НОВЕ НАДЛЕЖНОСТИ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА НА ОСНОВУ ПРЕДЛОГА НАЦРТА ЗАКОНА О НАДЛЕЖНОСТИМА АП ВОЈВОДИНЕ

Нови Сад , 26. март 2009.
-A A +AНОВЕ НАДЛЕЖНОСТИ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА НА ОСНОВУ ПРЕДЛОГА НАЦРТА ЗАКОНА О НАДЛЕЖНОСТИМА АП ВОЈВОДИНЕ.

Нови Сад , 26. март 2009. .

Нови Сад, 26. март - Новим Законом о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине биће пренети многи послови из готово свих области друштвеног живота са републичких на покрајинске органе. Уважене су готово сви предлози покрајинских органа и очигледно је да ће Статут АП Војводине претрпети само неке правно - техничке исправке, како би оба правна акта била усаглашена.
Према предлогу Нацрта овог Закона, покрајински органи ће у области саобраћаја добити веће надлежности у железничком, речном и друмском саобраћају, осим коридорском и магистралном.
У области пољопривреде утврђене су нове комплетне надлежности у водопривреди, шумарству, ловству и делу рибарства и проширен је инспекцијски надзор у руралном развоју и сточарству. Покрајински органи ће имати право да доносе, спроводе и надзиру мере аграрне политике и руралног развоја, стараће се о средствима добијеним од коришћења пољопривредног земљишта и одлучиваће о расподели тих средстава, а образоваће и посебан буџет и фондове за ове намене.
Много прецизније утврђене су и надлежности у области енергетике, као што је на пример контрола транспорта и дистрибуције гаса.
У области здравства, покрајина ће поред досадашњих надлежности, оснивати Завод за јавно здравље и Завод за трансфузију, као и Здравствени савет и Етички одбор Војводине.
У области образовања, покрајински органи ће убудуће формирати комисије за полагање за лиценце за наставнике, као и за испите за директоре основних и средњих школа. У области науке и технолошког развоја доносиће Стратегију технолошког развоја АП Војводине, осниваће истраживачко-развојне центре и фондове за суфинанасирање погона високих технологија, подстицаће међународну научну сарадњу и иноваторство.
Поред тога, Покрајина ће утврђивати јавни интерес грађана Војводине у области јавног информисања, доносиће Стратегију развоја војвођанских медија и наставиће да води бригу о медијима на језицима националних заједница.
У области заштите животне средине проширене су надлежности покрајинских инспекцијских служби, а биће преузета и бригу о ЈП "Национални парк Фрушка гора" и о Покрајинском заводу за заштиту природе.
Што се тиче просторног и урбанистичког планирања и изградње, покрајински органи ће утрђивати предлог мера и активности и пратити спровођење Просторног плана Републике Србије у делу који се односи на Војводину, доносити и пратити спровођење програма мера регионалног просторног плана АП Војводине и именовати две трећине чланова комисија које обављају стручну контролу регионалних и просторних планова посебне намене за подручја на територији АП Војводине, као и за општинске просторне планове.
Покрајински органи ће доносити и Акциони план запошљавања, координираће радом филијала Националне службе за запошљавање и предлагаће мере за реализацију мера из Националног плана запошљавања на територији Војводине, а утврђиваће и спроводити и политику у области равноправности полова.
У области друштвене бриге о деци покрајински органи ће остваривати надзор над радом општинских органа који доносе решења о остваривању права породица са децом, као што су родитељски и дечији додатак, а обезбедиће и додатна права и заштиту -трудница,мајки током породиљског одсуства, деце и самохраних родитеља, у складу са Програмом демографског развоја АП Војводине. Поред тога, унете су и надлежности које су уграђене у нове законе о правима цивилних инвалида рата и о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана, који су у међувремену донети.
Предложено је да покрајински органи надзиру законитост рада јединица локалне самоуправе и даваће претходну сагласност на промену назива улица, тргова и др.
У области спорта на свеобухватан начин утврђене су надлежности покрајине и одражавају потребе за правним регулисањем ове области.

Ознаке:

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs