Саопштење Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова

Нови Сад , 27. јун 2008.
-A A +AСаопштење Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова.

Нови Сад , 27. јун 2008. .

Нови Сад,27. јун - Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправностполова, у сарадњи са социјалним партнерима - Савезом самосталних синдикатаВојводине, Уједињеним гранским синдикатом «Независност» и Унијом послодавацаСрбије-Послодавцима Војводине, усвојио је заједничку иницијативу за доношењаПрепоруке о посебном режиму рада запослених у условима високих спољнихтемпература, која се односи на запослене и послодавце са територије АПВојводине.Имајући у виду ПрепорукуМинистарства рада и социјале политике из јула прошле године, Покрајинскисекретаријат за рад, запошљавње и равноправност полова, у договору сасоцијалним партнерима, препоручио је да се у временском периоду од 11 до 16часова, када спољна температура прелази 36 степени целзијуса прекине рад.Послодавцима је остављен избор да изврше прерасподелу радног времена,организују ноћни рад, упуте запослене на колективне годишње одморе или на другиначин организују процес рада.При доношењу Препоруке опосебном режиму рада запослених у условима високих спољних температура водилосе рачуна не само о здрављу запослених, већ и о интересима послодаваца, собзиром да је продуктивност рада на екстремно високим температурама ниска, повредена раду честе, а кажњавање послодаваца није дало очекиване ефекте.Полазећи од прошлогодишњегискуства, социјални партнери у АП Војводини су закључили да је овај видзаједничког деловања, где се синдикати непосредно обраћају запосленима, а Унијапослодаваца директно послодавцима, најбољи, и да солидарност и разумевањедају много боље резултате од искључиво казнене политике. ***Након консултација са еминентниммедицинским установама и стручацима о утицају екстремно високих температура на здрављеграђана, нарочито запослених на тешким физичким пословима и на отвореном,а  имајући обавезу да реагује наочигледну опасност од наступања тешких последица по здравље већег бројаграђана, Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова  П  Р  Е П  О  Р  У  Ч У  Ј  Е1. У складу са препорукама Међународне организације рада, које се односе наодређене делатности, а којима је декларативно прописано да се ни од једноградника не може захтевати да ради регуларно при екстремним температурама. Оваквепрепоруке поштују се у државама које су ратификовале међународне конвенције, ито на неколико начина: -       радови које је могуће такоорганизовати углавном се обављају ноћу, нарочито радови који се врше на отвореном простору;-       прерасподелом радног времена уоним делатностима у којима је то могуће, тако да се послови обављају пре ипосле екстремно високих температура;-       прерасподелом радногвремена,  која подразумева прекид рада уодређеном временском периоду док трају високе температуре и наставак рада наконнормализације атмосферских прилика, уз надокнаду времена у коме се није радило.2.     С обзиром да у Републици Србијизаконом није предвиђена заштита запослених при екстремно високим температурама,нити је дефинисан овај појам, социјални партнери у АП Војводини сматрају да сене може игнорисати опасност од наступања штетних последица по здрављезапослених, будући да је превентивно деловање један од основних принципаздравствене заштите становништва, као и заштите безбедности и здравља нараду.  3.     Поштујући Препоруку Управе забезбедност и здравље на раду Министарства рада и социјалне политике, препоручујемо послодавцима сатериторије АП Војводине, да је горњи лимит температуре изнад које се непрепоручује рад 36 степени Целзијуса,  увременском периоду од 11 до 16 часова.4.     Из наведених разлога  социјални партнери у АП Војводини препоручујупослодавцима са територије АП Војводине да, у складу са својим могућностима,предузму следеће мере ради заштите здравља својих запослених:-       да се сва лица која сухронични болесници и која поседују лекарско уверење о  штетности излагања високим температурама,ослободе рада у временском периоду од 11 до 16 часова, уз могућност надокнадерада у другом временском термину;-       да, посебно у областиграђевинарства, ливницама и на радним местима под посебно тешким условима рада,организују прерасподелу радног времена, која ће омогућити прекид рада или краћиборавак запослених на екстремно високим температурама;-       да, у складу са прописима изобласти рада, упуте на годишњи одмор запослене који нису неопходни за процесрада;-       уколико процес рада недозвољава прекид рада у временском периоду од 11 до 16 часова, препоручује сепослодавцима да организују чешће паузе за запослене и да обезбеде запосленимадовољно напитака;-       дапредузму све превентивне, организационе, техничке, медицинске и друге  мере безбедности и здравља на раду, којепредвиђа Закон о раду и Закон о безбедности и здрављу на раду, и тиме избегнуподношење прекршајних пријава због неспровођења наведених мера од странеинспекције рада и плаћање високих новчаних казни;-       Покрајинскисекретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова организоваће раддежурног телефона, на бројеве: 021/487-46-10 радним даном од 8 до 16 часова, ау осталом времену на број 063/218-444. На наведеним бројевима телефоназапослени и послодавци моћи ће да добијају сва неопходна обавештења у вези сарадним временом на екстремним спољним температурама.Имајућиу виду позитивна искуства у спровођењу социјалног дијалога у АП Војводини ивисок степен сарадње између синдиката, послодаваца и извршне власти,Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова изражавауверење да се овакве активности могу реализовати само кроз социјални дијалог изаједничким деловањем социјалних партнера.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Мирослав  Васин  
Ознаке:

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs