Picture of the authorPicture of the author

Секретаријат Покрајинске владе

Читај ми

Читај ми
AA

Секретаријат Покрајинске владе је самостална стручна служба задужена за обављање стручних, административних и оперативних послова за потребе Покрајинске владе.

ДОКУМЕНТА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ СЕКРЕТАРИЈАТА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
ИНТЕРНИ КОНКУРС
16. мај 2023. године - Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе - истекао
17. новембар 2022. године - Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе - истекао
19. април 2022. године - Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе - истекао
ЈАВНИ КОНКУРС
30. мај 2023. - Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе
14. децембар 2022. - Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе - истекао
4. мај 2022. - Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе - истекао

Татјана Гашовић

Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:

Зорица Петровић

021/487-4234

Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад

zorica.petrovic@vojvodina.gov.rs

fixed-img