Picture of the authorPicture of the author

Секретаријат Покрајинске владе

Читај ми

Читај ми
AA

Секретаријат Покрајинске владе је самостална стручна служба задужена за обављање стручних, административних и оперативних послова за потребе Покрајинске владе.

ДОКУМЕНТА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ СЕКРЕТАРИЈАТА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
ИНТЕРНИ КОНКУРС
ЈАВНИ КОНКУРС

Татјана Гашовић

Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:

Зорица Петровић

021/487-4234

Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад

zorica.petrovic@vojvodina.gov.rs

fixed-img