Покрајински секретаријат за здравство


Покрајински секретаријат за здравство, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области здравства, који се односе на припрему аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: уређују питања од покрајинског значаја у здравству и здравственом осигурању и унапређују заштита здравља, здравствена и фармацеутска служба на територији АП Војводине; утврђују мере за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за грађане на територији АП Војводине, као и мере за обезбеђивање и спровођење делатности у области јавног здравља од интереса за грађане АП Војводине; доносе посебни програми здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за АП Војводину, а за које није донет посебан програм здравствене заштите на републичком нивоу; доноси посебан програм из области јавног здравља за територију АП Војводине; оснивају здравствене установе (опште болнице, специјалне болнице, клинике, институти, клинички центар, завод односно институт за јавно здравље, завод за трансфузију крви и завод за антирабичну заштиту) и врше оснивачка права над њима; предлаже план мреже здравствених установа за територију АП Војводине; даје мишљење о укидању, спајању и подели здравствених установа чији је оснивач АП Војводина; утврђују недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена у здравственој установи чији је оснивач; утврђују недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена здравствених установа и приватне праксе на територији АП Војводине за време епидемије и отклањања последица проузрокованих елементарним и другим већим непогодама и ванредним приликама на територији АП Војводине; утврђује минимум процеса рада за време штрајка здравствених установа на територији АП Војводине; оснива Здравствени савет Војводине и Етички одбор Војводине; предлаже директор Покрајинског завода за здравствено осигурање и доносе мере за обезбеђивање и спровођење делатности у области јавног здравља од интереса за грађане АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе, врши надзор и прати спровођење прописа из става 1. овог члана. У области свог делокруга, прати и помаже рад здравствених установа чији су оснивачи органи АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство даје предлог министру надлежном за послове здравља за утврђивање броја приправника у здравственим установама са седиштем на територији АП Војводине, које су здравствене установе дужне да приме за обављање приправничког стажа на годишњем нивоу; даје предлог министру надлежном за послове здравља за план развоја кадра у здравству за установе које се налазе на територији АП Војводине; даје предлог министру надлежном за послове здравља за утврђивање референтних здравствених установа за поједине области здравствене делатности на територији АП Војводине; даје мишљење на предлог за добијање назива примаријус за докторе медицине, докторе стоматологије и дипломиране фармацеуте с територије АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство сарађује с хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима у области здравства, формира базе података из области здравства, прати рад здравствене службе на територији АП Војводине. Покрајински секретаријат за здравство у области санитарног надзора, у складу са законом, обавља поверене послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине. Доноси решење о одређивању зона санитарне заштите изворишта на територији АП Војводине. Покрајински секретаријат за здравство обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Саопштење Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију

Нови Сад , 21. мај 2013.

Нови Сад, 21. мај 2013. - Поводом информације коју су ових дана објавили медији да је Агенција за борбу против корупције донела Решење којим је проф. др Душану Јовановићу директору Института за онкологију Војводине изрекла меру јавног објављивања препоруке за разрешење са јавне...


Опширније

Отворена прва банка хуманог млека у Војводини

Нови Сад , 14. мај 2013.

Нови Сад, 14. мај 2013. године – Под покровитељствомМинистарства здравља и у сарадњи са удружењима "Родитељ", "Бебац" и "Царе Дирецт", вода "Роса" је у оквирусвоје традиционалне кампање иницирала формирање банке хуманог млека на Институтуза здравствену заштиту деце и омладине...


Опширније

Најављен хуманитарни концерт у Новом Саду

Нови Сад , 24. април 2013.

Нови Сад, 24. април 2013. године - На прес конференцији у Влади Војводине, покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију проф. др Весна Копитовић представила је хуманитарни концерт под називом „ЛЕО НС ФЕСТ" у...


Опширније

Весна Копитовић у Бачу и Оџацима

, 22. април 2013.

Бач/Оџаци, 22. април 2013. године - Покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију проф. др Весна Копитовић и помоћник покрајинског секретара Томислав Богуновић боравили су данас у радној посети општинама Бач и Оџаци, где су разговарали са представницима...


Опширније

Донација Геронтолошком центру у Суботици

Нови Сад , 17. април 2013.

Нови Сад, 17. април 2013. године - Покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију проф. др Весна Копитовић, директор Дирекције за робне резерве АП Војводине Тома Јошанов и в.д. директора Фонда за капитална улагања АП Војводине Небојша Маленковић посетили су...


Опширније

Др Копитовић: здрава исхрана и физичка активност спречавају остеопорозу

Нови Сад , 02. април 2013.

Нови Сад, 2. април 2013. године - Проф. др Весна Копитовић, покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију угостила је новинаре на радном доручку у згради Владе АП Војводине. Гости на доручку биле су и...


Опширније

Противзаконито именовање в.д. директора Покрајинског фонда за здравствено осигурање

Нови Сад , 02. април 2013.

Нови Сад, 2. април 2013. године - Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање поништио је јавни конкурс и именовао је, мимо законом предвиђене процедуре, в.д. директора Покрајинског фонда за здравствено осигурање.На овај начин, Управни одбор Републичког фонда...


Опширније

Симпозијум главних сестара-техничара Војводине

Нови Сад , 29. март 2013.

Нови Сад, 29. март 2013. године - Помоћник покрајинског секретара за здравство, социјалну политику и демографију мсц. др Данијела Станковић Баричак отворила је Четврти симпозијум главних сестара-техничара Војводине, који се одржава у пословној згради „НИС" Гаспром њефт у Новом...


Опширније

Прорадио мамограф у обновљеном Дому здравља у Темерину

Нови Сад , 21. март 2013.

Нови Сад/Темерин, 20. март 2013. године - Поводом обележавања првог Националног дана борбе против рака дојке, у Темерину је отворен обновљен простор РТГ службе Дома здравља. После реновирања, омогућено је да РТГ служба фунционише по највишим стандардима на 150 квадратних метара...


Опширније

Покрајина уложила 55 милиона динара у Геронтолошком центру у Суботици

Нови Сад , 20. март 2013.

Нови Сад, 19. март 2013. године - Прим. др Радован Латиновић, заменик покрајинског секретара за здравство, социјалну политику и демографију посетио је Геронтолошки центар у Суботици након чега је у изјави за медије рекао да је затекао изузетну, радну атмосферу и насмејане људе. „...


Опширније

Pages


Информације


Проф. др Зоран Гојковић
021/487-43-85
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
zoran.gojkovic@vojvodina.gov.rs
http://www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Мирјана Јанузовић
mirjana.januzovic@vojvodina.gov.rs
021/487-4508

Проф. др Зоран Гојковић


Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за здравство

Проф. др Зоран Гојковић рођен је 1972. године у Лозници.

Основну школу, средњу медицинску школу и медицински факултет завршио је у Новом Саду 1996. године.

Специјализацију из ортопедске хирургије и трауматологије започео је на Клиници за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине, а специјалистички испит положио 2003. године.

Као специјалиста, начелник је Оперативног одељења Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију КЦВ.

У ортопедији се првенствено бави артропластичним процедурама.

Током каријере усавршавао се у Енглеској, Аустрији, Немачкој, Француској и Турској. Учествовао је у изради више научних радова и пројеката као аутор и коаутор.

Од 2001. године запослен је на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду, прво као сарадник у настави, потом као асистент, а данас је у звању професора на предмету Хирургија.

Докторирао је на Медицинском факултету у Новом Саду из области артропластичних процедура.

Дужност покрајинског секретара за здравство обављао је од 2016. до 2020. године.

Говори енглески језик.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs