Конкурс за доделу бесповратних средстава непрофитним организацијама/удружењима грађана за подршку програмима и активностима удружења жена на селу

Петак, 7. март 2014 - 11:45

Преузмите документа:

Microsoft Office document icon Текст конкурса Microsoft Office document icon Образац за извештавање о утрошку средстава добијених по основу конкурса Microsoft Office document icon Образац - пријава за конкурс

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, додељује бесповратна средства у укупном износу од 2.900.000,00 динара (словима:двамилионадеветстохиљададинара), обезбеђеним Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину, Активност 12, економска класификациа 4819 – дотације осталим непрофитним институцијама, из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета, ради реализације пројеката намењених унапређењу положаја жена у АП Војводини.

Брзи преглед:
Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs