Picture of the authorPicture of the author
/ Нови Сад, уторак, 28.11.2023

Одржана конференција посвећена подршци предузетницама у Војводини и представљању резултата родне анализе „UN Women Srbija“

Читај ми

Читај ми
AA

Покрајински секретаријат за привреду и туризам одржао је, у сарадњи са организацијом „UN Women Srbija“, заједничку конференцију „Подршка предузетницама у АП Војводини – представљање резултата родне анализе мера подршке Покрајинског секретаријата за привреду и туризам“.

Анализа подстицаја се састоји из осам програмских активности и бави се изналажењем решења за смањење економског јаза између предузетница и предузетника. Поред актуелних питања у области родне равноправности, представљене су и околности које доводе до појаве неједнакости код друштвених категорија, као и програмске мере Секретаријата као примери добре праксе.

Непрофитна организација Уједињених нација „UN Women“ уврстила је у своју анализу програмске подстицаје Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, који обухватају, осим предузетништва, микро, малих и средњих предузећа и привредних друштава, подршку развоју женског предузетништва, очувању старих уметничких заната, те развоју капацитета социјалних предузећа и иновација.

Циљеви одабраних програмских активности се реализују кроз конкурсе, у оквиру којих су дефинисани посебни критеријуми који иду у прилог чињеници да Секретаријат активно делује у правцу смањења родне неједнакости у предузетништву.

Ресорни секретар др Ненад Иванишевић је истакао да се Секретаријат континуирано бави подршком женском предузетништву, као део кампање у борби против сваког вида родно заснованог насиља, с обзиром на то да је економски оснажена жена истински слободна.

„Можемо бити задовољни резултатима анализе који говоре да смо најмање 180 милиона динара определили за женско предузетништво, односно директно за жене које руководе фирмама“, рекао је Иванишевић истичући да је анализа намењена Покрајинском секретаријату за привреду и туризам како би у наредној години што боље и ефикасније креирао и реализивао подстицајне мере.

Учесницима су се обратили и програмска координаторка за родно одговорно буџетирање организације „UN Women Srbija“ Оља Јанковић Лековић и стручњакиња за родну равноправност и родно одговорно буџетирање Даница Тодоров.

„Покрајински секретаријат за привреду и туризам из године у годину промишља на који начин да пружи бољу подршку предузетницама, а сама анализа има циљ да се види докле смо стигли са женским предузетништвом, уз помоћ фокус група које су чиниле управо предузетнице”, истакла је Оља Јанковић Лековић.

Према речима организатора, Покрајинска влада је одличан пример – и то не само у Србији – у погледу примене реформе јавних финансија, коју спроводи Покрајински секретаријат за финансије. 

fixed-img