Скупштина Војводине донела Одлуку о буџету АП Војводине за 2009. годину

Кикинда , 31. март 2009.
-A A +AСкупштина Војводине донела Одлуку о буџету АП Војводине за 2009. годину.

Кикинда , 31. март 2009. .

Нови Сад, 31. март - Скупштина АП Војводине, на данашњем ИX заседању, донела је Одлуку о буџету АП Војводине за 2009. годину. Предложени буџет образложио је председник Извршног већа Војводине др Бојан Пајтић, који је том приликом рекао:
{флв}31032009_Пајтиц{/флв} - Велика економска пошаст надвила се над читавим светом и зато смо овај буџет радили управо са идејом да задржимо онај ниво развоја који  смо имали у претходним годинама, а пре свега да сачувамо и повећамо  број радних  места  у Војводини. Са пуном свешћу и одговорношћу предлажемо овај буџет, који би се могао свести на  два основна принципа: запошљавање и штедњу. Запошљавање се огледа  у томе да уводимо читав  низ мера које ће омогућити отварање нових радних места у Покрајини. Око пет милијарди динара дефинисано је за  програме запошљавања, који ће се огледати у  програмима пријема приправника, односно  оних који су тек стасали да заснују радни однос. Поред тога, пружаћемо   подршку  сваком новом радном месту са   130 хиљада динара  по раднику, уз гаранцију да ће најмање две године то радно место остати. Предузећемо и оне мере и програме који ће омогућити да се не затварају радна места у овим тешким околностима, којима ни на који начин нисмо допринели, али, на жалост, морамо са њима да се суочавамо. Преко Фонда за капитална улагања инвестирамо и даље у:  инфраструктуру,  четири моста у Војводини,  Ургентни центар, Каменицу ИИ  и  преко хиљаду километара путева у нашој Покрајини, у око 200 водоводних и канализационих  мрежа... Али није само развој инфраструктуре и привреде последица ових програма. Последица ових програма јесте и чињеница да кроз ову изградњу, неколико десетина хиљада људи налази своје запослење, кроз ангажовање потенцијала наше грађевинске индустрије. Чак 28 привредних грана је ангажовано у изградњу инфраструктуре и на тај начин  бива ревитализовано. Тако стварамо  амбијент који ће омогућити да се  боримо са кризом,  а посебно у оним  најнеразвијенијим срединама, где не постоји економски интерес привредника  да улажу и ми ћемо кроз јавне радове омогућити да људи у егзистенцијалном смислу издржавају  своје породице и да  опстану.
Задржавамо и Програме увођења нових технологија и нових материјала, који су се показали као изванредно добри. У претходне две године запослено је преко 15 хиљада људи у Војводини. Са поносом можемо да кажемо да  су у прошлој и претпрошлој години имали онај ниво смањења незапослености који није импресиван само за Србију, већ  и за цео регион. Када говоримо о штедњи, изнећу податак који  са поносом  истичемо - за  плате, материјалне трошкове и режијске трошкове  за покрајинске органе  предвиђено  је свега 6,5 процената у покрајинском буџету. Предлажем да се тај податак упореди са трошковима било које администрације - локалне или  регионалне - не само у овој земљи, већ и у другим земљама. Видећемо да је  заиста  наш покрајински буџет изузетно штедљив у том погледу. У суштини, штедели смо на свему, осим на новим радним местима -  запошљавању и развоју. Једино ту нисмо штедели.  То се види већ на први поглед када се узме овај буџет у руке. Доношење Статута и Закона о надлежностима Војводине неће значити смањивање ни за један једини динар који  је  предвиђен за запошљавање. Јер,  јасно је дефинисано   да се нове надлежности финансирају из републичког буџета. У том смислу неће бити смањено ни једно једино радно место, које  је утврђено овим буџетом. У тешким временима сви морамо да   збијемо редове. Не говорим то због тога  што је потребно да се обезбеди већина да  овај  буџет "прође" проверу у Скупштини Војводине. Јер, ова администрација  и  Извршно веће уживају подршку три четвртине посланика Скупштине Војводине.  Говорим то због тога што су грађани Војводине инвестирали своје поверење у сваког појединачног посланика у овој Скупштини.  Не зато да би био посланик "позиције"  или  "опозиције",  него зато да би водили рачуна о интересима грађана. Због тога вас позивам да одговорно, са пуном свешћу и савешћу подржите овај буџет.            Покрајински секретар за финансије мр Јовица Ђукић говорио је о предложеним решењима у буџету за ову годину:
{флв}31032009_Дјукиц{/флв} - Овогодишњи  Покрајински  буџет утврђен је у износу од 59,85 милијарди динара. Ове године буџет је на жалост  нешто смањен  због  кризе  и  чињенице да су укупни буџетски приходи не само у Србији, него и у другим земљама  још увек у паду. Извршена је процена из следећих елемената, односно врста прихода и примања који спадају у овај буџет: - из изворних и уступљених прихода планирано је 9,7 милијарди динара, што обезбеђује учешће у укупном буџету од 16,24 одсто; - из примања од приватизације планиран је износ од 20,9 милијарди динара, са укупним учешћем од 34,9 одсто. У ова примања спада и приход од продаје Нафтне индустрије Србије; - из трансферних средстава која се из буџета преносе за финасирење расхода за запослене у образовању и за програме културе износ је 24,6 милијарди динара, са укупним учешћем од 41 одсто; - из сопствених прихода износ партиципира са 3,5 одсто односно са 2,1 милијардом динара; - неутрошена средства из претходне године су 2,5 милијарди динара. Чињеница је да је приходна страна у извесној мери песимистички планирана, надамо се да ће и она бити остварена, јер пад прихода је изузетно присутан  и не зависи само од Србије и Покрајине и њених привредних  субјеката, већ од привредних субјеката у региону и свету. Расходи и издаци имају исти износ, а састоје се од трансферног дела од 24,6 милијарди динара и од веома важног функционалног дела буџета који обезбеђују да се  сви аспекти друштвеног развоја покрију. - Инвестиционе активности преко Фонда за капитална улагања су утврђене у износу од 14,3 милијарди динара, са приоритетним задатком смањења регионалног дебаланса и привредног оживљавања неразвијених и недовољно развијених подручја. - За реализацију мера активне политике запошљавања непосредним подстицајима привредним субјектима, на чему посебно инсистирамо, издвојено је 5 милијарди динара; - Подршка развоју пољопривреде кроз субвенције и друге помоћи износи нешто више од 2 милијарде динара; - За програме из области саобраћаја, комуникација, туризма и предузетништва планирано је нешто више милијарду динара; - Финасирање технолошке припреме и изградња нових технолошких производних капацитета у области нових технологија износи 610 милиона динара; - Кредитне и гарантне линије пољопривреди и привреди, преко Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Гаранцијског фонда износи 610 милиона динара; - За реализацију пројеката из Програма привредног развоја Војводине износ средстава је 435 милиона динара;
- За израду просторних и урбанистичких планова и планова управљањем отпадом 260 милиона динара; - За помоћ општинама за комуналне и друге пројекте - 236,7 милиона динара; - За програме у области енергетике и минералних сировина и спречавање штетних последица насталих њиховом експлоатацијом - 166 милиона динара.
Преостала средства у износу од 10,5 милијарди динара или око 17,5 одсто пројектованог обима буџета, користиће се за финасирење свих редовних функција Покрајине: за функције из области науке, заштите животне средине, образовање, информисање, здравство, као и за режијски део који износи 6 одсто у буџету. Из ових 10,5 милијарди динара посебно бисмо истакли финасирење области образовања, науке, културе, информисања и спорта у укупном износу од 3,7 милијарди динара, и то за: - инвестиције, инвестиционо и текуће одржавање објеката и набавку опреме за установе основног, средњег, вишег и универзитетског образовања, ученичког и студентског стандарда и осталих образовних установа - 528,6 милиона динара; - сталне трошкове установа високог образовања, отпремнине и подизање нивоа образовања - 453,2 милиона динара; - регресирање превоза ученика и студената - 145 милиона динара; - подстицање популаризацији науке, стваралаштва и иновација, суфинасирање програма из области научних истраживања, подстицање развоја научних институција у Војводини и сарадњу са Војвођанском академијом наука и уметности, Матицом српском, Матицом словачком, Српском академијом наука и уметности - Одељење у Новом Саду, истраживачко-научне институте и друго - 277,9 милиона динара; - финансирање програма и пројеката у области културе и установа културе покрајинског значаја - 1,2 милијарде динара; - обезбеђивање издавања гласила на језицима националних мањина, помоћ медијима за унапређење програма и стандарда јавних гласила, обезбеђење функције правовременог и објективног информисања лица са посебним потребама, помоћ медијим у дијаспори за информисање на српском језику и друге подршке унапређењу квалитета информисања - 444 милиона динара; - санацију, адаптацију и опремање спортских објеката и спортске инфраструктуре у АП Војводини - 185 милиона динара; - подршку организацији значајних спортских манифестација  - 285 милиона динара, од чега 250 милиона динара односи на финасирење Универзијаде 2009. - дотације спортским удружењима и савезима, награде у области спорта и остале програме у области спорта и омладине - 213,5 милиона динара. У буџету је веома присутан социјални аспект и у условима смањеног прилива новца успели смо да обезбедимо висок ниво издвајања. За решавање проблема социјалне природе предвиђена су средства у износу од 1,25 милијарди динара. - За побољшање лоше демографске слике у Војводини, са низом мера као што су помоћ мајкама које роде прво дете, близанце, тројке, регресирање дела трошкова боравка у предшколским установама, развој мреже саветовалишта за репродуктивно здравље младих, издвојено је 619,3 милиона динара. - За део социјале кроз здравствену заштиту планирана су средства од 631 милиона динара, и то: за унапређење услова лечења кроз инвестиционо улагање у објекте и опрему здравствених установа (427 милиона динара); за посебне облике социјалне заштите и унапређење социјалне заштити у Војводини (99,12 милиона динара); за подршку Фонду регионални кластер здравственог туризма и другим струковним и хуманитарним организацијама, Црвеном крсту Војводине, удружењима бораца, ратних војних и цивилних инвалида рата и другим инвалидно-хуманитарним организацијама (42 милиона динара); финансијску подршку у решавању стамбених потреба избеглих, прогнаних и расељених лица (63,2 милиона динара). За екологију је планирано нешто више од 832 милиона динара, од којих је за реализацију Програма интегралног биолошког сузбијања комараца обезбеђен 621 милион динара. Зановљене су и робне резерве са 280 милиона динара, док је за подршку удружењима етничких и верских заједница, националних савета националних мањина, афирмацију мултикултурализма и толеранције и обезбеђење службене употребе језика и писма у Војводини планирана су средства у износу од 208,3 милиона динара. Средства за развојне пројекте регионалне и суседске сарадње планирана су у износу од 81 милиона динара. Битно је рећи да је присутан и даљи буџетски дефицит , због технике книжења, али је буџет у високој мери реално планиран и одговориће свим потребама. Оно што можемо истаћи као иновацију у овом буџету јесте његова техника извршења. Иако Закон о буџетском систему не даје конкретније норме по битном питању начина извршења ми смо увели укупно три мере, једну законску и још две наше специјалне мере. Реч је о томе да се извршење буџета реализује или преко Закона о јавним набавкама, или преко јавног огласа и јавног конкурса са врло јаким транспарентним поступком који ће омогућити да сви апликанти на буџетски новац могу да на време, доступно, брзо по јасним критеријумима конкуришу за буџетски новац.
Скупштина АП Војводине донела је Одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута И реда бр. 24 Суботица - Зрењанин - Ковин.
Концепција Просторног плана биће заснована на студијској и планској документацији, резултатима досадашњих истраживања и постојећој урбанистичкој и развојној документацији.
Наручилац Просторног плана је Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство, носилац активности је Републичка агенција за просторно планирање - Организациона јединица за територију АП Војводине, а носилац израде Просторног плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине". Јавни увид о Предлогу просторног плана ће се обавити у трајању од 30 дана у зградама Скупштина градова и општина чији делови територија су обухваћени Просторним планом, односно у Скупштинама градова Суботица, Зрењанин и Панчево и Скупштинама општина Кањижа, Сента, Нови Кнежевац, Чока, Кикинда, Нова Црња, Нови Бечеј, Жабаљ Житиште, Ковачица и Ковин.
Посланици су подржали и предлоге одлука које се односе на измене Одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Хрвата и измене Одлуке о оснивању Завода војвођанских Словака.
Покрајински парламент усвојио је Одлуку о измени Одлуке о избору посланика о Скупштину АП Војводине. Предложена измена је у функцији спречавања сукоба интереса која може да настане уколико би председник Покрајинске изборне комисије била особа која обавља судијску функцију.
Скупштина Војводине прихватила је извештаје о пословању и финансијске извештаје Фонда за развој Војводине и Гаранцијског фонда Војводине, затим завршни рачун и извештај о додељеним средствима Фонда за непрофитни сектор, који се односе на прошлу годину, као и годишњи извештај о пословању са завршним рачуном ЈП за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине".
Посланици су усвојили Одлуку о изменама и допунама Одлуке о покрајинским службеницима, Одлуку о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине АП Војводине и Одлуку о допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Војводине, те Одлуку о измени Одлуке о именовању председника и чланове Скупштине "Дневник" Холдинг акционарског друштва за новинско-издавачку делатност.
nbsp;

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs