Autonómna pokrajina Vojvodina

<

Vojvodina je autonómna pokrajina občaniok a občanov, ktorí v nej žijú, v zložení Srbskej republiky.

Vo väčšej časti je rovinná oblasť, cez ktorú pretekajú tri splavné rieky - Dunaj, Tisa a Sáva, ako aj sieť kanálov, ciest a železníc, ktoré spájajú strednú a západnú Európu s Balkánom a Blízkym východom. Najdôležitejšie prepojenia sú koridor X - pre cestnú dopravu a európsky koridor VII - pre vodnú dopravu. Vo Vojvodine sa nachádza aj najstarší národný park Fruška Gora a na svahoch rovnomennej hory, v priebehu storočí bolo postavených sedemnásť monastierov.

Vojvodinu charakterizuje bohatstvo kvalitnej ornej pôdy, všeobecný hospodársky a kultúrny rozvoj, vysoká hustota obyvateľstva a demografická rozmanitosť. Vojvodina je región, v ktorom sa tradične pestuje viacjazyčnosť, multikulturalizmus a multikulturalizmus.

Na území Vojvodiny je 45 obcí a miest ako jednotiek lokálnej samosprávy rozmiestnených v siedmich okresoch so sídlami v mestách: Subotica, Zreňanin, Kikinda, Pančevo, Sombor, Nový Sad a Sremska Mitrovica.

Univerzita v Novom Sade je druhým najväčším univerzitným centrom v Srbsku so 14 fakultami, troma inštitútmi, 50 000 študentmi a 5 000 zamestnancami.

Hlavnými priemyselnými odvetviami sú: poľnohospodárstvo a agro-obchod, sprievodný automobilový priemysel, sektor IT, sektor kovov, obchodné služby, cestovný ruch.

Kontakt

Mihail Pupina Boulevard 16
21101 Nový Sad

Autonómna pokrajina Vojvodina
Srbská republika

021/487-40-00
presbiro@gmail.com


© 2020 Pokrajinska vlada