Одржана 10. седница Скупштине АП Војводине

Нови Сад , 28. мај 2009.
-A A +AОдржана 10. седница Скупштине АП Војводине .

Нови Сад , 28. мај 2009. .

Нови Сад, 28.мај - На данашњој, 10. седници Скупштине АП Војводине, утврђен је дневни ред од 40 тачака. Посланици су донели Одлуку о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2008. годину са извештајем о извршењу Одлуке о буџету АП Војводине за 2008. годину. Уводно излагање поднео је покрајински секретар за финансије мр Јовица Ђукић. Укупна остварена примања буџета у 2008. години била су 55,4 милијарде динара или 92,2 одсто од планираних 60,1 милијарде динара. Укупни издаци у претходној години износили су 52,6 милијарди динара или 87,6 одсто од планираног обима, односно 95,03 одсто у односу на укупна примања. Расходи и издаци реализовани су у износу од 87,27 одсто, што је у односу на остварена средства 95,5 одсто.
Овлашћени екстерни ревизор Предузеће за ревизују рачуноводствених извештаја „Винчић" д.о.о. из Београда, изабран у поступку јавне набавке од стране Скупштине АП Војводине, дао је позитивно мишљење на Консолидовани завршни рачун буџета АП Војводине за 2008. годину.
Донета је и Одлука о начину и приоритетима у извршавању бужета АП Војводине за 2009. годину и начину реализације трансфера јединицама локалне самоуправе, коју је образложио председник Извршног већа АП Војводине др Бојан Пајтић.

Он је нагласио да је буџет Војводине за 2009. годину већ добио признање да је најштедљивији у односу на све остале администрације не само у земљи, већ и шире у региону, јер је свега 6,5 одсто тог буџета дефинисано за плате, материјалне трошкове и режију.
- Импаратив макроекономске стабилности и онога што је споразум Републике Србије са ММФ, доводи до тога да је неопходно бити још рестриктивнији и том смислу потребно је дефинисати оне приоритете који ће омогућити и развој и запошљавање. У том смислу, рестриктивност значи штедњу на свему, осим на ономе што је од виталног значаја за грађане Војводине. По Пајтићевим речима, у овој години штедеће се на свему што није развој и запошљавање.
Председник покрајинског Извршног већа навео је податак да је од 16. априла до данас пристигло чак 3013 захтева за субвенционисање отварања нових радних места у Покрајини.
- Уколико се ови програми запошљавања наставе, ми ћемо до краја године имати преко 20.000 новозапослених и то само захваљујући овим програмима које реализујемо преко Покрајинског секретаријата за рад и запошљавање, рекао је др Пајтић и најавио за јун конкурс за јавне радове, где би се запослило између 4.500 до 4.800 људи у различитим програмима: у неговатељству старијих људи, уклањању дивљих депонија и реконструкцији војвођанских села.
- Необично је важно да се настави и са капиталним улагањима. До сада је завршено 536 различитих пројеката, а наставиће се са приоритетним започетим пројектима, од којих неки имају историјски карактер, као што су Ургентни центар Војводине, Каменица ИИ, мостови на Тиси код Аде и мост код Раче. Поред тога, што су то инфраструктурни објекти који обезбеђују квалитетнији живот, навео је Пајтић, они са собом носе и 27 привредних грана чији су капацитети ангажовани и у које је укључено неколико хиљада грађана Војводине. То су разлози због којих је председник Извршног већа Војводине од посланика затражио подршку за усвајање ове Одлуке. Поред тога, према закључку Владе Републике Србије, предвиђени трансфери локалним самоуправама на територији наше покрајине биће усмерени преко буџета АП Војводине током ове године, а о реализацији овог посла треба да се постигне прецизнији договор између надлежних државних органа.
У поподневном делу заседања, Скупштина Војводине донела је Одлуку о привременим мерама за ограничење и смањење јавне потрошње у органима АП Војводине. Ради обезбеђивања редовног обављања послова покрајинских органа из делокруга њихове надлежности, поред мера које примењују органи АП Војводине неопходно је утврдити додатне мере штедње којима се обезбеђује  рационално коришћење буџетских средстава. Плате посланика биће смањене за 10 одсто, као и накнаде за чланове управних и надзорних одбора, штедња се односи и на број чланова делегација које путују у иностранство,  коришћење службених аутомобила и друге мере.
- То нису козметичке промене. Овим мерама може се уштедети више од милион евра у буџету Војводине до краја године. Ове паре се могу користити за стабилизацију економске ситуације у Војводине - образложио је предлог Одлуке Душан Елезовић. Покрајински посланици донели су више одлука које се баве кадровским решењима у покрајинским јавним предузећима, установама, заводима и фондовима. Усвојене су: одлуке о разрешењу и одлуке о именовању председника и чланова управних и надзорних одбора Педагошког завода Војводине, Завода за културу Војводине,  Завода за урбанизам Војводине, затим Савета Дирекције за робне резерве Војводине, Фонда за развој АП Војводине, Туристичке организације Војводине, Гаранцијског фонда АП Војводине, ЈП "Војводинашуме" и  ЈВП "Воде Војводине".
Скупштина Војводине донела је Одлуку о оснивању Средње стручне школе "Борислав Михајловић Михиз" у Иригу и Одлуку о давању сагласности на промену назива Техничке школе "Јован Вукановић" у Новом Саду. Посланици су усвојили Одлуку о измени и допуни Одлуке о оснивању Музеја Војводине у Новом Саду, Одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене специјалног резервата природе "Стери Бегеј - Царска бара". На данашњој седници прихваћен је извештај покрајинског омбудсмана за прошлу годину, извештај о финансијском пословању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима у 2008. години,  дата је сагласност на завршни рачун Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, прихваћени извештаји о пословању Завода за равнопрваност полова, Завода за културу Војводине и извештај о раду Педагошког завода Војводине у 2008. години.  


Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs