50 хиљада експоната, неки су старији од једног века,а поседује и истраживачки и едукативни простор. Значајна је, јер јој је посао, између осталог, предлагање нових подручја за заштићена природна добра у складу са актуелним прописима и више таквих предлога је већ припремила. Оснивање Завода значајно је и због тога што ће моћи да учествује у међурегионалној сарадњи и да кроз учешће у прекограничним пројектима обезбеди додатна средства за своју делатност - навео је Пузовић.
Посланици су прихватили одлуку о ангажовању Ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна АП Војводине за 2009. годину. Изабрана је екстерна ревизорска кућа ДОО „Винчић" из Београда, која је и у претходне четири године обављала послове ревизије покрајинског завршног рачуна.
Донета је скупштинска одлука о оснивању Јавног предузећа за газдовање водама на територији АП Војводине, а посланици су дали сагласност и на одлуку о изменама и допунама Статута ЈВП „Воде Војводине" Нови Сад.
Посланици су донели одлуку о именовању директора ЈВП „Воде Војводине" Нови Са. То је проф. др Атила Салваи, који је до сада био вршилац дужности директора овог предузећа.
Скупштина Војводине донела је и више кадровских решења. Измењена је Одлука о именовању председника и чланова УО Српског народног позоришта у Новом Саду. Досадашњи директор Фонда за развој је разрешен, а за новог директора именована је Снежана Репац из Новог Сада. Поред тога, разрешени су стари, а именовани нови Управни и Надзорни одбор Покрајинског завода за равноправност полова и Надзорног одбора Фонда за развој непрофитног сектора Војводине.
Уместо досадашњег директора који је разрешен, донета је одлука о именовању мр Јасмине Машуловић за в.д. директора "Дневник" Холдинга, а.д. за новинско-издавачку делатност. Такође, именовани су и нови председник и чланови Скупштине овог предузећа.


Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs